Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,7 26,3 2,4 54 48 6 53 52
Høyre 25,4 20,4 5,1 44 36 8 42 44
Frp 12,8 11,6 1,2 21 21 0 21 21
SV 6,3 7,6 -1,3 10 13 -3 11 10
Sp 11,3 13,5 -2,2 18 28 -10 20 20
KrF 4,0 3,8 0,2 7 3 4 7 7
Venstre 4,0 4,6 -0,6 7 8 -1 7 7
MDG 2,7 3,9 -1,2 1 3 -2 1 1
Rødt 4,0 4,7 -0,7 7 8 -1 7 7
Andre 0,8 3,6 -2,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 2 1 1 0 1 0 0+1 0
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 2 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1 1 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,599934 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,565110 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,557105 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,550195 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,500072 Mandat tildelt
6 Sp Vestfold 0,496832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Nordland 0,473701 Mandat tildelt
8 Frp Oppland 0,472628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Troms 0,446877 Mandat tildelt
10 Sp Akershus 0,441257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Vest-Agder 0,431582 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Sør-Trøndelag 0,428117 Mandat tildelt
13 Frp Oslo 0,419130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hordaland 0,417983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Oslo 0,416747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Akershus 0,415637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Hordaland 0,412855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Rogaland 0,409182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Østfold 0,401739 Mandat tildelt
20 V Rogaland 0,397179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Møre og Romsdal 0,392662 Mandat tildelt
22 KrF Akershus 0,388046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Sør-Trøndelag 0,378639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Rogaland 0,377109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Østfold 0,372750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Rogaland 0,367718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 R Nordland 0,367137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hordaland 0,366195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Oslo 0,364918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Møre og Romsdal 0,364032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Oppland 0,361710 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nordland 0,357839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Akershus 0,357358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nord-Trøndelag 0,353640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,343115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Sør-Trøndelag 0,341208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Møre og Romsdal 0,340826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,340553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hedmark 0,340256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Aust-Agder 0,339212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Akershus 0,337898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Oslo 0,331660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Buskerud 0,325903 Mandat tildelt
44 Sp Nord-Trøndelag 0,321177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,314813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Østfold 0,314556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Buskerud 0,314438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Østfold 0,310471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Vestfold 0,309112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Sogn og Fjordane 0,307432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sør-Trøndelag 0,284976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nordland 0,283577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Østfold 0,281761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Hedmark 0,281252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Aust-Agder 0,275871 Mandat tildelt
56 Frp Vestfold 0,273898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Troms 0,265919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Oslo 0,265854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,257613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Hordaland 0,255477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Telemark 0,252967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Vest-Agder 0,243688 Mandat tildelt
63 Frp Vest-Agder 0,241517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Sogn og Fjordane 0,237396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Telemark 0,235115 Mandat tildelt
66 Frp Telemark 0,233154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,230638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Telemark 0,229457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Sør-Trøndelag 0,226199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Vestfold 0,224962 Mandat tildelt
71 V Buskerud 0,221297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Vestfold 0,220905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,220594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Vestfold 0,216288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Sør-Trøndelag 0,206560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Østfold 0,204773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Buskerud 0,204760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Finnmark 0,204705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Finnmark 0,204602 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Troms 0,203484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Hordaland 0,197465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Møre og Romsdal 0,197062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Telemark 0,196935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nord-Trøndelag 0,189241 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Møre og Romsdal 0,178762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Nordland 0,173019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Hedmark 0,171092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Buskerud 0,171000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Finnmark 0,170228 Mandat tildelt
90 KrF Nordland 0,165509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Finnmark 0,159112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Vest-Agder 0,158348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Oppland 0,151681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,146709 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Aust-Agder 0,146153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Aust-Agder 0,137207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Vest-Agder 0,135143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Nord-Trøndelag 0,134181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Sogn og Fjordane 0,121581 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Hedmark 0,119603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,117139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,107648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Oppland 0,104297 Mandat tildelt
104 KrF Hedmark 0,102978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Sogn og Fjordane 0,101865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,098700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nord-Trøndelag 0,094881 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Aust-Agder 0,094782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,089591 Mandat tildelt
110 V Aust-Agder 0,084530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,082049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Nord-Trøndelag 0,070561 Mandat tildelt