Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 18,4 27,4 -9,0 33 49 -16
Høyre 24,0 25,0 -1,0 41 45 -4
Frp 12,8 15,2 -2,4 22 27 -5
SV 7,2 6,0 1,2 11 11 0
Sp 16,2 10,3 5,9 30 19 11
KrF 5,1 4,2 0,9 8 8 0
Venstre 4,3 4,4 -0,1 7 8 -1
MDG 4,7 3,2 1,5 7 1 6
Rødt 6,1 2,4 3,7 10 1 9
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 2 3 2 0 1 0 0 0 0+1 0 9
Akershus 3 5 2 1 1 0+1 1 1 1 0 16
Oslo 3 4 1 2 0 0 1+1 2 3 0 17
Hedmark 2 1 1 0+1 3 0 0 0 0 0 8
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0+1 0 0 7
Buskerud 2 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 6
Rogaland 2 4 2 0+1 2 2 0 0 0 0 13
Hordaland 2 4 2 1 2 1 0+1 1 1 0 15
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0 5
Møre og Romsdal 1 2 2 0 2 1 0+1 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 2 0 0 0+1 1 0 10
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 3 0 0+1 0 0 0 6
Nordland 2 2 1 1 3 0 0 0 0+1 0 10
Troms 1 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0 7
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Nordland 0,658082 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,600984 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,565478 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,508823 Mandat tildelt
5 SV Buskerud 0,479131 Mandat tildelt
6 SV Hedmark 0,478980 Mandat tildelt
7 MDG Rogaland 0,446915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Oslo 0,442182 Mandat tildelt
9 R Østfold 0,432583 Mandat tildelt
10 KrF Akershus 0,424104 Mandat tildelt
11 SV Finnmark 0,422524 Mandat tildelt
12 SV Østfold 0,418555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Rogaland 0,416187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Oslo 0,415537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Østfold 0,411839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hordaland 0,391685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Møre og Romsdal 0,373972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Oslo 0,363858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Sør-Trøndelag 0,359711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Aust-Agder 0,357586 Mandat tildelt
21 SV Vestfold 0,355211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oslo 0,354963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Rogaland 0,350240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Troms 0,347074 Mandat tildelt
25 SV Oppland 0,332516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Akershus 0,318994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Akershus 0,316828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Hordaland 0,313714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Buskerud 0,312885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Telemark 0,302735 Mandat tildelt
31 MDG Østfold 0,302649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Nord-Trøndelag 0,301270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Buskerud 0,299988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Sør-Trøndelag 0,299314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Telemark 0,296283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Buskerud 0,289083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Nordland 0,283243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Vestfold 0,282445 Mandat tildelt
39 MDG Oslo 0,276449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Møre og Romsdal 0,272504 Mandat tildelt
42 KrF Vestfold 0,268895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Akershus 0,268242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Telemark 0,266706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Nordland 0,265736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vest-Agder 0,256649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vest-Agder 0,255807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Vestfold 0,255560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Oppland 0,255207 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Buskerud 0,254586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Hordaland 0,253309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Nordland 0,251202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Møre og Romsdal 0,250185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Møre og Romsdal 0,249314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Troms 0,247458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Akershus 0,245707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Rogaland 0,245048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Troms 0,241946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Hordaland 0,237602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Nordland 0,229923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Hedmark 0,224150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Sør-Trøndelag 0,223256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sogn og Fjordane 0,214125 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Sogn og Fjordane 0,209940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Vest-Agder 0,209252 Mandat tildelt
67 R Nord-Trøndelag 0,206968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Oppland 0,204664 Mandat tildelt
69 KrF Møre og Romsdal 0,198889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Hedmark 0,197274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Troms 0,192841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Telemark 0,179163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Troms 0,173339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Vest-Agder 0,172552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Finnmark 0,166337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Nord-Trøndelag 0,163929 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,160519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Sogn og Fjordane 0,160368 Mandat tildelt
81 R Finnmark 0,156673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Oppland 0,153346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Hedmark 0,152972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Oppland 0,151023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Aust-Agder 0,141904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Sogn og Fjordane 0,131720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Telemark 0,131572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Sogn og Fjordane 0,128758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Nord-Trøndelag 0,128223 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Finnmark 0,124701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,112634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nord-Trøndelag 0,110306 Mandat tildelt