Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,6 26,3 -3,7 42 48 -6 43 41
Høyre 26,3 20,4 5,9 47 36 11 46 48
Frp 14,3 11,6 2,7 26 21 5 27 26
SV 7,8 7,6 0,2 14 13 1 14 14
Sp 12,3 13,5 -1,2 22 28 -6 22 22
KrF 4,1 3,8 0,3 7 3 4 7 7
Venstre 3,2 4,6 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 4,2 3,9 0,3 8 3 5 7 8
Rødt 3,4 4,7 -1,3 1 8 -7 1 1
Andre 1,8 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2+1 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 4 6 2 3 0+1 0 1 2 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 3 2 1 1 0 0+1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,628724 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,545024 Mandat tildelt
3 Sp Vestfold 0,541496 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,528020 Mandat tildelt
5 SV Østfold 0,496269 Mandat tildelt
6 Sp Vest-Agder 0,470337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Akershus 0,464343 Mandat tildelt
8 MDG Sør-Trøndelag 0,459881 Mandat tildelt
9 Sp Hordaland 0,449959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Møre og Romsdal 0,449687 Mandat tildelt
11 H Rogaland 0,447018 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,444578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Hordaland 0,431349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Akershus 0,424814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hedmark 0,420304 Mandat tildelt
16 SV Akershus 0,417406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Rogaland 0,411006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Buskerud 0,402572 Mandat tildelt
19 KrF Møre og Romsdal 0,402473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Nordland 0,399777 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Akershus 0,397720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nord-Trøndelag 0,395078 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,385848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Rogaland 0,383326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Sør-Trøndelag 0,383246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Vestfold 0,381870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Møre og Romsdal 0,380465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Rogaland 0,376924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Oslo 0,374028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Møre og Romsdal 0,371469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Aust-Agder 0,369697 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oslo 0,367714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Finnmark 0,353282 Mandat tildelt
34 Frp Buskerud 0,351704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Nord-Trøndelag 0,350038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Sogn og Fjordane 0,343481 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Oslo 0,343413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Østfold 0,342821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Buskerud 0,342702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,337788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Hordaland 0,333547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Rogaland 0,329133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sør-Trøndelag 0,318371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Nordland 0,316286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Telemark 0,312455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Nordland 0,309074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Hedmark 0,306527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vestfold 0,305990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Akershus 0,301409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Møre og Romsdal 0,294075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,290242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Troms 0,289811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Østfold 0,288778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Akershus 0,288553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Troms 0,287797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Buskerud 0,284930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Oppland 0,284915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Aust-Agder 0,282798 Mandat tildelt
59 Frp Oslo 0,280942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Sør-Trøndelag 0,279434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vestfold 0,277492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vest-Agder 0,274803 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Hedmark 0,273688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vest-Agder 0,272521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Hordaland 0,271419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Vest-Agder 0,269826 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,269019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Hordaland 0,261869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Aust-Agder 0,261168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Telemark 0,260482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Sogn og Fjordane 0,258738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Finnmark 0,252931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Østfold 0,251767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Telemark 0,250077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Østfold 0,249859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vest-Agder 0,249775 Mandat tildelt
77 MDG Vestfold 0,249559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Sør-Trøndelag 0,247602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Telemark 0,240997 Mandat tildelt
80 Sp Oppland 0,236527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,233811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Rogaland 0,226570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Vestfold 0,226429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Finnmark 0,222969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Buskerud 0,221591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Sør-Trøndelag 0,211730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Hedmark 0,207451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Nordland 0,199243 Mandat tildelt
89 SV Nordland 0,195051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Møre og Romsdal 0,185789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Troms 0,184015 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Nord-Trøndelag 0,182578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,181260 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Finnmark 0,177787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Sogn og Fjordane 0,177539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Buskerud 0,175306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Nordland 0,169681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Aust-Agder 0,169469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Vest-Agder 0,168715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Aust-Agder 0,163287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Troms 0,159044 Mandat tildelt
102 MDG Telemark 0,149985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Hedmark 0,132267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Sogn og Fjordane 0,124625 Mandat tildelt
105 MDG Oppland 0,123605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Troms 0,120052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,105532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Finnmark 0,097478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,097230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,095922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,084076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,079395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nord-Trøndelag 0,079172 Mandat tildelt