Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 21,0 27,4 -6,4 40 49 -9
Høyre 26,9 25,0 1,9 50 45 5
Frp 7,5 15,2 -7,7 14 27 -13
SV 8,6 6,0 2,6 16 11 5
Sp 18,4 10,3 8,1 35 19 16
KrF 3,3 4,2 -0,9 2 8 -6
Venstre 2,7 4,4 -1,7 1 8 -7
MDG 4,7 3,2 1,5 9 1 8
Rødt 3,8 2,4 1,4 2 1 1
Andre 3,0 1,8 1,2 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 2 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Akershus 4 6 1 1+1 2 0 0 1 0 0 16
Oslo 4 5 1 2 0 0 1 1+1 2 0 17
Hedmark 2 1 0+1 1 3 0 0 0 0 0 8
Oppland 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0 7
Buskerud 2 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2 3 0+1 0 1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 4
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 4 1 1 2 1 0 0+1 0 0 13
Hordaland 3 5+1 1 2 2 0 0 1 0 0 15
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 5
Møre og Romsdal 2 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 3 3 0+1 1 2 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 6
Nordland 2 2+1 1 1 3 0 0 0 0 0 10
Troms 1 2 0+1 1 2 0 0 0 0 0 7
Finnmark 1 1 0 1 1 0 0 0+1 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,604477 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
2 SV Buskerud 0,572294 Mandat tildelt
3 Frp Troms 0,539980 Mandat tildelt
4 Frp Sør-Trøndelag 0,519269 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,508823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Frp Vestfold 0,500143 Mandat tildelt
7 SV Østfold 0,499938 Mandat tildelt
8 MDG Oslo 0,460749 Mandat tildelt
9 MDG Rogaland 0,446915 Mandat tildelt
10 SV Møre og Romsdal 0,446697 Mandat tildelt
11 Sp Nord-Trøndelag 0,435563 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Nordland 0,427437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Vestfold 0,424247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Oslo 0,423975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Sogn og Fjordane 0,423511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Vest-Agder 0,422565 Mandat tildelt
17 H Hordaland 0,415456 Mandat tildelt
18 H Oslo 0,413239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Rogaland 0,411844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Telemark 0,408034 Mandat tildelt
21 Frp Hedmark 0,405163 Mandat tildelt
22 SV Oppland 0,397161 Mandat tildelt
23 Sp Hedmark 0,395389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Nordland 0,390083 Mandat tildelt
25 Frp Rogaland 0,388853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Akershus 0,384151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Hedmark 0,383503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Akershus 0,378440 Mandat tildelt
29 Sp Hordaland 0,377788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,371601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Møre og Romsdal 0,369747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Oppland 0,362654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Nord-Trøndelag 0,359803 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Oppland 0,359668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Telemark 0,359410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Finnmark 0,354982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Telemark 0,353887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Finnmark 0,353783 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Hordaland 0,347628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Sør-Trøndelag 0,342671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Sør-Trøndelag 0,330172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Buskerud 0,329961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Oppland 0,323850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Rogaland 0,322054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Akershus 0,320920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Troms 0,320483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Buskerud 0,312885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Buskerud 0,307495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Vest-Agder 0,306523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Østfold 0,302649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Nordland 0,300040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vest-Agder 0,299500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Møre og Romsdal 0,293353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Østfold 0,292110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,289947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Troms 0,288986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,286569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Nord-Trøndelag 0,283736 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Nordland 0,283243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Hordaland 0,280715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vestfold 0,277557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Aust-Agder 0,275534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Akershus 0,268242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Sogn og Fjordane 0,266765 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Troms 0,264825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Nord-Trøndelag 0,264119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Aust-Agder 0,255928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sogn og Fjordane 0,255714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Vestfold 0,255560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Oslo 0,251281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Møre og Romsdal 0,250185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Troms 0,247458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Østfold 0,247352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Nordland 0,243702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Hordaland 0,237602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Østfold 0,230668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Telemark 0,229314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Buskerud 0,227900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Rogaland 0,225146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Vestfold 0,223701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Vest-Agder 0,209252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Finnmark 0,206156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Oppland 0,204664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Hedmark 0,197274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Sogn og Fjordane 0,195519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Vest-Agder 0,192578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Hedmark 0,190708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Telemark 0,179163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Aust-Agder 0,169461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Finnmark 0,168222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Aust-Agder 0,148234 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Sogn og Fjordane 0,131720 Mandat tildelt
93 MDG Nord-Trøndelag 0,128223 Mandat tildelt
94 MDG Finnmark 0,124701 Mandat tildelt
95 MDG Aust-Agder 0,112634 Mandat tildelt