Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,6 26,3 -3,7 42 48 -6 42 41
Høyre 26,3 20,4 5,9 46 36 10 44 46
Frp 14,3 11,6 2,7 25 21 4 27 26
SV 7,8 7,6 0,2 13 13 0 13 13
Sp 12,3 13,5 -1,2 21 28 -7 21 21
KrF 4,1 3,8 0,3 7 3 4 7 7
Venstre 4,0 4,6 -0,6 7 8 -1 7 7
MDG 4,2 3,9 0,3 7 3 4 7 7
Rødt 3,4 4,7 -1,3 1 8 -7 1 1
Andre 1,8 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2+1 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 4 6 1 3 0+1 0 2 2 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 3 2 1 1 0 0+1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0+1 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,628724 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,565110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Oslo 0,545024 Mandat tildelt
4 Sp Vestfold 0,541496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Frp Oppland 0,528020 Mandat tildelt
6 SV Østfold 0,496269 Mandat tildelt
7 Sp Vest-Agder 0,470337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Oslo 0,468236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Akershus 0,464343 Mandat tildelt
10 MDG Sør-Trøndelag 0,459881 Mandat tildelt
11 Sp Hordaland 0,449959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Møre og Romsdal 0,449687 Mandat tildelt
13 H Rogaland 0,447018 Mandat tildelt
14 H Oslo 0,444578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,431349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,424814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hedmark 0,420304 Mandat tildelt
18 SV Akershus 0,417406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Rogaland 0,411006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Buskerud 0,402572 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Møre og Romsdal 0,402473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nordland 0,399777 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Akershus 0,397720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Rogaland 0,397179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nord-Trøndelag 0,395078 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Østfold 0,385848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,383326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Sør-Trøndelag 0,383246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Vestfold 0,381870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Møre og Romsdal 0,380465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Rogaland 0,376924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Oslo 0,374028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Møre og Romsdal 0,371469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Aust-Agder 0,369697 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Oslo 0,367714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Akershus 0,357358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Finnmark 0,353282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Buskerud 0,351704 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Nord-Trøndelag 0,350038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sogn og Fjordane 0,343481 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Oslo 0,343413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Østfold 0,342821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Buskerud 0,342702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Sør-Trøndelag 0,341208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,337788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hordaland 0,333547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Oslo 0,331660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Rogaland 0,329133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,318371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Nordland 0,316286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Telemark 0,312455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nordland 0,309074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hedmark 0,306527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Vestfold 0,305990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Akershus 0,301409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Møre og Romsdal 0,294075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Troms 0,290242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Troms 0,289811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Østfold 0,288778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Akershus 0,288553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Troms 0,287797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Buskerud 0,284930 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,284915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Aust-Agder 0,282798 Mandat tildelt
65 SV Sør-Trøndelag 0,279434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vestfold 0,277492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,274803 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,273688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Vest-Agder 0,272521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Hordaland 0,271419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vest-Agder 0,269826 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Oppland 0,269019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Hordaland 0,261869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Aust-Agder 0,261168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Telemark 0,260482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sogn og Fjordane 0,258738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Finnmark 0,252931 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Østfold 0,251767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Telemark 0,250077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Østfold 0,249859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Vest-Agder 0,249775 Mandat tildelt
82 MDG Vestfold 0,249559 Mandat tildelt
83 Sp Sør-Trøndelag 0,247602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Telemark 0,240997 Mandat tildelt
85 Sp Oppland 0,236527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nord-Trøndelag 0,233811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Rogaland 0,226570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Vestfold 0,226429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Finnmark 0,222969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Buskerud 0,221591 Mandat tildelt
91 V Buskerud 0,221297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Vestfold 0,216288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Sør-Trøndelag 0,211730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Hedmark 0,207451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Østfold 0,204773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Nordland 0,199243 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Nordland 0,195051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Møre og Romsdal 0,185789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Troms 0,184015 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Nord-Trøndelag 0,182578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Sogn og Fjordane 0,181260 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Møre og Romsdal 0,178762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,177787 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Sogn og Fjordane 0,177539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Buskerud 0,175306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Nordland 0,173019 Mandat tildelt
107 KrF Nordland 0,169681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,169469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Vest-Agder 0,168715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Aust-Agder 0,163287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Troms 0,159044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Vest-Agder 0,158348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Telemark 0,149985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Hedmark 0,132267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 KrF Sogn og Fjordane 0,124625 Mandat tildelt
116 MDG Oppland 0,123605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 KrF Troms 0,120052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Hedmark 0,119603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Troms 0,107648 Mandat tildelt
120 KrF Hedmark 0,105532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Oppland 0,104297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 V Telemark 0,098700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 MDG Finnmark 0,097478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Nord-Trøndelag 0,097230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 MDG Aust-Agder 0,095922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Sogn og Fjordane 0,089591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Aust-Agder 0,084530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 KrF Oppland 0,084076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Sogn og Fjordane 0,079395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Nord-Trøndelag 0,079172 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 KrF Finnmark 0,071724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 V Nord-Trøndelag 0,070561 Mandat tildelt
133 V Finnmark 0,050278 Mandat tildelt