Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,6 26,3 7,4 62 48 14 65 65
Høyre 23,4 20,4 3,1 40 36 4 39 40
Frp 10,3 11,6 -1,3 18 21 -3 17 17
SV 4,0 7,6 -3,6 7 13 -6 7 7
Sp 8,0 13,5 -5,5 14 28 -14 16 14
KrF 5,6 3,8 1,8 10 3 7 9 9
Venstre 5,0 4,6 0,4 8 8 0 8 8
MDG 5,0 3,9 1,1 9 3 6 8 9
Rødt 2,2 4,7 -2,6 1 8 -7 0 0
Andre 2,9 3,6 -0,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 6 1 1 0 0+1 2 2 1 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 4 4 2 0 1 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 4 2 1 1 1+1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 0+1 1 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,404973 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,400199 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,376331 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,364688 Mandat tildelt
5 Sp Telemark 0,360283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Hordaland 0,347572 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Hedmark 0,331136 Mandat tildelt
8 V Akershus 0,328111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Oslo 0,328009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,323153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Sør-Trøndelag 0,320482 Mandat tildelt
12 V Sør-Trøndelag 0,313310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Oslo 0,304659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Oslo 0,304519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Vest-Agder 0,301939 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Rogaland 0,294705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,293097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Rogaland 0,291971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,290606 Mandat tildelt
20 Frp Rogaland 0,285553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Aust-Agder 0,284530 Mandat tildelt
22 Frp Finnmark 0,283816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Oppland 0,280962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Akershus 0,267399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Hordaland 0,263500 Mandat tildelt
26 H Buskerud 0,262983 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Oslo 0,261750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Aust-Agder 0,260652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Vestfold 0,260046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Rogaland 0,259831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vestfold 0,256119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,254376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sør-Trøndelag 0,252669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Vest-Agder 0,251328 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oslo 0,249152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,248474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Nordland 0,247380 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Akershus 0,247080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Hedmark 0,245338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Telemark 0,242493 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Finnmark 0,232922 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Akershus 0,230942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vestfold 0,227853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Rogaland 0,227551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vest-Agder 0,225872 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Nordland 0,223739 Mandat tildelt
47 MDG Østfold 0,223353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Telemark 0,222681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Østfold 0,221591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Vestfold 0,221380 Mandat tildelt
51 Sp Hordaland 0,216083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Sør-Trøndelag 0,213034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nordland 0,212713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Troms 0,211034 Mandat tildelt
55 Frp Nord-Trøndelag 0,210221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Nordland 0,208517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Buskerud 0,203145 Mandat tildelt
58 Frp Møre og Romsdal 0,202449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vestfold 0,198595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Sør-Trøndelag 0,198176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Rogaland 0,197376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Buskerud 0,196589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Møre og Romsdal 0,193874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Troms 0,191349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Østfold 0,189702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oppland 0,189318 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Østfold 0,188022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Buskerud 0,187146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Hordaland 0,185931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sogn og Fjordane 0,182758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Hedmark 0,180438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Møre og Romsdal 0,178384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Aust-Agder 0,177535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Oppland 0,177358 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Nordland 0,176774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Buskerud 0,176382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Hordaland 0,172948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Hordaland 0,172932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,172188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Møre og Romsdal 0,171922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Nordland 0,170695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sør-Trøndelag 0,169409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Nord-Trøndelag 0,168104 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Møre og Romsdal 0,164800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Østfold 0,164632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Buskerud 0,164574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Møre og Romsdal 0,164140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Vestfold 0,162820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Hedmark 0,160669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Akershus 0,159567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nordland 0,158834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Buskerud 0,153925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Troms 0,153130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Vest-Agder 0,149646 Mandat tildelt
95 SV Vestfold 0,145990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Vest-Agder 0,145414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Vest-Agder 0,143575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Troms 0,141085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Troms 0,139180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Telemark 0,138599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Sør-Trøndelag 0,135983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Telemark 0,133062 Mandat tildelt
103 KrF Sogn og Fjordane 0,125399 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Sogn og Fjordane 0,124255 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Troms 0,120807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Nord-Trøndelag 0,120368 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Telemark 0,119441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Hedmark 0,117310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 H Sogn og Fjordane 0,117055 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Hedmark 0,109805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Oppland 0,109618 Mandat tildelt
112 SV Oppland 0,108908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Sp Finnmark 0,107089 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 KrF Hedmark 0,106209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Vest-Agder 0,104186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Troms 0,098857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 KrF Nord-Trøndelag 0,097856 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 SV Finnmark 0,096658 Mandat tildelt
119 V Oppland 0,095783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Telemark 0,090651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 SV Nord-Trøndelag 0,089402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 MDG Finnmark 0,086499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 MDG Aust-Agder 0,085122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Oppland 0,084583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Sogn og Fjordane 0,082294 Mandat tildelt
126 V Aust-Agder 0,077603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Finnmark 0,072237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Sogn og Fjordane 0,070407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Nord-Trøndelag 0,070248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 SV Sogn og Fjordane 0,069295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 V Nord-Trøndelag 0,064820 Mandat tildelt