Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 43,8 27,4 16,5 79 49 30 78 79
Høyre 19,3 25,0 -5,7 34 45 -11 36 33
Frp 0,0 15,2 -15,2 0 27 -27 0 0
SV 5,2 6,0 -0,9 8 11 -3 7 8
Sp 9,3 10,3 -1,0 16 19 -3 17 16
KrF 7,1 4,2 2,9 10 8 2 10 11
Venstre 9,8 4,4 5,4 14 8 6 13 14
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,0 2,4 -2,4 0 1 -1 0 0
Andre 5,5 1,8 3,7 8 0 8 8 8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 8 4 0 1 1 1 3 0 0 0+1
Oslo 9 4 0 2 0 0 4 0 0 0+1
Hedmark 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Oppland 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Buskerud 4 2 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 4 2 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 6 3 0 0 1 2 1 0 0 0+1
Hordaland 6 4 0 1 1 1 2 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 2 0 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 3 0 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,650350 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,528593 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,498499 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,474317 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,445031 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,439416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 A Møre og Romsdal 0,389336 Mandat tildelt
8 SV Sør-Trøndelag 0,379612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Buskerud 0,368411 Mandat tildelt
10 KrF Østfold 0,366770 Mandat tildelt
11 V Møre og Romsdal 0,347278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 A Østfold 0,335829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Vestfold 0,330170 Mandat tildelt
14 KrF Aust-Agder 0,318451 Mandat tildelt
15 SV Nordland 0,306623 Mandat tildelt
16 KrF Hordaland 0,299316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Nordland 0,297629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Rogaland 0,280389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Troms 0,276875 Mandat tildelt
20 V Østfold 0,276433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Telemark 0,269596 Mandat tildelt
22 KrF Sør-Trøndelag 0,266541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Vest-Agder 0,259323 Mandat tildelt
24 A Vest-Agder 0,257640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Oslo 0,254914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 A Hedmark 0,250824 Mandat tildelt
27 A Nordland 0,245677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Finnmark 0,242206 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Vestfold 0,239437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Akershus 0,238925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Rogaland 0,236395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vest-Agder 0,227791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Rogaland 0,218886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Troms 0,210388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Nordland 0,210352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Hedmark 0,200386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Buskerud 0,198358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Finnmark 0,193374 Mandat tildelt
39 SV Oslo 0,192939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,192098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Buskerud 0,191890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Telemark 0,191655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Østfold 0,191568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Hedmark 0,187921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Hordaland 0,187557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Oppland 0,183318 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Sogn og Fjordane 0,175175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Sør-Trøndelag 0,174641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Akershus 0,174039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 A Buskerud 0,171797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 A Vestfold 0,168515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vestfold 0,162598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Møre og Romsdal 0,154960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Akershus 0,151056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Møre og Romsdal 0,149800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 A Finnmark 0,148860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Troms 0,143132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Aust-Agder 0,140747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Sogn og Fjordane 0,140218 Mandat tildelt
60 A Aust-Agder 0,140006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 A Oppland 0,136221 Mandat tildelt
62 SV Telemark 0,135598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 A Telemark 0,135237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 A Troms 0,133249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 A Nord-Trøndelag 0,133184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Nord-Trøndelag 0,128491 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,126820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Vest-Agder 0,117478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Hedmark 0,116760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Nord-Trøndelag 0,116759 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Oppland 0,113779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nord-Trøndelag 0,110332 Mandat tildelt