Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 28,1 27,4 0,7 50 49 1
Høyre 32,4 25,0 7,4 56 45 11
Frp 16,8 15,2 1,7 30 27 3
SV 4,4 6,0 -1,6 8 11 -3
Sp 4,8 10,3 -5,5 8 19 -11
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1
Venstre 4,7 4,4 0,4 8 8 0
MDG 1,0 3,2 -2,3 0 1 -1
Rødt 1,4 2,4 -1,0 0 1 -1
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 4 7 3 0+1 0 0 1 0 0 0 16
Oslo 5 6 2 1 0 0+1 2 0 0 0 17
Hedmark 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Oppland 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 6
Rogaland 3 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0 13
Hordaland 3 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0 15
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 5
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 6
Nordland 3 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0 10
Troms 2 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0 7
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oppland 0,588664 Mandat tildelt
2 SV Akershus 0,583794 Mandat tildelt
3 SV Sør-Trøndelag 0,509368 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,490474 Mandat tildelt
5 Sp Møre og Romsdal 0,480066 Mandat tildelt
6 SV Nordland 0,462841 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,457046 Mandat tildelt
8 SV Troms 0,445833 Mandat tildelt
9 Sp Sør-Trøndelag 0,444911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Akershus 0,435186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Oslo 0,426389 Mandat tildelt
12 H Hordaland 0,423997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Østfold 0,422634 Mandat tildelt
14 H Oslo 0,421736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Rogaland 0,419087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Rogaland 0,418147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Akershus 0,416672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Troms 0,416119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Rogaland 0,406413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,401554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Buskerud 0,399232 Mandat tildelt
22 H Buskerud 0,397974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Sør-Trøndelag 0,395058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,366941 Mandat tildelt
25 SV Oslo 0,363351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Vest-Agder 0,361230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Østfold 0,352323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Akershus 0,350312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Møre og Romsdal 0,349709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Rogaland 0,347325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Sør-Trøndelag 0,345637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Nordland 0,336069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,334764 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Aust-Agder 0,332314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Hordaland 0,321919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sogn og Fjordane 0,321767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Østfold 0,321154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,319416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nord-Trøndelag 0,318549 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Buskerud 0,317446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Telemark 0,310632 Mandat tildelt
42 KrF Sør-Trøndelag 0,307135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Møre og Romsdal 0,299286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Telemark 0,297728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Buskerud 0,294273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hedmark 0,294223 Mandat tildelt
47 V Oslo 0,291355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Hedmark 0,277533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Vestfold 0,275928 Mandat tildelt
50 Sp Finnmark 0,275617 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Nordland 0,272659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Vest-Agder 0,262493 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Buskerud 0,261244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Oppland 0,260273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Telemark 0,260089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Finnmark 0,259477 Mandat tildelt
57 Sp Nordland 0,258968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Østfold 0,257082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Nordland 0,252489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Vestfold 0,248957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Finnmark 0,248649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Hordaland 0,240572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hedmark 0,239551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Møre og Romsdal 0,229718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Hordaland 0,219989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vestfold 0,218169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Sogn og Fjordane 0,215477 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Østfold 0,208432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Oppland 0,204221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Møre og Romsdal 0,204079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Troms 0,197914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,195533 Mandat tildelt
73 V Troms 0,190337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nord-Trøndelag 0,188498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nord-Trøndelag 0,185034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sogn og Fjordane 0,183287 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Finnmark 0,182580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Telemark 0,181951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,176289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Sogn og Fjordane 0,176141 Mandat tildelt
81 Sp Vestfold 0,174261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nord-Trøndelag 0,168201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Oppland 0,165899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Vest-Agder 0,157595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Oppland 0,157327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Hedmark 0,156960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Oslo 0,156949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Vest-Agder 0,150017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Telemark 0,144528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sogn og Fjordane 0,131526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nord-Trøndelag 0,121146 Mandat tildelt