Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 41,7 26,3 15,4 78 48 30 78 79
Høyre 17,9 20,4 -2,4 32 36 -4 32 32
Frp 0,0 11,6 -11,6 0 21 -21 0 0
SV 4,0 7,6 -3,6 7 13 -6 7 7
Sp 11,5 13,5 -2,0 21 28 -7 21 20
KrF 8,7 3,8 4,9 16 3 13 16 16
Venstre 8,5 4,6 3,9 15 8 7 15 15
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 0,0 4,7 -4,7 0 8 -8 0 0
Andre 7,6 3,6 4,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 0 0 1 1 0+1 0 0 0
Akershus 8 5 0 1 1 1 2+1 0 0 0
Oslo 8 4 0 2 0+1 1 4 0 0 0
Hedmark 4 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 4 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 4 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 0+1 0 0 0 1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 0 0 0+1 2 0 0 0 0
Rogaland 5 3 0 0+1 1 3 1 0 0 0
Hordaland 6 4 0 1 1 2 1+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 0 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 1 0 0 2 1 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 0 0 1 0+1 1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 5 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Troms 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Hedmark 0,357766 Mandat tildelt
2 H Oppland 0,351659 Mandat tildelt
3 H Aust-Agder 0,341399 Mandat tildelt
4 KrF Telemark 0,328294 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,326073 Mandat tildelt
6 Sp Vestfold 0,323957 Mandat tildelt
7 KrF Vestfold 0,308508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Buskerud 0,299483 Mandat tildelt
9 V Vestfold 0,292757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Akershus 0,290177 Mandat tildelt
11 KrF Sør-Trøndelag 0,288439 Mandat tildelt
12 Sp Akershus 0,287717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Vest-Agder 0,281413 Mandat tildelt
14 H Oslo 0,279804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Østfold 0,277116 Mandat tildelt
16 SV Sør-Trøndelag 0,276748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Hordaland 0,269185 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Hordaland 0,254933 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,252405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,250426 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Oslo 0,249363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Sør-Trøndelag 0,246878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Rogaland 0,245887 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Møre og Romsdal 0,241965 Mandat tildelt
25 KrF Buskerud 0,238813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Nord-Trøndelag 0,238665 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Oppland 0,235841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Nordland 0,234109 Mandat tildelt
29 H Sogn og Fjordane 0,232096 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Nordland 0,231129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Hordaland 0,229714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Nordland 0,229679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Rogaland 0,224377 Mandat tildelt
34 Sp Aust-Agder 0,221189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Rogaland 0,220065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Vest-Agder 0,214317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Hordaland 0,214053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,213555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Nord-Trøndelag 0,209404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Østfold 0,205086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Buskerud 0,205021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Vest-Agder 0,204169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vest-Agder 0,199560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Nordland 0,193164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Nordland 0,184903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Hedmark 0,183381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Møre og Romsdal 0,182771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Troms 0,182235 Mandat tildelt
49 KrF Akershus 0,180615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Rogaland 0,179180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Buskerud 0,173809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Troms 0,173372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oslo 0,169945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Oslo 0,169844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Sogn og Fjordane 0,169759 Mandat tildelt
56 H Vestfold 0,169276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Østfold 0,168118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Sør-Trøndelag 0,166990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Østfold 0,163809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Troms 0,163521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Hedmark 0,161868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Sogn og Fjordane 0,154795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Sør-Trøndelag 0,153930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Finnmark 0,153913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Telemark 0,149606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Hordaland 0,149322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Møre og Romsdal 0,148433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Telemark 0,147181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Troms 0,145669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Hedmark 0,143784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Oppland 0,141191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Hedmark 0,138729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Akershus 0,137791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Telemark 0,133629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Finnmark 0,133391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Møre og Romsdal 0,133340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Buskerud 0,132886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Nord-Trøndelag 0,132458 Mandat tildelt
79 KrF Østfold 0,131146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Aust-Agder 0,128412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Troms 0,126470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Vestfold 0,126053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Sogn og Fjordane 0,121291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Oppland 0,114534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Aust-Agder 0,114422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Telemark 0,103137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Finnmark 0,097786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Nord-Trøndelag 0,095508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Oppland 0,094059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Vest-Agder 0,089968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Finnmark 0,083524 Mandat tildelt