Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,4 27,4 8,0 63 49 14 63 63
Høyre 17,2 25,0 -7,8 30 45 -15 30 30
Frp 22,9 15,2 7,7 40 27 13 42 42
SV 6,2 6,0 0,2 11 11 0 11 11
Sp 6,2 10,3 -4,2 11 19 -8 11 11
KrF 5,5 4,2 1,3 10 8 2 10 10
Venstre 3,9 4,4 -0,5 3 8 -5 2 2
MDG 0,3 3,2 -2,9 0 1 -1 0 0
Rødt 1,3 2,4 -1,1 1 1 0 0 0
Andre 1,0 1,8 -0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 4 4 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 4 3 2 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2+1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 3 4 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 3+1 4 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 3+1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 2 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,534479 Mandat tildelt
2 H Oppland 0,528157 Mandat tildelt
3 Sp Sør-Trøndelag 0,524962 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,507163 Mandat tildelt
5 Sp Møre og Romsdal 0,495649 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,491690 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,483589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Troms 0,477490 Mandat tildelt
9 Ap Oslo 0,425566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Akershus 0,416244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Buskerud 0,412175 Mandat tildelt
12 H Hordaland 0,410872 Mandat tildelt
13 KrF Østfold 0,410397 Mandat tildelt
14 Sp Troms 0,409136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Vest-Agder 0,394450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Rogaland 0,393226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,391119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Sør-Trøndelag 0,388523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Østfold 0,387584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Rogaland 0,384011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Vestfold 0,380410 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Østfold 0,378958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Telemark 0,378354 Mandat tildelt
24 Ap Akershus 0,374170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Nord-Trøndelag 0,372312 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hordaland 0,369021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nordland 0,363995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Finnmark 0,363309 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hedmark 0,361107 Mandat tildelt
30 Frp Oslo 0,358113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,356336 Mandat tildelt
32 Ap Møre og Romsdal 0,353899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sogn og Fjordane 0,352572 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nordland 0,352539 Mandat tildelt
35 H Oslo 0,352298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Telemark 0,351306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,347722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Hordaland 0,347682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nordland 0,339462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Østfold 0,337581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Rogaland 0,336945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Buskerud 0,335070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Buskerud 0,335009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Hordaland 0,334950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Finnmark 0,333599 Mandat tildelt
46 SV Oslo 0,332766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Hordaland 0,331299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Buskerud 0,330933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Østfold 0,330407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Finnmark 0,325169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Nord-Trøndelag 0,324232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Hedmark 0,324176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Hedmark 0,324141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Møre og Romsdal 0,308057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Finnmark 0,303066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Telemark 0,301702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Aust-Agder 0,301470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Akershus 0,300153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Sør-Trøndelag 0,298274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Oppland 0,296860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,293200 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Sogn og Fjordane 0,290977 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sør-Trøndelag 0,290828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Troms 0,284704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Vestfold 0,283928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Oppland 0,282104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vestfold 0,280387 Mandat tildelt
68 Frp Vestfold 0,280113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Nordland 0,271633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vestfold 0,267952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Rogaland 0,264537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Møre og Romsdal 0,258351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Vest-Agder 0,254916 Mandat tildelt
74 Frp Troms 0,252037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Vest-Agder 0,249269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Hedmark 0,242286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Østfold 0,240219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Aust-Agder 0,238916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Buskerud 0,237424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Sør-Trøndelag 0,235659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Nordland 0,235381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Telemark 0,233877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Telemark 0,228520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Buskerud 0,221983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Oslo 0,219915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Oppland 0,218756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Sør-Trøndelag 0,218223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Troms 0,216043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Nord-Trøndelag 0,211873 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Telemark 0,211114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Hordaland 0,206700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vestfold 0,205606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Vest-Agder 0,202615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Finnmark 0,198782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Akershus 0,196666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Hedmark 0,193075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Oppland 0,192949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Nord-Trøndelag 0,190262 Mandat tildelt
99 Sp Nord-Trøndelag 0,177935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Vest-Agder 0,177010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Nordland 0,176270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Møre og Romsdal 0,173425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Sogn og Fjordane 0,162203 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Aust-Agder 0,161835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Troms 0,160152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Sogn og Fjordane 0,156924 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Sogn og Fjordane 0,136902 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Aust-Agder 0,136254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,130684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Hedmark 0,130645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,127327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Sogn og Fjordane 0,126746 Mandat tildelt