Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,9 27,4 -2,5 45 49 -4 47 46
Høyre 19,9 25,0 -5,2 36 45 -9 35 36
Frp 10,8 15,2 -4,4 18 27 -9 18 19
SV 8,9 6,0 2,9 15 11 4 15 14
Sp 13,0 10,3 2,6 23 19 4 22 24
KrF 4,3 4,2 0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 4,9 4,4 0,5 8 8 0 8 8
MDG 5,3 3,2 2,0 9 1 8 9 8
Rødt 4,8 2,4 2,4 8 1 7 8 7
Andre 3,4 1,8 1,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 2 1 0 1+1 1 1 0
Oslo 5 4 1 3 0 0 2 2 2+1 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 1 1 1 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 0+1 1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,643359 Mandat tildelt
2 MDG Rogaland 0,541831 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,529220 Mandat tildelt
4 Frp Finnmark 0,512478 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,510613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Hedmark 0,508065 Mandat tildelt
7 Frp Hedmark 0,501490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Oslo 0,477985 Mandat tildelt
9 R Nordland 0,462242 Mandat tildelt
10 SV Vestfold 0,439555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oppland 0,436406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Møre og Romsdal 0,435062 Mandat tildelt
13 V Akershus 0,433531 Mandat tildelt
14 Frp Oslo 0,430876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Akershus 0,424113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Oslo 0,411208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,407385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Møre og Romsdal 0,404959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,386343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,372590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Møre og Romsdal 0,370649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Rogaland 0,368710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Oslo 0,367401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Telemark 0,366637 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,364972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Akershus 0,360255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Oslo 0,356812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,343191 Mandat tildelt
29 SV Oppland 0,342903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Sør-Trøndelag 0,342087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Østfold 0,341798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Østfold 0,338714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Østfold 0,333093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nord-Trøndelag 0,327731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hordaland 0,322699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Vest-Agder 0,317567 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nordland 0,312816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hordaland 0,311607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Buskerud 0,306390 Mandat tildelt
40 R Rogaland 0,299803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Nord-Trøndelag 0,298248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Aust-Agder 0,297981 Mandat tildelt
43 Frp Buskerud 0,287964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Buskerud 0,286481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Vestfold 0,286004 Mandat tildelt
46 MDG Hordaland 0,284916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Akershus 0,282304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Nordland 0,281771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Hordaland 0,280093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Nordland 0,276327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Møre og Romsdal 0,270068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Vestfold 0,256718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Rogaland 0,252692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Telemark 0,252305 Mandat tildelt
55 Frp Sør-Trøndelag 0,249939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Troms 0,249515 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Sør-Trøndelag 0,249461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Møre og Romsdal 0,245014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Hordaland 0,243087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vestfold 0,240724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Vest-Agder 0,234164 Mandat tildelt
62 R Akershus 0,232984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Nordland 0,231417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Troms 0,230757 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Troms 0,228560 Mandat tildelt
66 KrF Vestfold 0,224087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Vestfold 0,223186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Troms 0,216610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Østfold 0,214948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vest-Agder 0,213164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sogn og Fjordane 0,211775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Telemark 0,210753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Buskerud 0,207395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vest-Agder 0,203391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vest-Agder 0,201674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Telemark 0,200533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Sogn og Fjordane 0,198690 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Nordland 0,196861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Telemark 0,196386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Oppland 0,190876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Sør-Trøndelag 0,189806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Hedmark 0,189236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Finnmark 0,188337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Buskerud 0,185651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Aust-Agder 0,175574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Finnmark 0,174287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Buskerud 0,172928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Østfold 0,172649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Møre og Romsdal 0,172377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Oppland 0,168065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Troms 0,163610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Hedmark 0,155838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Hedmark 0,151841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Telemark 0,149019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Oppland 0,142535 Mandat tildelt
96 MDG Finnmark 0,139608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Vest-Agder 0,136348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Sogn og Fjordane 0,136258 Mandat tildelt
99 KrF Troms 0,133908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,131237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Nord-Trøndelag 0,130837 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Aust-Agder 0,126065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Finnmark 0,123776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Aust-Agder 0,123194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Nord-Trøndelag 0,114821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Sogn og Fjordane 0,110571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Aust-Agder 0,109485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,109292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,109261 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Oppland 0,106498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Nord-Trøndelag 0,099926 Mandat tildelt