Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,9 27,4 8,5 66 49 17 67 65
Høyre 29,2 25,0 4,2 51 45 6 49 53
Frp 1,9 15,2 -13,3 0 27 -27 0 0
SV 4,1 6,0 -1,9 7 11 -4 7 6
Sp 8,5 10,3 -1,8 14 19 -5 15 14
KrF 9,8 4,2 5,6 16 8 8 16 16
Venstre 5,2 4,4 0,8 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,7 2,4 -1,7 0 1 -1 0 0
Andre 4,7 1,8 2,9 7 0 7 7 7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0+1
Akershus 6 7 0 0 1 1 1 0 0 0+1
Oslo 8 6 0 1 0 1 2 0 0 0+1
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 3 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Vestfold 3 3 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 0 0+1 0 1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 0 1 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 0 0 0 2 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 0 0 1 3 0 0 0 0+1
Hordaland 5 5 0 1 1 2 1 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 4 2 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Troms 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,563941 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,488563 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,486333 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,462733 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,434181 Mandat tildelt
6 A Møre og Romsdal 0,434068 Mandat tildelt
7 SV Akershus 0,424083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Sør-Trøndelag 0,422980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Østfold 0,418555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Rogaland 0,398530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Telemark 0,388006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Vestfold 0,379995 Mandat tildelt
13 KrF Buskerud 0,359754 Mandat tildelt
14 SV Sør-Trøndelag 0,346889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Nordland 0,333782 Mandat tildelt
16 A Østfold 0,327621 Mandat tildelt
17 V Sør-Trøndelag 0,317977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Akershus 0,300778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Hordaland 0,284993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Møre og Romsdal 0,281050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Nordland 0,280173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oslo 0,278392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Rogaland 0,267957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Hedmark 0,267619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Oslo 0,263836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Rogaland 0,256264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Oppland 0,255724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Buskerud 0,255529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Troms 0,252992 Mandat tildelt
30 A Vest-Agder 0,251350 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 A Hedmark 0,244670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Møre og Romsdal 0,240877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 A Nordland 0,239641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Oslo 0,230160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Hordaland 0,228301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Vestfold 0,227088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Troms 0,227078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Sogn og Fjordane 0,222542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Oslo 0,220190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vest-Agder 0,216889 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Oppland 0,216664 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Akershus 0,213094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Møre og Romsdal 0,208542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Buskerud 0,200429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Vestfold 0,200374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Rogaland 0,196780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Nord-Trøndelag 0,196537 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Vest-Agder 0,195533 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Østfold 0,194006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Sør-Trøndelag 0,193272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Akershus 0,193076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 A Buskerud 0,191516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Hordaland 0,189721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Nord-Trøndelag 0,185315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Hedmark 0,185291 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Nordland 0,180648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Nordland 0,180009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Sogn og Fjordane 0,179151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Finnmark 0,176720 Mandat tildelt
60 SV Hordaland 0,175538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Østfold 0,175053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Buskerud 0,173429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Hedmark 0,171722 Mandat tildelt
64 KrF Aust-Agder 0,168442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Østfold 0,167790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 A Vestfold 0,164399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 A Oppland 0,159484 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Vest-Agder 0,157397 Mandat tildelt
69 SV Møre og Romsdal 0,156448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Troms 0,150635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Aust-Agder 0,150519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vestfold 0,148576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Finnmark 0,147010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 A Finnmark 0,145159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Finnmark 0,142692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Telemark 0,142601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Oppland 0,139078 Mandat tildelt
78 A Aust-Agder 0,136578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Oppland 0,133493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 A Telemark 0,131933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 A Troms 0,130010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 A Nord-Trøndelag 0,129919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Troms 0,127704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Telemark 0,123933 Mandat tildelt
85 V Hedmark 0,121651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Finnmark 0,119732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Telemark 0,116345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vest-Agder 0,107325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Sogn og Fjordane 0,106322 Mandat tildelt
90 SV Nord-Trøndelag 0,100793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Aust-Agder 0,085448 Mandat tildelt
92 V Nord-Trøndelag 0,077992 Mandat tildelt