Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 39,0 27,4 11,6 74 49 25 73 74
Høyre 24,1 25,0 -0,9 42 45 -3 44 42
Frp 13,0 15,2 -2,2 23 27 -4 23 23
SV 3,7 6,0 -2,3 2 11 -9 1 2
Sp 5,1 10,3 -5,2 9 19 -10 9 9
KrF 4,9 4,2 0,7 9 8 1 9 9
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0 8 8
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 1
Andre 0,9 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 8 6 3 0 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 6 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,601946 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,560973 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,533706 Mandat tildelt
4 Sp Oppland 0,523641 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,501602 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,488950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Rogaland 0,483537 Mandat tildelt
8 Sp Nord-Trøndelag 0,482899 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,482294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Sør-Trøndelag 0,474911 Mandat tildelt
11 KrF Oslo 0,474093 Mandat tildelt
12 Sp Møre og Romsdal 0,448351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Vest-Agder 0,447212 Mandat tildelt
14 Frp Aust-Agder 0,443637 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Sogn og Fjordane 0,440208 Mandat tildelt
16 H Oslo 0,439642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Rogaland 0,425088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,413000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Akershus 0,409497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Østfold 0,399834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,399720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,398797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Østfold 0,395722 Mandat tildelt
24 Frp Nord-Trøndelag 0,393430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hordaland 0,387362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,384810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nordland 0,375497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Buskerud 0,372861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Troms 0,370100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,366392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Buskerud 0,362136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,359434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,348136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Buskerud 0,345658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
36 Sp Østfold 0,342793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Oslo 0,337030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Akershus 0,331252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Troms 0,329527 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,322005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,318213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Telemark 0,317807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Rogaland 0,312931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,310658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Oslo 0,310324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sør-Trøndelag 0,300023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Hedmark 0,294495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Finnmark 0,294225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Telemark 0,290863 Mandat tildelt
51 Frp Vestfold 0,288963 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Buskerud 0,270609 Mandat tildelt
54 H Oppland 0,268525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Møre og Romsdal 0,266943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Troms 0,260001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vestfold 0,258347 Mandat tildelt
58 V Møre og Romsdal 0,255064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sogn og Fjordane 0,254217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Aust-Agder 0,246851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Vest-Agder 0,245770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Nordland 0,245716 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vest-Agder 0,244152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Vestfold 0,242482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Telemark 0,235736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Hordaland 0,229607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nordland 0,226920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hedmark 0,219180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Nordland 0,218636 Mandat tildelt
70 KrF Buskerud 0,214047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Finnmark 0,205060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Østfold 0,203059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Oslo 0,198953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Vest-Agder 0,190481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Nord-Trøndelag 0,189293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vestfold 0,186010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Finnmark 0,184704 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Sogn og Fjordane 0,179247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Finnmark 0,177851 Mandat tildelt
80 Frp Oppland 0,174608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Vest-Agder 0,160121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Troms 0,154551 Mandat tildelt