Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 38,9 27,4 11,5 70 49 21 72 71
Høyre 25,9 25,0 0,9 45 45 0 44 44
Frp 5,3 15,2 -9,9 9 27 -18 9 9
SV 5,1 6,0 -0,9 9 11 -2 9 9
Sp 7,5 10,3 -2,9 13 19 -6 13 13
KrF 8,5 4,2 4,3 15 8 7 14 15
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,1 2,4 -1,3 0 1 -1 0 0
Andre 3,2 1,8 1,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0
Akershus 6 5+1 1 1 1 1 1 0 0 0
Oslo 8 5 0+1 2 0 1 2 0 0 0
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 3 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 3 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 0 1 0+1 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 1 0 1 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 1 1 1 2 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 1 0 1 1+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 0 1 1 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,510487 Mandat tildelt
2 Frp Oslo 0,457525 Mandat tildelt
3 Sp Østfold 0,381594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 KrF Sør-Trøndelag 0,379860 Mandat tildelt
5 Frp Østfold 0,373337 Mandat tildelt
6 Frp Buskerud 0,368877 Mandat tildelt
7 SV Nordland 0,363782 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,357476 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,355121 Mandat tildelt
10 Sp Telemark 0,353784 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Nordland 0,350646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Vestfold 0,341276 Mandat tildelt
13 H Oslo 0,340916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Rogaland 0,336902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Rogaland 0,332678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Troms 0,328484 Mandat tildelt
17 Sp Finnmark 0,327533 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,327178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,326422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Vest-Agder 0,324633 Mandat tildelt
21 KrF Buskerud 0,323108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Østfold 0,299893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Nordland 0,299759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Møre og Romsdal 0,297675 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Sør-Trøndelag 0,294204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,285204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Sør-Trøndelag 0,280155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Vestfold 0,269839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Akershus 0,269762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Oppland 0,263742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Telemark 0,263557 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Buskerud 0,260195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Hordaland 0,255937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Nordland 0,254268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Møre og Romsdal 0,252399 Mandat tildelt
36 Sp Hedmark 0,244004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Troms 0,242780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,241966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Hedmark 0,241059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Oslo 0,236642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Oppland 0,233161 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Finnmark 0,229458 Mandat tildelt
43 V Buskerud 0,229211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Vest-Agder 0,227973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hordaland 0,227916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Østfold 0,227335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Rogaland 0,227273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hedmark 0,223001 Mandat tildelt
49 Frp Telemark 0,220147 Mandat tildelt
50 H Vest-Agder 0,219633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Oslo 0,216872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Møre og Romsdal 0,216054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Akershus 0,213854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Oslo 0,209811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hordaland 0,208157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Vestfold 0,207064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Troms 0,203964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Vestfold 0,203535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Møre og Romsdal 0,203099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Aust-Agder 0,202050 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Hordaland 0,200956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Sogn og Fjordane 0,199849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Oslo 0,197749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Oppland 0,195650 Mandat tildelt
65 KrF Oppland 0,194599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vestfold 0,192913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Finnmark 0,191524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Akershus 0,191367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Møre og Romsdal 0,190143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Hedmark 0,187342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Akershus 0,183550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Oppland 0,180553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Vestfold 0,179707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Rogaland 0,179419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Nord-Trøndelag 0,179194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vest-Agder 0,178248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Sør-Trøndelag 0,176225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Akershus 0,176033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Østfold 0,174224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Nord-Trøndelag 0,166441 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Hedmark 0,166410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Nordland 0,164128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Sogn og Fjordane 0,163346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Nordland 0,162009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Troms 0,161832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Telemark 0,160891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Møre og Romsdal 0,158262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Buskerud 0,158120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Nord-Trøndelag 0,154947 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Aust-Agder 0,151275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Finnmark 0,151190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Østfold 0,150479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sør-Trøndelag 0,150135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Sogn og Fjordane 0,146720 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Vest-Agder 0,141152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Vest-Agder 0,139369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Aust-Agder 0,138107 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Troms 0,137349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Aust-Agder 0,137227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Finnmark 0,131795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Nord-Trøndelag 0,130888 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Finnmark 0,128094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Telemark 0,128062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Nord-Trøndelag 0,122472 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,119779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Troms 0,114527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,109081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Telemark 0,104318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,095361 Mandat tildelt
110 SV Sogn og Fjordane 0,087201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Sogn og Fjordane 0,079138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Aust-Agder 0,077066 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Aust-Agder 0,076649 Mandat tildelt
114 V Nord-Trøndelag 0,069933 Mandat tildelt