Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,7 27,4 1,3 52 49 3 51 51
Høyre 25,4 25,0 0,4 44 45 -1 43 44
Frp 12,8 15,2 -2,4 22 27 -5 22 23
SV 6,3 6,0 0,3 10 11 -1 11 10
Sp 11,3 10,3 1,0 19 19 0 20 19
KrF 4,0 4,2 -0,2 7 8 -1 7 7
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 2,7 3,2 -0,5 1 1 0 1 1
Rødt 4,0 2,4 1,6 7 1 6 7 7
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 1 0 1 0 0+1 0
Oslo 6 5 1 2 0 0 1+1 1 2 0
Hedmark 3 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1 1 1 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,587447 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,537223 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,533897 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,530471 Mandat tildelt
5 R Akershus 0,515565 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,467982 Mandat tildelt
7 V Oslo 0,462739 Mandat tildelt
8 R Sør-Trøndelag 0,439218 Mandat tildelt
9 SV Buskerud 0,420150 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Oslo 0,417122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Hordaland 0,413785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Vestfold 0,411597 Mandat tildelt
14 R Nordland 0,383604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Møre og Romsdal 0,377982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Oslo 0,375788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Finnmark 0,370506 Mandat tildelt
18 SV Hordaland 0,368038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Østfold 0,367069 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Oslo 0,366618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hedmark 0,360063 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Rogaland 0,356665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Nord-Trøndelag 0,356211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Akershus 0,354819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Vest-Agder 0,354366 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Sør-Trøndelag 0,350305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oslo 0,350202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Akershus 0,349929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Rogaland 0,347018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Sør-Trøndelag 0,334611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Møre og Romsdal 0,327974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Nordland 0,326256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Sogn og Fjordane 0,324696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Østfold 0,323044 Mandat tildelt
35 V Akershus 0,316524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Buskerud 0,314335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vestfold 0,311517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Akershus 0,296379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Oppland 0,291594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Hedmark 0,291017 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Østfold 0,283646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Aust-Agder 0,280474 Mandat tildelt
43 Sp Oppland 0,278090 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Troms 0,273013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Aust-Agder 0,272786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Buskerud 0,268898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Hordaland 0,263616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Telemark 0,259841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Møre og Romsdal 0,253506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Østfold 0,252854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Rogaland 0,248809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Sør-Trøndelag 0,242431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Telemark 0,237439 Mandat tildelt
54 KrF Sør-Trøndelag 0,234758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Telemark 0,234411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Vest-Agder 0,225051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Finnmark 0,217019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Nord-Trøndelag 0,211380 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vestfold 0,210923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Vest-Agder 0,200634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Buskerud 0,199695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Hordaland 0,199650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Buskerud 0,196706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Troms 0,189689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nordland 0,185264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Vestfold 0,185238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Telemark 0,174879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Oppland 0,167336 Mandat tildelt
72 V Vest-Agder 0,165618 Mandat tildelt
73 R Møre og Romsdal 0,163470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sogn og Fjordane 0,140845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Oppland 0,140516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,134347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Hedmark 0,128015 Mandat tildelt
79 KrF Troms 0,126057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Hedmark 0,126017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Aust-Agder 0,124444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Sogn og Fjordane 0,123511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Oppland 0,120276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Vest-Agder 0,113120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt
87 R Nord-Trøndelag 0,108547 Mandat tildelt