Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,0 27,4 -3,4 46 49 -3 46 46
Høyre 26,4 25,0 1,4 51 45 6 51 51
Frp 15,3 15,2 0,1 30 27 3 30 30
SV 6,8 6,0 0,8 13 11 2 13 13
Sp 10,9 10,3 0,6 21 19 2 21 21
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 3
MDG 2,9 3,2 -0,3 1 1 0 1 1
Rødt 4,0 2,4 1,5 2 1 1 2 1
Andre 2,4 1,8 0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7+1 3 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 5+1 6 2 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 3+1 6 3 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3+1 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1+1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1+1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,578536 Mandat tildelt
2 Frp Nord-Trøndelag 0,463006 Mandat tildelt
3 Frp Nordland 0,441926 Mandat tildelt
4 Ap Oslo 0,429521 Mandat tildelt
5 Ap Hordaland 0,429207 Mandat tildelt
6 Sp Oslo 0,425234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Oslo 0,407510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Østfold 0,401353 Mandat tildelt
9 Sp Hordaland 0,399636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Finnmark 0,399085 Mandat tildelt
11 SV Oslo 0,398093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Vestfold 0,397533 Mandat tildelt
13 H Buskerud 0,396697 Mandat tildelt
14 SV Hordaland 0,396354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Buskerud 0,395936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Østfold 0,395274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,392093 Mandat tildelt
18 Frp Akershus 0,389856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hedmark 0,387781 Mandat tildelt
20 Sp Akershus 0,380230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Akershus 0,377648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hedmark 0,374180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Finnmark 0,373864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Oppland 0,373041 Mandat tildelt
25 Ap Sør-Trøndelag 0,369732 Mandat tildelt
26 H Hordaland 0,369648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,368296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Rogaland 0,365434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Nordland 0,365308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oslo 0,365228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Troms 0,360986 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Akershus 0,359080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Rogaland 0,358257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sør-Trøndelag 0,353094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Telemark 0,352735 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Troms 0,351213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,348583 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Buskerud 0,347144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Rogaland 0,344464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Nord-Trøndelag 0,344037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Vest-Agder 0,342232 Mandat tildelt
42 H Nordland 0,340303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Vestfold 0,340089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Sør-Trøndelag 0,338324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vestfold 0,335444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hordaland 0,325644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Hedmark 0,322616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Østfold 0,321254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Møre og Romsdal 0,319430 Mandat tildelt
50 Sp Nordland 0,315108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Møre og Romsdal 0,314174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Sogn og Fjordane 0,313607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Møre og Romsdal 0,309030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Oppland 0,307613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Vest-Agder 0,307497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Troms 0,306010 Mandat tildelt
57 Frp Sogn og Fjordane 0,299170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Vestfold 0,294211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Oppland 0,294147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vest-Agder 0,293933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vest-Agder 0,287339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Østfold 0,282343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Sør-Trøndelag 0,281244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Hedmark 0,281076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Telemark 0,280044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Telemark 0,279817 Mandat tildelt
67 Frp Telemark 0,277442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vestfold 0,272399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Aust-Agder 0,270409 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Buskerud 0,265639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Troms 0,263680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Aust-Agder 0,263431 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Møre og Romsdal 0,261942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Oppland 0,261705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sør-Trøndelag 0,261078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Østfold 0,244215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Buskerud 0,244094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vest-Agder 0,242385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Finnmark 0,241349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Nord-Trøndelag 0,239976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Hedmark 0,236150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nord-Trøndelag 0,227601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Telemark 0,226410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Aust-Agder 0,223138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Sogn og Fjordane 0,215364 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nordland 0,210884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Finnmark 0,209583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Nord-Trøndelag 0,207367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Oppland 0,205499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Finnmark 0,202318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Sogn og Fjordane 0,196356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Troms 0,190421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Aust-Agder 0,174046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,151661 Mandat tildelt
95 SV Aust-Agder 0,134031 Mandat tildelt