Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,0 27,4 -3,4 43 49 -6 44 44
Høyre 19,3 25,0 -5,7 36 45 -9 34 35
Frp 11,9 15,2 -3,3 20 27 -7 21 21
SV 9,0 6,0 3,0 15 11 4 14 14
Sp 13,1 10,3 2,7 23 19 4 25 24
KrF 4,3 4,2 0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 4,9 4,4 0,5 8 8 0 8 8
MDG 5,1 3,2 1,9 9 1 8 8 8
Rødt 4,8 2,4 2,4 8 1 7 8 8
Andre 3,6 1,8 1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 2 1 0 1+1 1 1 0
Oslo 5 4 1 3 0 0 2 2 2+1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 1 1 1 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 0 1 1 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,640696 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,554270 Mandat tildelt
3 MDG Rogaland 0,527438 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,527041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 V Rogaland 0,515842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Hedmark 0,514376 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,477512 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Oslo 0,475998 Mandat tildelt
9 Frp Oslo 0,471453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Nordland 0,460289 Mandat tildelt
11 SV Vestfold 0,444957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Møre og Romsdal 0,439158 Mandat tildelt
13 V Akershus 0,437981 Mandat tildelt
14 KrF Akershus 0,428119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Akershus 0,422725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Oslo 0,415090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,411593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Møre og Romsdal 0,409960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Rogaland 0,399348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,377189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Rogaland 0,372179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Telemark 0,371179 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Østfold 0,364465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Oslo 0,360476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nord-Trøndelag 0,358591 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Oslo 0,357619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Hordaland 0,353101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Akershus 0,350659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Oppland 0,347143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,346425 Mandat tildelt
31 SV Sør-Trøndelag 0,346311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nordland 0,342283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Østfold 0,340405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Østfold 0,329660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Vest-Agder 0,321480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Hordaland 0,315455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Buskerud 0,315091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Nord-Trøndelag 0,301920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Aust-Agder 0,300806 Mandat tildelt
40 R Rogaland 0,298561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Buskerud 0,298225 Mandat tildelt
42 V Buskerud 0,289417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Akershus 0,285786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Hordaland 0,282739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Nordland 0,279739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Vestfold 0,278415 Mandat tildelt
47 MDG Hordaland 0,277330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Nordland 0,274256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,273471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Møre og Romsdal 0,272831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vestfold 0,263407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Vestfold 0,259376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Rogaland 0,255816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Telemark 0,254679 Mandat tildelt
55 SV Troms 0,252590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Sør-Trøndelag 0,251788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Hordaland 0,245582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Møre og Romsdal 0,243328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Møre og Romsdal 0,238489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Troms 0,236997 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Nordland 0,233843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Akershus 0,232004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sogn og Fjordane 0,231716 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vest-Agder 0,227923 Mandat tildelt
65 R Troms 0,227627 Mandat tildelt
66 KrF Vestfold 0,226188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Troms 0,224607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vest-Agder 0,222558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Vestfold 0,222243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Østfold 0,217187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vest-Agder 0,215178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Telemark 0,214882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Telemark 0,209875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Buskerud 0,206523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vest-Agder 0,203754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Sogn og Fjordane 0,201152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Nordland 0,198695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Telemark 0,195216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Finnmark 0,190290 Mandat tildelt
80 KrF Buskerud 0,187394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Finnmark 0,186932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Oppland 0,185760 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Hedmark 0,184187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Hedmark 0,182907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Aust-Agder 0,177751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Finnmark 0,176446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Buskerud 0,175069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Østfold 0,174788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Møre og Romsdal 0,171662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Oppland 0,167373 Mandat tildelt
91 V Troms 0,165257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Hedmark 0,157416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Hedmark 0,151210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Telemark 0,150567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Oppland 0,144009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Sogn og Fjordane 0,137659 Mandat tildelt
97 MDG Finnmark 0,135907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Vest-Agder 0,135754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Troms 0,135171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Aust-Agder 0,134803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Sogn og Fjordane 0,132444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Nord-Trøndelag 0,130276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Finnmark 0,123262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Aust-Agder 0,122731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Nord-Trøndelag 0,111760 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Aust-Agder 0,110597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nord-Trøndelag 0,110332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,110291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Sogn og Fjordane 0,107626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Oppland 0,107465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Nord-Trøndelag 0,100946 Mandat tildelt