Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,9 26,3 9,6 66 48 18 68 65
Høyre 29,2 20,4 8,9 53 36 17 52 53
Frp 1,9 11,6 -9,7 0 21 -21 0 0
SV 4,1 7,6 -3,5 7 13 -6 7 8
Sp 8,5 13,5 -5,0 16 28 -12 16 16
KrF 9,8 3,8 6,0 18 3 15 17 18
Venstre 5,2 4,6 0,6 9 8 1 9 9
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 0,7 4,7 -4,0 0 8 -8 0 0
Andre 4,7 3,6 1,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 0 0 1 1 0 0 0 0
Akershus 7 8 0 0+1 1 1 1 0 0 0
Oslo 7 7 0 2 0 1 2+1 0 0 0
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Vestfold 3 3 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 0 0 0+1 1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 0 1 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 0 0 0 2+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 0 0 1 3 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5+1 0 1 1 2 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2+1 0 0 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 4 2 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Troms 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,474182 Mandat tildelt
2 KrF Vestfold 0,390371 Mandat tildelt
3 Sp Telemark 0,372511 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,370162 Mandat tildelt
5 KrF Sør-Trøndelag 0,365008 Mandat tildelt
6 H Hordaland 0,344037 Mandat tildelt
7 V Akershus 0,333053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Sør-Trøndelag 0,318014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Sør-Trøndelag 0,317455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Oslo 0,309104 Mandat tildelt
11 H Østfold 0,307743 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,307308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Buskerud 0,302223 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,298960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Nordland 0,292517 Mandat tildelt
16 H Rogaland 0,291711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Finnmark 0,281764 Mandat tildelt
18 KrF Rogaland 0,278491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Hordaland 0,270885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Oslo 0,270610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Telemark 0,269408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Vestfold 0,268849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Vest-Agder 0,258369 Mandat tildelt
24 SV Rogaland 0,257371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Hedmark 0,253659 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Nordland 0,252263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Akershus 0,238784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Møre og Romsdal 0,234550 Mandat tildelt
29 Sp Vest-Agder 0,233528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Troms 0,231492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Møre og Romsdal 0,231289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Akershus 0,228576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,227252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Hordaland 0,223414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Nordland 0,221593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,221324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Vest-Agder 0,219177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,218337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Hedmark 0,218290 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Oslo 0,214946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Sogn og Fjordane 0,214845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Oppland 0,214573 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Troms 0,209039 Mandat tildelt
44 H Aust-Agder 0,208309 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Troms 0,206936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Buskerud 0,206228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Sør-Trøndelag 0,204899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Rogaland 0,204072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Vestfold 0,201615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Oppland 0,195738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Oslo 0,194953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Østfold 0,190839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Østfold 0,187923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Møre og Romsdal 0,184437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Aust-Agder 0,183550 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Hedmark 0,181932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Hordaland 0,175552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nord-Trøndelag 0,173793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Hordaland 0,171301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Møre og Romsdal 0,170272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Østfold 0,170216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Buskerud 0,170152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Nord-Trøndelag 0,167634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Møre og Romsdal 0,166640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Østfold 0,165967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Aust-Agder 0,162512 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Nordland 0,161218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Hedmark 0,159158 Mandat tildelt
69 Sp Nordland 0,153458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Buskerud 0,152457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Vest-Agder 0,147601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Nord-Trøndelag 0,145610 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Oppland 0,144941 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vestfold 0,144609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Troms 0,143890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Sogn og Fjordane 0,141603 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Telemark 0,138496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Sogn og Fjordane 0,128459 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Finnmark 0,123746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Telemark 0,118357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hedmark 0,111473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Finnmark 0,110715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Oppland 0,107895 Mandat tildelt
84 SV Vest-Agder 0,103188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,100313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Oppland 0,097202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Finnmark 0,095734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,091993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Nord-Trøndelag 0,088514 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,083502 Mandat tildelt
91 V Aust-Agder 0,078788 Mandat tildelt
92 SV Sogn og Fjordane 0,068619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,065759 Mandat tildelt