Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 43,7 27,4 16,4 81 49 32 81 82
Høyre 18,6 25,0 -6,4 34 45 -11 35 32
Frp 0,0 15,2 -15,2 0 27 -27 0 0
SV 0,0 6,0 -6,0 0 11 -11 0 0
Sp 7,8 10,3 -2,5 14 19 -5 14 14
KrF 7,5 4,2 3,3 10 8 2 10 10
Venstre 8,9 4,4 4,6 12 8 4 12 12
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,0 2,4 -2,4 0 1 -1 0 0
Andre 13,5 1,8 11,6 18 0 18 17 19
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0+1
Akershus 8 5 0 0 1 1 3 0 0 0+1
Oslo 10 4 0 0 0 1 4 0 0 0+1
Hedmark 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Oppland 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Buskerud 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Vestfold 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0+1
Telemark 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0+1
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0+1
Vest-Agder 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1
Rogaland 6 3 0 0 1 2 1 0 0 0+1
Hordaland 6 4 0 0 1 2 2 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 2 0 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Nordland 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0+1
Troms 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Finnmark 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0+1

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 1,415633 Mandat tildelt
2 A Oslo 1,150659 Mandat tildelt
3 A Rogaland 1,085111 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 1,032498 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,968781 Mandat tildelt
6 A Møre og Romsdal 0,847451 Mandat tildelt
7 A Østfold 0,731004 Mandat tildelt
8 A Vest-Agder 0,560844 Mandat tildelt
9 A Hedmark 0,545933 Mandat tildelt
10 A Nordland 0,534785 Mandat tildelt
11 A Buskerud 0,373962 Mandat tildelt
12 A Vestfold 0,366832 Mandat tildelt
13 A Finnmark 0,323935 Mandat tildelt
14 A Aust-Agder 0,304789 Mandat tildelt
15 V Buskerud 0,299050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Aust-Agder 0,297888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 A Oppland 0,296544 Mandat tildelt
18 A Telemark 0,294424 Mandat tildelt
19 A Troms 0,290107 Mandat tildelt
20 A Nord-Trøndelag 0,289882 Mandat tildelt
21 V Møre og Romsdal 0,281928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Vestfold 0,267995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Telemark 0,252201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Sør-Trøndelag 0,249362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Nordland 0,241594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Østfold 0,224400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Vestfold 0,224001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Rogaland 0,221153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Vest-Agder 0,210539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Oslo 0,206935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Nordland 0,196802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Finnmark 0,196561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Akershus 0,193963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Buskerud 0,185605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Rogaland 0,177677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Troms 0,170803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Hordaland 0,168006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Hedmark 0,162675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Telemark 0,155574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Hordaland 0,152252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Oppland 0,148802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Møre og Romsdal 0,144973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Sogn og Fjordane 0,142197 Mandat tildelt