Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,9 26,3 -1,4 46 48 -2 47 47
Høyre 19,9 20,4 -0,5 35 36 -1 37 35
Frp 10,8 11,6 -0,8 18 21 -3 18 18
SV 8,9 7,6 1,3 14 13 1 13 14
Sp 13,0 13,5 -0,5 26 28 -2 26 26
KrF 4,3 3,8 0,5 7 3 4 6 7
Venstre 4,9 4,6 0,3 8 8 0 7 7
MDG 5,3 3,9 1,3 8 3 5 8 8
Rødt 4,8 4,7 0,1 7 8 -1 7 7
Andre 3,4 3,6 -0,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 5 2 1+1 2 0 1 1 1 0
Oslo 4 5 1 3 0 0 2 2+1 2 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 4 2 2 1 1 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,687988 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,575946 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,515864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Møre og Romsdal 0,513645 Mandat tildelt
5 R Rogaland 0,493047 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,483555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Hedmark 0,480131 Mandat tildelt
8 SV Akershus 0,476791 Mandat tildelt
9 SV Buskerud 0,459866 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Nordland 0,442411 Mandat tildelt
11 SV Vestfold 0,436200 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Akershus 0,435084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Oslo 0,430082 Mandat tildelt
14 SV Oslo 0,420045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Møre og Romsdal 0,417189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Sør-Trøndelag 0,415448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Akershus 0,412302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Rogaland 0,412195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Oslo 0,403802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Rogaland 0,390701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Oslo 0,387694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Akershus 0,377482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Østfold 0,374117 Mandat tildelt
24 SV Telemark 0,356929 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Oppland 0,325458 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Oslo 0,320357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Sør-Trøndelag 0,319194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Østfold 0,315264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Vestfold 0,312521 Mandat tildelt
30 SV Vest-Agder 0,311276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Hordaland 0,310042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Østfold 0,299353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Aust-Agder 0,293142 Mandat tildelt
34 SV Finnmark 0,288946 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Buskerud 0,277515 Mandat tildelt
36 KrF Hordaland 0,271458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Vestfold 0,271093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Buskerud 0,269393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Nord-Trøndelag 0,267056 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Vestfold 0,263369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Hordaland 0,262479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Vest-Agder 0,258921 Mandat tildelt
43 SV Rogaland 0,258810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Telemark 0,249819 Mandat tildelt
45 MDG Nordland 0,249546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Østfold 0,249296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Buskerud 0,246739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Troms 0,245227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Akershus 0,240988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Hordaland 0,237946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Møre og Romsdal 0,237484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Telemark 0,237282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vestfold 0,234715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Møre og Romsdal 0,232673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Nordland 0,222825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Sør-Trøndelag 0,219461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Møre og Romsdal 0,217674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Vest-Agder 0,211274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Nordland 0,210627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Troms 0,210189 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Sogn og Fjordane 0,207065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Hedmark 0,206165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Finnmark 0,205115 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Troms 0,199169 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Aust-Agder 0,193575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vest-Agder 0,192776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Østfold 0,188961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Telemark 0,187855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Oppland 0,182798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Buskerud 0,181715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Nordland 0,175880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Hedmark 0,165620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Vest-Agder 0,162818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Nord-Trøndelag 0,161685 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Oppland 0,154772 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Hedmark 0,145608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,131054 Mandat tildelt
78 KrF Sogn og Fjordane 0,129168 Mandat tildelt
79 V Oppland 0,127001 Mandat tildelt
80 KrF Troms 0,124420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Sogn og Fjordane 0,122741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Finnmark 0,122105 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Telemark 0,120215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Aust-Agder 0,120118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Aust-Agder 0,114240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Hedmark 0,109388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Sogn og Fjordane 0,109114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Aust-Agder 0,102939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,100779 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Sogn og Fjordane 0,099401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Nord-Trøndelag 0,099161 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,087167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,085905 Mandat tildelt
94 KrF Finnmark 0,074391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,061155 Mandat tildelt