Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,3 26,3 0,0 48 48 0 47 49
Høyre 20,4 20,4 0,0 36 36 0 36 36
Frp 11,6 11,6 0,0 21 21 0 21 20
SV 7,6 7,6 0,0 14 13 1 14 13
Sp 13,5 13,5 0,0 28 28 0 29 29
KrF 3,8 3,8 0,0 3 3 0 3 3
Venstre 4,6 4,6 0,0 8 8 0 8 8
MDG 3,9 3,9 0,0 3 3 0 3 3
Rødt 4,7 4,7 0,0 8 8 0 8 8
Andre 3,6 3,6 0,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 5+1 2 1 2 0 1 1 1 0
Oslo 4 5 1 3 0 0 2+1 2 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 4 4 2 1 2 1 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,650620 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,540880 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,505431 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,505303 Mandat tildelt
5 SV Østfold 0,486238 Mandat tildelt
6 R Rogaland 0,483103 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,457291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Akershus 0,448260 Mandat tildelt
9 SV Hordaland 0,443220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Møre og Romsdal 0,440584 Mandat tildelt
11 Frp Rogaland 0,435717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Nordland 0,433471 Mandat tildelt
13 Frp Oppland 0,428690 Mandat tildelt
14 H Nord-Trøndelag 0,423835 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hedmark 0,411809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Akershus 0,411444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Akershus 0,408965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,407956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Nordland 0,407903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,406565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Aust-Agder 0,397722 Mandat tildelt
22 SV Buskerud 0,394450 Mandat tildelt
23 V Sør-Trøndelag 0,392860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Oslo 0,381857 Mandat tildelt
25 Frp Oslo 0,380169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Møre og Romsdal 0,379267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Hordaland 0,379132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Akershus 0,377002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Vestfold 0,374145 Mandat tildelt
30 R Østfold 0,366556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oslo 0,360284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vest-Agder 0,354405 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Rogaland 0,345906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Østfold 0,338110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nordland 0,324582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nord-Trøndelag 0,320760 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Oslo 0,313879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,308904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Buskerud 0,308671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Telemark 0,306160 Mandat tildelt
41 H Vestfold 0,300619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Østfold 0,298572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Sør-Trøndelag 0,296561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Buskerud 0,285555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Oppland 0,279138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sogn og Fjordane 0,278873 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Sør-Trøndelag 0,273783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Finnmark 0,273350 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Vest-Agder 0,267005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Vestfold 0,265613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Telemark 0,261377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sør-Trøndelag 0,258491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Buskerud 0,254763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Vestfold 0,249042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,248437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Finnmark 0,247800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Buskerud 0,241749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Troms 0,240265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Akershus 0,236111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Østfold 0,235756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Troms 0,233668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Hordaland 0,233135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Møre og Romsdal 0,232673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Telemark 0,232484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Nord-Trøndelag 0,229062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Troms 0,224589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Rogaland 0,221983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vest-Agder 0,219072 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,211776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Telemark 0,211485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Oppland 0,208171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Møre og Romsdal 0,205835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,202096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Hedmark 0,201996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Finnmark 0,201011 Mandat tildelt
76 V Nordland 0,199183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nordland 0,191118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Vest-Agder 0,182314 Mandat tildelt
79 R Oppland 0,179098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sogn og Fjordane 0,177588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Aust-Agder 0,166051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Vest-Agder 0,159537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Nord-Trøndelag 0,158397 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Finnmark 0,144336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Hedmark 0,137687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Sogn og Fjordane 0,137383 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Troms 0,123935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Sogn og Fjordane 0,120276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Oppland 0,120108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Telemark 0,113662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Aust-Agder 0,111916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Sogn og Fjordane 0,103170 Mandat tildelt
93 V Aust-Agder 0,097334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,081260 Mandat tildelt