Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 38,1 26,3 11,9 70 48 22 70 70
Høyre 22,6 20,4 2,3 42 36 6 42 42
Frp 1,4 11,6 -10,2 0 21 -21 0 0
SV 5,7 7,6 -2,0 10 13 -3 10 10
Sp 11,2 13,5 -2,3 21 28 -7 21 21
KrF 12,3 3,8 8,5 23 3 20 23 23
Venstre 3,8 4,6 -0,8 3 8 -5 3 3
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 0,5 4,7 -4,3 0 8 -8 0 0
Andre 4,3 3,6 0,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 0 0+1 1 1 0 0 0 0
Akershus 8 6 0 1 1+1 1 1 0 0 0
Oslo 8 6 0 2 0+1 1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Vestfold 3 2 0 0 0+1 1 0 0 0 0
Telemark 2 1 0 0+1 1 1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 0 1+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 0 0 0 2+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 0 0+1 1 4 0 0 0 0
Hordaland 5+1 5 0 1 1 3 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 0 0 1 1+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 0 1 1+1 1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Troms 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Buskerud 0,336521 Mandat tildelt
2 KrF Nordland 0,325655 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,318665 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,318135 Mandat tildelt
5 Sp Vestfold 0,316621 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,302076 Mandat tildelt
7 Ap Rogaland 0,301663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Sogn og Fjordane 0,293757 Mandat tildelt
9 Ap Hordaland 0,288929 Mandat tildelt
10 KrF Vest-Agder 0,287690 Mandat tildelt
11 Ap Telemark 0,287586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Akershus 0,281204 Mandat tildelt
13 Ap Sør-Trøndelag 0,278099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Vest-Agder 0,275041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Nordland 0,273922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,270349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Hedmark 0,264794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Hordaland 0,263105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Troms 0,258386 Mandat tildelt
20 KrF Møre og Romsdal 0,257546 Mandat tildelt
21 Ap Akershus 0,254960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Akershus 0,254501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Østfold 0,252672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Vest-Agder 0,252612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Rogaland 0,246546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Oslo 0,245200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Sør-Trøndelag 0,241289 Mandat tildelt
28 KrF Rogaland 0,241183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Oslo 0,240956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Rogaland 0,240330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Oslo 0,239350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Oslo 0,239341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Sogn og Fjordane 0,239200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nordland 0,238467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Hordaland 0,237906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Oppland 0,233295 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Østfold 0,232297 Mandat tildelt
38 Sp Oppland 0,230503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Troms 0,230450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Aust-Agder 0,228739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,220006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Møre og Romsdal 0,217202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Aust-Agder 0,216177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Vestfold 0,215708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Hordaland 0,215442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,214268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Østfold 0,212808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hordaland 0,211733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Sør-Trøndelag 0,211376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Møre og Romsdal 0,210458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Buskerud 0,205717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nord-Trøndelag 0,204672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Hedmark 0,202569 Mandat tildelt
54 Sp Østfold 0,200458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Buskerud 0,200389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Hedmark 0,196732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,195360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Finnmark 0,194854 Mandat tildelt
59 Ap Vest-Agder 0,193755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Buskerud 0,188418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Møre og Romsdal 0,188074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Nord-Trøndelag 0,186684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Telemark 0,186307 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Østfold 0,184794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Aust-Agder 0,180952 Mandat tildelt
66 Ap Troms 0,180840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nordland 0,180719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hedmark 0,179232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Nord-Trøndelag 0,178907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Vestfold 0,178744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Nordland 0,174438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Troms 0,169453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Finnmark 0,167164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Møre og Romsdal 0,162197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Oppland 0,161411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Troms 0,160069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Telemark 0,154198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Sogn og Fjordane 0,151284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Hedmark 0,150941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,148370 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Sogn og Fjordane 0,148053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Telemark 0,146270 Mandat tildelt
83 Sp Telemark 0,146218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Vestfold 0,144897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Aust-Agder 0,144042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Finnmark 0,137804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Sør-Trøndelag 0,135471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Oppland 0,133335 Mandat tildelt