Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 43,7 27,4 16,4 81 49 32 81 82
Høyre 18,6 25,0 -6,4 33 45 -12 35 32
Frp 0,0 15,2 -15,2 0 27 -27 0 0
SV 0,0 6,0 -6,0 0 11 -11 0 0
Sp 7,8 10,3 -2,5 14 19 -5 14 15
KrF 7,5 4,2 3,3 10 8 2 10 10
Venstre 8,9 4,4 4,6 12 8 4 12 12
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,0 2,4 -2,4 0 1 -1 0 0
Andre 13,5 1,8 11,6 19 0 19 17 18
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0+1
Akershus 8 4 0 0 1 1 2 0 0 0+1
Oslo 9 4 0 0 0 1 4 0 0 0+1
Hedmark 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Oppland 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Buskerud 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0+1
Vestfold 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0+1
Telemark 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0+1
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0+1
Vest-Agder 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1
Rogaland 6 3 0 0 1 2 1 0 0 0+1
Hordaland 6 4 0 0 1 2 2 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Møre og Romsdal 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Nordland 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0+1
Troms 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Finnmark 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0+1

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 1,258341 Mandat tildelt
2 A Oslo 1,090098 Mandat tildelt
3 A Rogaland 1,085111 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 1,032498 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,968781 Mandat tildelt
6 A Møre og Romsdal 0,968516 Mandat tildelt
7 A Østfold 0,731004 Mandat tildelt
8 A Vest-Agder 0,560844 Mandat tildelt
9 A Hedmark 0,545933 Mandat tildelt
10 A Nordland 0,534785 Mandat tildelt
11 A Buskerud 0,427385 Mandat tildelt
12 A Vestfold 0,366832 Mandat tildelt
13 A Oppland 0,355853 Mandat tildelt
14 A Finnmark 0,323935 Mandat tildelt
15 A Aust-Agder 0,304789 Mandat tildelt
16 KrF Aust-Agder 0,297888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 A Telemark 0,294424 Mandat tildelt
18 A Troms 0,290107 Mandat tildelt
19 A Nord-Trøndelag 0,289882 Mandat tildelt
20 V Vestfold 0,267995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Telemark 0,252201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Sør-Trøndelag 0,249362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Nordland 0,241594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,241376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Østfold 0,224400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Vestfold 0,224001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Rogaland 0,221153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Buskerud 0,212120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Vest-Agder 0,210539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Nordland 0,196802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Finnmark 0,196561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Oslo 0,196044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Oppland 0,178562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Rogaland 0,177677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Troms 0,170803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Hordaland 0,168006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Møre og Romsdal 0,165683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Hedmark 0,162675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Telemark 0,155574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Hordaland 0,152252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Sogn og Fjordane 0,142197 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Sør-Trøndelag 0,141769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Troms 0,133853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Sogn og Fjordane 0,131188 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Oslo 0,129806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vest-Agder 0,127859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Oppland 0,127742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Akershus 0,125616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Østfold 0,114364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Aust-Agder 0,114255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Buskerud 0,113924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Nord-Trøndelag 0,109261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Hedmark 0,109239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Møre og Romsdal 0,107401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Nord-Trøndelag 0,104313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 A Sogn og Fjordane 0,101783 Mandat tildelt