Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,0 26,3 6,7 64 48 16 67 66
Høyre 23,2 20,4 2,8 41 36 5 39 40
Frp 9,5 11,6 -2,1 16 21 -5 15 16
SV 4,1 7,6 -3,5 7 13 -6 6 7
Sp 8,5 13,5 -5,0 15 28 -13 17 15
KrF 5,4 3,8 1,6 9 3 6 9 9
Venstre 5,5 4,6 0,9 9 8 1 9 9
MDG 4,2 3,9 0,3 7 3 4 7 7
Rødt 2,0 4,7 -2,8 1 8 -7 0 0
Andre 4,6 3,6 1,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 0+1 1 0 2 1 0 0
Oslo 6 6 1 1 0 0+1 2 2 1 0
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 0 1 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 4 2 1 1 1 1 0+1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 0 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,530568 Mandat tildelt
2 MDG Hordaland 0,509750 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,438660 Mandat tildelt
4 Frp Vest-Agder 0,429918 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,428509 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,423483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Telemark 0,415024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Oslo 0,398256 Mandat tildelt
9 V Sør-Trøndelag 0,376838 Mandat tildelt
10 MDG Sør-Trøndelag 0,372832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Oslo 0,366309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,363550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Sør-Trøndelag 0,355180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hedmark 0,330510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Østfold 0,307457 Mandat tildelt
16 Sp Oslo 0,301695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Aust-Agder 0,301071 Mandat tildelt
18 Sp Vestfold 0,299748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Rogaland 0,288004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Nordland 0,285147 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Rogaland 0,285021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Finnmark 0,283200 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hedmark 0,282808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oppland 0,280405 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Hordaland 0,278823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Oslo 0,278409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Rogaland 0,266812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Akershus 0,266216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Vest-Agder 0,265943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Vest-Agder 0,260395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Aust-Agder 0,260150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Telemark 0,256578 Mandat tildelt
33 Sp Hordaland 0,249084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Oslo 0,248685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hordaland 0,248000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Nordland 0,247936 Mandat tildelt
37 Frp Akershus 0,246613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Buskerud 0,244391 Mandat tildelt
39 MDG Akershus 0,244358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vestfold 0,241101 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Rogaland 0,240788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Vestfold 0,238900 Mandat tildelt
43 V Akershus 0,236814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Troms 0,233901 Mandat tildelt
45 Sp Sør-Trøndelag 0,228435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Rogaland 0,227524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Østfold 0,226170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Sør-Trøndelag 0,225423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Østfold 0,221163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Oppland 0,218222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Nordland 0,212315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Østfold 0,210258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nord-Trøndelag 0,209804 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Hordaland 0,208042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Møre og Romsdal 0,205631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Aust-Agder 0,204648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Østfold 0,204082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Vestfold 0,202306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Møre og Romsdal 0,202062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Møre og Romsdal 0,197440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Nord-Trøndelag 0,193764 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Hordaland 0,191665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Nordland 0,191078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Møre og Romsdal 0,190506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Østfold 0,189768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Buskerud 0,189707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Buskerud 0,186787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Buskerud 0,186657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sogn og Fjordane 0,182420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Nordland 0,180648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Buskerud 0,179660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Hedmark 0,178075 Mandat tildelt
73 V Vest-Agder 0,174896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Buskerud 0,170560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sør-Trøndelag 0,169083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vestfold 0,162518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Vestfold 0,161784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Nordland 0,161516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Troms 0,160429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Troms 0,152842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Møre og Romsdal 0,150603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sogn og Fjordane 0,143230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Telemark 0,138427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Vest-Agder 0,136760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Sogn og Fjordane 0,132695 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Telemark 0,132391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Hedmark 0,132058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Troms 0,128950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Troms 0,127818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Finnmark 0,123438 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Telemark 0,121608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Oppland 0,120716 Mandat tildelt
93 V Troms 0,118865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Vest-Agder 0,115456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Oppland 0,115192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Hedmark 0,112359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Telemark 0,109019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Hedmark 0,107200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Finnmark 0,107124 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Nord-Trøndelag 0,103545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Oppland 0,100192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Nord-Trøndelag 0,099057 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Sogn og Fjordane 0,098966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Aust-Agder 0,093370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Oppland 0,089498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Finnmark 0,079009 Mandat tildelt
107 V Nord-Trøndelag 0,077972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Aust-Agder 0,077785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,076786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Finnmark 0,076444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Aust-Agder 0,071816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,064366 Mandat tildelt
113 MDG Nord-Trøndelag 0,064194 Mandat tildelt