Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 21,5 27,4 -5,9 41 49 -8
Høyre 20,4 25,0 -4,6 37 45 -8
Frp 11,9 15,2 -3,3 22 27 -5
SV 7,4 6,0 1,4 13 11 2
Sp 18,6 10,3 8,3 36 19 17
KrF 3,4 4,2 -0,8 1 8 -7
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0
MDG 5,3 3,2 2,1 10 1 9
Rødt 3,1 2,4 0,7 1 1 0
Andre 3,8 1,8 2,0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Akershus 4 4 2 1 2 0 1+1 1 0 0 16
Oslo 4 4 1 2 0 0 2 2+1 1 0 17
Hedmark 2 1 1 0+1 3 0 0 0 0 0 8
Oppland 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0 7
Buskerud 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0 6
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 0+1 0 0 13
Hordaland 3 4 2 1+1 2 0 1 1 0 0 15
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0 5
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 3 0 0 0 0 0 6
Nordland 2 2 1 1 3 0 0 0+1 0 0 10
Troms 1 1 1 1 2 0 0 0+1 0 0 7
Finnmark 1 0+1 1 0 2 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Nord-Trøndelag 0,600882 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,575392 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,573775 Mandat tildelt
4 MDG Rogaland 0,503974 Mandat tildelt
5 SV Buskerud 0,492395 Mandat tildelt
6 SV Hedmark 0,492295 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,468992 Mandat tildelt
8 Frp Nord-Trøndelag 0,450152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Rogaland 0,445195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Finnmark 0,434244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
12 H Akershus 0,420806 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Aust-Agder 0,406076 Mandat tildelt
14 SV Hordaland 0,402563 Mandat tildelt
15 H Rogaland 0,401564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,398684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Nordland 0,386688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,385079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Sør-Trøndelag 0,384810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Møre og Romsdal 0,384369 Mandat tildelt
21 H Oslo 0,383027 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,370187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Østfold 0,366008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Vestfold 0,365073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Oslo 0,364822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,353757 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Buskerud 0,352782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,350328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Oppland 0,341751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Østfold 0,341251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Akershus 0,341248 Mandat tildelt
32 H Troms 0,334732 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Hordaland 0,330949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Akershus 0,325641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Nordland 0,319389 Mandat tildelt
36 MDG Oslo 0,311744 Mandat tildelt
37 Frp Sogn og Fjordane 0,310243 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,310141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Nord-Trøndelag 0,309623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Buskerud 0,309267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Møre og Romsdal 0,307843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Telemark 0,304490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Sør-Trøndelag 0,304254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Akershus 0,302482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,295824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,294683 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Møre og Romsdal 0,291502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Hedmark 0,290828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Vestfold 0,288191 Mandat tildelt
50 Frp Troms 0,285604 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Oslo 0,283815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Møre og Romsdal 0,282139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Møre og Romsdal 0,279265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Troms 0,279016 Mandat tildelt
56 Frp Sør-Trøndelag 0,274627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,272756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,272556 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Hordaland 0,267937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vestfold 0,264507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Vest-Agder 0,263731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Nordland 0,258169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Troms 0,248666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Nordland 0,245965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Vestfold 0,242482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Vest-Agder 0,235947 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Oppland 0,230765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vest-Agder 0,227131 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vest-Agder 0,223499 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Hedmark 0,222432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Sogn og Fjordane 0,220048 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Buskerud 0,216964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Telemark 0,215794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Hordaland 0,214300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Hedmark 0,214291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,208951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Østfold 0,203059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Sogn og Fjordane 0,202300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Telemark 0,202081 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Rogaland 0,193717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vest-Agder 0,190481 Mandat tildelt
82 Frp Finnmark 0,187720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Troms 0,185462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Finnmark 0,177851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Hedmark 0,171748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Sogn og Fjordane 0,171570 Mandat tildelt
87 V Oppland 0,161585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Sogn og Fjordane 0,148587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Aust-Agder 0,145841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nord-Trøndelag 0,144610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Telemark 0,140760 Mandat tildelt