Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 36,0 27,4 8,6 65 49 16 65 64
Høyre 29,9 25,0 4,8 53 45 8 53 55
Frp 2,5 15,2 -12,7 0 27 -27 0 0
SV 4,4 6,0 -1,6 8 11 -3 8 8
Sp 8,6 10,3 -1,7 15 19 -4 15 15
KrF 10,2 4,2 6,0 18 8 10 18 18
Venstre 5,3 4,4 0,9 10 8 2 10 9
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,8 2,4 -1,6 0 1 -1 0 0
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 0 0 0+1 1 0 0 0 0
Akershus 6 7 0 0+1 1 1 1 0 0 0
Oslo 8 6 0 1+1 0 1 2 0 0 0
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 3 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Vestfold 3 3 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 0 0 0 1 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 0 1 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 0 0 0 2 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 0 0 1 3 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5+1 0 1 1 2 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 3 0 0 1 1+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 4 2 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Troms 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,442883 Mandat tildelt
2 KrF Sør-Trøndelag 0,427683 Mandat tildelt
3 Sp Østfold 0,412337 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,398219 Mandat tildelt
5 KrF Vestfold 0,384198 Mandat tildelt
6 Sp Telemark 0,382277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Buskerud 0,363739 Mandat tildelt
8 SV Sør-Trøndelag 0,362236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Hordaland 0,353485 Mandat tildelt
10 KrF Nordland 0,337510 Mandat tildelt
11 V Sør-Trøndelag 0,317730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,312384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Akershus 0,300541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Nordland 0,292599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Oslo 0,290716 Mandat tildelt
16 H Rogaland 0,289882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Hordaland 0,288138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Telemark 0,285409 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Møre og Romsdal 0,284171 Mandat tildelt
20 H Akershus 0,282010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Nordland 0,275357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Rogaland 0,270923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Rogaland 0,267602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Troms 0,264192 Mandat tildelt
25 Sp Hedmark 0,263657 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Oslo 0,263630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,262030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Hedmark 0,261045 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Buskerud 0,255320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Oppland 0,251945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Møre og Romsdal 0,240714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vest-Agder 0,237839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,231968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Møre og Romsdal 0,230254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Troms 0,229604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,227565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Oslo 0,226728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Sogn og Fjordane 0,225005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Hordaland 0,224919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Vestfold 0,223744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Oslo 0,222642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vestfold 0,220411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vest-Agder 0,219296 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Oppland 0,219097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Aust-Agder 0,218800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Akershus 0,215452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Buskerud 0,209289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Møre og Romsdal 0,205458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Vestfold 0,200246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Østfold 0,196145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Rogaland 0,193881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nord-Trøndelag 0,193629 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Vest-Agder 0,192611 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Sør-Trøndelag 0,190417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Akershus 0,190212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Hordaland 0,189570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Nord-Trøndelag 0,187355 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Hedmark 0,187342 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Finnmark 0,184533 Mandat tildelt
60 SV Hordaland 0,183307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Østfold 0,182813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Nordland 0,180471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Hedmark 0,179348 Mandat tildelt
64 Sp Nordland 0,177346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sogn og Fjordane 0,176495 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Troms 0,175250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,171373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Buskerud 0,170860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Aust-Agder 0,170310 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Nord-Trøndelag 0,167785 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Østfold 0,167641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Finnmark 0,163698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Møre og Romsdal 0,163361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Sogn og Fjordane 0,158888 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vest-Agder 0,157298 Mandat tildelt
76 SV Vestfold 0,155137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Troms 0,148402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Aust-Agder 0,148249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Finnmark 0,146907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Oppland 0,145217 Mandat tildelt
81 KrF Finnmark 0,144234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Telemark 0,144184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Oppland 0,133438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Telemark 0,129404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,127594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Hedmark 0,121546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Finnmark 0,117950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,116242 Mandat tildelt
89 SV Vest-Agder 0,112080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,106225 Mandat tildelt
91 SV Nord-Trøndelag 0,105282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,085356 Mandat tildelt
93 V Nord-Trøndelag 0,077941 Mandat tildelt