Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,0 27,4 5,6 64 49 15 65 65
Høyre 23,2 25,0 -1,9 41 45 -4 41 39
Frp 9,5 15,2 -5,7 14 27 -13 13 14
SV 4,1 6,0 -1,9 6 11 -5 6 6
Sp 8,5 10,3 -1,8 16 19 -3 17 17
KrF 5,4 4,2 1,2 7 8 -1 7 7
Venstre 5,5 4,4 1,1 8 8 0 7 8
MDG 4,2 3,2 1,0 6 1 5 6 6
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 1
Andre 4,6 1,8 2,7 6 0 6 6 6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 5 2 0 1 0 1 1 0 0+1
Oslo 7 5 1 1 0 0 2 1 1 0+1
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 2 0 1 2 0 0 0 0+1
Hordaland 4 4 2 1 1 1 1 1 0 0+1
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,613362 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,531369 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,528940 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,503278 Mandat tildelt
5 SV Akershus 0,474501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 V Rogaland 0,472303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 A Hordaland 0,472208 Mandat tildelt
8 A Møre og Romsdal 0,472119 Mandat tildelt
9 KrF Oslo 0,407953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Akershus 0,394792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Sør-Trøndelag 0,388127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Oslo 0,382881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Sør-Trøndelag 0,376840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Sør-Trøndelag 0,375850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Østfold 0,359408 Mandat tildelt
16 MDG Rogaland 0,357631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Akershus 0,356433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 A Østfold 0,356324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Nordland 0,313486 Mandat tildelt
20 V Oslo 0,312653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Aust-Agder 0,312060 Mandat tildelt
22 SV Oslo 0,311489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Buskerud 0,302819 Mandat tildelt
24 KrF Hordaland 0,293339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Rogaland 0,286705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Møre og Romsdal 0,285460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Troms 0,283079 Mandat tildelt
28 A Vest-Agder 0,273389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 A Hedmark 0,266129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Telemark 0,264228 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Sør-Trøndelag 0,261243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 A Nordland 0,260647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Vestfold 0,237465 Mandat tildelt
34 KrF Vestfold 0,234678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Rogaland 0,231673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Buskerud 0,231098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Hordaland 0,224835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Buskerud 0,224230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Østfold 0,223554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vest-Agder 0,223251 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Buskerud 0,222186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Nordland 0,214080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Akershus 0,211353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 A Buskerud 0,208345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Nordland 0,206151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Østfold 0,198831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Finnmark 0,197795 Mandat tildelt
48 SV Hordaland 0,196402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Østfold 0,195896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hedmark 0,192128 Mandat tildelt
51 MDG Vestfold 0,188797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Hordaland 0,188046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vest-Agder 0,186519 Mandat tildelt
54 MDG Nordland 0,185974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Møre og Romsdal 0,184808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 A Vestfold 0,178806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Møre og Romsdal 0,175010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Finnmark 0,174150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Møre og Romsdal 0,173577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 A Oppland 0,173475 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Vestfold 0,166243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Oppland 0,158212 Mandat tildelt
63 A Finnmark 0,157907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Oppland 0,155613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Vest-Agder 0,154574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Troms 0,152300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Troms 0,151312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Oppland 0,151189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 A Aust-Agder 0,148574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Hedmark 0,144162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 A Telemark 0,143496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 A Troms 0,141430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 A Nord-Trøndelag 0,141294 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Troms 0,140277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,138644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Telemark 0,137869 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Sogn og Fjordane 0,137417 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Oppland 0,133825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Telemark 0,132346 Mandat tildelt
80 V Sogn og Fjordane 0,126022 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Hedmark 0,124860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Vest-Agder 0,120103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Nord-Trøndelag 0,114464 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Hedmark 0,114446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nord-Trøndelag 0,112780 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Aust-Agder 0,101241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Nord-Trøndelag 0,092428 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Finnmark 0,092112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Finnmark 0,088103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Aust-Agder 0,083225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Nord-Trøndelag 0,075799 Mandat tildelt
92 SV Sogn og Fjordane 0,075130 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,073006 Mandat tildelt