Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,7 26,3 6,4 60 48 12 62 61
Høyre 14,1 20,4 -6,3 24 36 -12 23 24
Frp 22,1 11,6 10,4 38 21 17 37 37
SV 8,8 7,6 1,2 15 13 2 15 15
Sp 6,5 13,5 -7,0 11 28 -17 11 11
KrF 6,8 3,8 3,0 11 3 8 11 11
Venstre 5,9 4,6 1,3 10 8 2 10 10
MDG 0,1 3,9 -3,8 0 3 -3 0 0
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8 0 0
Andre 1,8 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 1 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 4 4 1 1 0+1 2 0 0 0
Oslo 6 4 2 3+1 0 1 3 0 0 0
Hedmark 4 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 1 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 0+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 2 4 1 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 3 4 2 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 1 2 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 1 2 1 1 0+1 0 0 0 0
Troms 2 0+1 2 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,629070 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,581511 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,574652 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,519462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Møre og Romsdal 0,519352 Mandat tildelt
6 Sp Østfold 0,479320 Mandat tildelt
7 SV Møre og Romsdal 0,450064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Sør-Trøndelag 0,446234 Mandat tildelt
9 KrF Østfold 0,422246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Hedmark 0,420669 Mandat tildelt
11 SV Akershus 0,417763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Troms 0,412631 Mandat tildelt
13 Sp Troms 0,405188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Buskerud 0,402915 Mandat tildelt
15 H Hedmark 0,389087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Hordaland 0,382869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oppland 0,382471 Mandat tildelt
18 SV Vestfold 0,382215 Mandat tildelt
19 H Rogaland 0,381330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Aust-Agder 0,371337 Mandat tildelt
21 SV Oslo 0,368036 Mandat tildelt
22 KrF Vest-Agder 0,365184 Mandat tildelt
23 Sp Sogn og Fjordane 0,361747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Telemark 0,352337 Mandat tildelt
25 Sp Telemark 0,349654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Akershus 0,335543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Vestfold 0,331077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Rogaland 0,330650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Hordaland 0,321239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Buskerud 0,315074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Telemark 0,312764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Finnmark 0,311726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Oslo 0,309826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Sør-Trøndelag 0,309537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vestfold 0,306854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,304772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Oslo 0,304332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,302706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Buskerud 0,289404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Oppland 0,285168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Vestfold 0,282874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Akershus 0,280416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Sør-Trøndelag 0,279682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Vest-Agder 0,272758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hordaland 0,271656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Østfold 0,267777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nord-Trøndelag 0,259593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Buskerud 0,256280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Oslo 0,253991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Finnmark 0,253136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Sogn og Fjordane 0,252440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Vestfold 0,252364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Nordland 0,249824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Nordland 0,248056 Mandat tildelt
55 V Hordaland 0,246349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Nordland 0,240069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hedmark 0,238094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Nord-Trøndelag 0,233968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Møre og Romsdal 0,233805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Møre og Romsdal 0,232280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Rogaland 0,226754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Nordland 0,226242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Akershus 0,224120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Vest-Agder 0,219215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vest-Agder 0,217059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vest-Agder 0,207089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Møre og Romsdal 0,196150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nordland 0,195230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sør-Trøndelag 0,192323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Troms 0,184176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Oppland 0,183727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Oslo 0,182292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Sogn og Fjordane 0,182178 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Sogn og Fjordane 0,181405 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Troms 0,175493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Aust-Agder 0,172294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Aust-Agder 0,169606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Finnmark 0,167458 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Østfold 0,165571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nord-Trøndelag 0,163129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Telemark 0,160080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Buskerud 0,159714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Hedmark 0,156396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Hedmark 0,154311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nord-Trøndelag 0,142166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Troms 0,140762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Aust-Agder 0,137814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Oppland 0,136427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Telemark 0,129089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Oppland 0,122946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Sogn og Fjordane 0,117184 Mandat tildelt
92 V Aust-Agder 0,110549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,104969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,092324 Mandat tildelt
95 V Finnmark 0,065772 Mandat tildelt