Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,7 27,4 1,3 53 49 4 51 51
Høyre 25,4 25,0 0,4 42 45 -3 43 44
Frp 12,8 15,2 -2,4 23 27 -4 22 23
SV 6,3 6,0 0,3 10 11 -1 11 10
Sp 11,3 10,3 1,0 19 19 0 20 19
KrF 4,0 4,2 -0,2 7 8 -1 7 7
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 2,7 3,2 -0,5 1 1 0 1 1
Rødt 4,0 2,4 1,6 7 1 6 7 7
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 1 0 1 0 0+1 0
Oslo 6 5 2 2 0 0 1+1 1 2 0
Hedmark 3 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1 1 1 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,587447 Mandat tildelt
2 H Finnmark 0,584955 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 R Akershus 0,580011 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,537223 Mandat tildelt
5 R Hordaland 0,533897 Mandat tildelt
6 SV Troms 0,530471 Mandat tildelt
7 V Oslo 0,488447 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,464142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Oslo 0,440296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Sør-Trøndelag 0,439218 Mandat tildelt
11 H Akershus 0,436011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Rogaland 0,421993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Hordaland 0,421019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Hordaland 0,413785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Vestfold 0,411597 Mandat tildelt
17 KrF Møre og Romsdal 0,409484 Mandat tildelt
18 KrF Akershus 0,399172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Akershus 0,393671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Oslo 0,386986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Østfold 0,386808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Nordland 0,383604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Buskerud 0,382311 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Sør-Trøndelag 0,379464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Finnmark 0,370506 Mandat tildelt
27 SV Oslo 0,369658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hordaland 0,368038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Buskerud 0,367632 Mandat tildelt
30 SV Østfold 0,367069 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Hedmark 0,360063 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Rogaland 0,356665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Nord-Trøndelag 0,356211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Akershus 0,356089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Vest-Agder 0,354366 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Sør-Trøndelag 0,350305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Troms 0,347901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Rogaland 0,347018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Telemark 0,339933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,335951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Sør-Trøndelag 0,334611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,333426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Møre og Romsdal 0,330734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Nordland 0,327960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Nordland 0,326256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Sogn og Fjordane 0,324696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Østfold 0,323044 Mandat tildelt
48 SV Vestfold 0,311517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Hedmark 0,310905 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Hedmark 0,291017 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Møre og Romsdal 0,286977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Østfold 0,283646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,283487 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vest-Agder 0,283275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Aust-Agder 0,280474 Mandat tildelt
56 Sp Buskerud 0,275043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Troms 0,273013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Aust-Agder 0,272786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Hordaland 0,263616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vestfold 0,262525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Aust-Agder 0,260606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Telemark 0,259841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Østfold 0,252854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Rogaland 0,248809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Oppland 0,242995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,242431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Telemark 0,237439 Mandat tildelt
68 V Buskerud 0,235286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Sør-Trøndelag 0,234758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Telemark 0,234411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Oppland 0,231742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vest-Agder 0,225051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Møre og Romsdal 0,221818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Finnmark 0,217019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nord-Trøndelag 0,211380 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vestfold 0,210923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Vest-Agder 0,200634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Nord-Trøndelag 0,199852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hordaland 0,199650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Troms 0,189689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Sogn og Fjordane 0,189242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nordland 0,185264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Vestfold 0,185238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Telemark 0,174879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Buskerud 0,174733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Buskerud 0,172118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vest-Agder 0,165618 Mandat tildelt
91 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Møre og Romsdal 0,143036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,140845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Oppland 0,139447 Mandat tildelt
95 V Troms 0,134347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Hedmark 0,128015 Mandat tildelt
97 KrF Troms 0,126057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Hedmark 0,126017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Aust-Agder 0,124444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,123511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Oppland 0,117097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Vest-Agder 0,113120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt
105 R Nord-Trøndelag 0,108547 Mandat tildelt