Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,9 27,4 8,5 65 49 16 67 65
Høyre 29,2 25,0 4,2 51 45 6 49 49
Frp 1,9 15,2 -13,3 0 27 -27 0 0
SV 4,1 6,0 -1,9 7 11 -4 7 7
Sp 8,5 10,3 -1,8 14 19 -5 15 15
KrF 9,8 4,2 5,6 16 8 8 16 16
Venstre 5,2 4,4 0,8 8 8 0 8 9
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,7 2,4 -1,7 0 1 -1 0 0
Andre 4,7 1,8 2,9 8 0 8 7 8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0+1
Akershus 7 7 0 1 1 1 1 0 0 0+1
Oslo 8 7 0 1 0 1 2 0 0 0+1
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Vestfold 3 3 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 0 0+1 0 1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 0 1 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1
Rogaland 4 5 0 0 1 3 0 0 0 0+1
Hordaland 5 5 0 1 1 2 1 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 4 2 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Troms 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,634434 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,515705 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,486333 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,462733 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,434181 Mandat tildelt
6 KrF Sør-Trøndelag 0,422980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Østfold 0,418555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Rogaland 0,398530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Telemark 0,388006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Vestfold 0,379995 Mandat tildelt
11 A Møre og Romsdal 0,379810 Mandat tildelt
12 SV Sør-Trøndelag 0,346889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Akershus 0,338375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Nordland 0,333782 Mandat tildelt
15 A Østfold 0,327621 Mandat tildelt
16 V Sør-Trøndelag 0,317977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Buskerud 0,314785 Mandat tildelt
18 SV Oslo 0,293858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Hordaland 0,284993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Nordland 0,280173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Oslo 0,278493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Rogaland 0,267957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hedmark 0,267619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Rogaland 0,256264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Troms 0,252992 Mandat tildelt
26 A Vest-Agder 0,251350 Mandat tildelt
27 KrF Møre og Romsdal 0,245919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 A Hedmark 0,244670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Oslo 0,242947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Akershus 0,239731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 A Nordland 0,239641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Oslo 0,232423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Hordaland 0,228301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Vestfold 0,227088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Troms 0,227078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Buskerud 0,223588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Sogn og Fjordane 0,222542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Akershus 0,217210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Vest-Agder 0,216889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Oppland 0,213103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Møre og Romsdal 0,210767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Vestfold 0,200374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Rogaland 0,196780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nord-Trøndelag 0,196537 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vest-Agder 0,195533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Østfold 0,194006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Sør-Trøndelag 0,193272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Hordaland 0,189721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Nord-Trøndelag 0,185315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Hedmark 0,185291 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Møre og Romsdal 0,182475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Nordland 0,180648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Oppland 0,180553 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nordland 0,180009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Sogn og Fjordane 0,179151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Finnmark 0,176720 Mandat tildelt
57 SV Hordaland 0,175538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Buskerud 0,175375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Østfold 0,175053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Hedmark 0,171722 Mandat tildelt
61 KrF Aust-Agder 0,168442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Østfold 0,167790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 A Buskerud 0,167576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 A Vestfold 0,164399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Akershus 0,159031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vest-Agder 0,157397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Buskerud 0,151750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Troms 0,150635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Aust-Agder 0,150519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Vestfold 0,148576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Finnmark 0,147010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 A Finnmark 0,145159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Finnmark 0,142692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Telemark 0,142601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Møre og Romsdal 0,136892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 A Aust-Agder 0,136578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 A Oppland 0,132903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 A Telemark 0,131933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 A Troms 0,130010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 A Nord-Trøndelag 0,129919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Troms 0,127704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Telemark 0,123933 Mandat tildelt
83 V Hedmark 0,121651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Finnmark 0,119732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Telemark 0,116345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Oppland 0,115899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Oppland 0,111244 Mandat tildelt
88 SV Vest-Agder 0,107325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Sogn og Fjordane 0,106322 Mandat tildelt
90 SV Nord-Trøndelag 0,100793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Aust-Agder 0,085448 Mandat tildelt
92 V Nord-Trøndelag 0,077992 Mandat tildelt