Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,4 27,4 0,0 49 49 0 49 49
Høyre 25,0 25,0 0,0 45 45 0 45 45
Frp 15,2 15,2 0,0 27 27 0 28 28
SV 6,0 6,0 0,0 11 11 0 11 11
Sp 10,3 10,3 0,0 18 19 -1 19 18
KrF 4,2 4,2 0,0 8 8 0 7 8
Venstre 4,4 4,4 0,0 8 8 0 8 8
MDG 3,2 3,2 0,0 2 1 1 1 1
Rødt 2,4 2,4 0,0 1 1 0 1 1
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 3 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 6 5+1 2 2 0 0 2 1 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Finnmark 0,575702 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,560169 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,512270 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,505820 Mandat tildelt
5 Frp Nord-Trøndelag 0,459792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 V Rogaland 0,458221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Oslo 0,456801 Mandat tildelt
8 Frp Hordaland 0,452717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Akershus 0,430609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Møre og Romsdal 0,429489 Mandat tildelt
11 H Akershus 0,429117 Mandat tildelt
12 Ap Hedmark 0,426658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Akershus 0,418666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Nordland 0,416538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Rogaland 0,415321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,414409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,414361 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Oslo 0,405929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Oslo 0,402565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Buskerud 0,395825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,389042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Akershus 0,387140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,380689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,380641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Hordaland 0,378336 Mandat tildelt
26 Sp Vestfold 0,376351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,376265 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Sør-Trøndelag 0,373464 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Østfold 0,366301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Rogaland 0,365729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Sør-Trøndelag 0,365602 Mandat tildelt
32 KrF Rogaland 0,363982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Oslo 0,362681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Akershus 0,359952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Finnmark 0,353337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Oppland 0,353149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Oslo 0,352485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hordaland 0,350941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Oppland 0,350747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sør-Trøndelag 0,350635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Vest-Agder 0,350618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Buskerud 0,350567 Mandat tildelt
43 SV Østfold 0,350006 Mandat tildelt
44 SV Hedmark 0,343338 Mandat tildelt
45 H Troms 0,342392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Østfold 0,338814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Vestfold 0,337717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Vestfold 0,335470 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,334565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Møre og Romsdal 0,330636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Sør-Trøndelag 0,327895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Rogaland 0,326103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Nord-Trøndelag 0,325691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Rogaland 0,324084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Vest-Agder 0,324006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Nordland 0,322776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Sør-Trøndelag 0,320288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Oslo 0,320199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Telemark 0,319314 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Akershus 0,317938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Møre og Romsdal 0,311983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,305996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,303869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Møre og Romsdal 0,302394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Møre og Romsdal 0,298675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nordland 0,298303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sogn og Fjordane 0,297093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Vestfold 0,297024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sogn og Fjordane 0,296884 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Aust-Agder 0,294183 Mandat tildelt
71 Frp Vest-Agder 0,285342 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Østfold 0,280373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,279002 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,278797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Hordaland 0,276510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Telemark 0,275515 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Møre og Romsdal 0,273640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Nord-Trøndelag 0,273631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Hedmark 0,266087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Nordland 0,263310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vestfold 0,258372 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Buskerud 0,257076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Aust-Agder 0,256484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Finnmark 0,255776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Aust-Agder 0,254431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Buskerud 0,251479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Troms 0,249625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Aust-Agder 0,249398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Telemark 0,249053 Mandat tildelt
90 SV Telemark 0,247762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Sør-Trøndelag 0,246243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Sogn og Fjordane 0,245574 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Buskerud 0,242387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Møre og Romsdal 0,242347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Troms 0,240277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Finnmark 0,239670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Hedmark 0,234502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Oppland 0,231705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Østfold 0,231198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Sør-Trøndelag 0,231160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Vestfold 0,230390 Mandat tildelt
102 KrF Vestfold 0,221214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hordaland 0,218137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Vest-Agder 0,214601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Telemark 0,214332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Vest-Agder 0,210440 Mandat tildelt
107 V Nordland 0,207689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Frp Oppland 0,204071 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Nord-Trøndelag 0,201535 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Finnmark 0,198412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 H Nord-Trøndelag 0,196690 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Nordland 0,194317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Østfold 0,192911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 H Sogn og Fjordane 0,186249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 KrF Buskerud 0,183265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Vest-Agder 0,180972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Frp Aust-Agder 0,172826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Finnmark 0,169010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Troms 0,146810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Hedmark 0,139849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 SV Sogn og Fjordane 0,134279 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 V Telemark 0,133740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Troms 0,132206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Sogn og Fjordane 0,129547 Mandat tildelt
125 V Oppland 0,127926 Mandat tildelt
126 V Sogn og Fjordane 0,122256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 SV Aust-Agder 0,118655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 KrF Nord-Trøndelag 0,107883 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 KrF Hedmark 0,107872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 KrF Oppland 0,105115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 V Aust-Agder 0,098231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 V Nord-Trøndelag 0,089673 Mandat tildelt