Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 43,4 26,3 17,1 89 48 41 89 89
Høyre 16,7 20,4 -3,6 34 36 -2 34 34
Frp 0,0 11,6 -11,6 0 21 -21 0 0
SV 0,0 7,6 -7,6 0 13 -13 0 0
Sp 6,9 13,5 -6,6 14 28 -14 14 14
KrF 7,4 3,8 3,6 15 3 12 15 15
Venstre 8,5 4,6 3,8 17 8 9 17 17
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 0,0 4,7 -4,7 0 8 -8 0 0
Andre 17,1 3,6 13,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 9 4+1 0 0 1 1 3 0 0 0
Oslo 9 5 0 0 0 1 4+1 0 0 0
Hedmark 4+1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 4 2 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 4 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 0+1 0 0 0 1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 0 0 0 2 0+1 0 0 0
Rogaland 6 3 0 0 1 2+1 1 0 0 0
Hordaland 7 4 0 0 1 2 1+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 0 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 4 1 0 0 1 1 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 5+1 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 6 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 3 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Finnmark 4 0 0 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Østfold 0,281761 Mandat tildelt
2 H Oppland 0,275742 Mandat tildelt
3 H Aust-Agder 0,267715 Mandat tildelt
4 V Buskerud 0,251387 Mandat tildelt
5 V Vestfold 0,245762 Mandat tildelt
6 H Akershus 0,241922 Mandat tildelt
7 KrF Telemark 0,235115 Mandat tildelt
8 V Østfold 0,232643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Telemark 0,226654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Vestfold 0,220948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Rogaland 0,220651 Mandat tildelt
12 Ap Akershus 0,217444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Sør-Trøndelag 0,216883 Mandat tildelt
14 V Hordaland 0,214007 Mandat tildelt
15 V Oslo 0,209334 Mandat tildelt
16 KrF Sør-Trøndelag 0,206560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Oslo 0,204131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Møre og Romsdal 0,203100 Mandat tildelt
19 Sp Finnmark 0,202139 Mandat tildelt
20 Ap Hordaland 0,201963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Rogaland 0,199067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Østfold 0,197056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Nordland 0,196561 Mandat tildelt
24 H Rogaland 0,196384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hedmark 0,196310 Mandat tildelt
26 Ap Buskerud 0,196089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Nord-Trøndelag 0,187153 Mandat tildelt
28 Ap Vest-Agder 0,184683 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sogn og Fjordane 0,181985 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Hordaland 0,180143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Nordland 0,180111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Vest-Agder 0,179889 Mandat tildelt
33 H Oslo 0,179528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Akershus 0,174000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Oppland 0,172960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Troms 0,172381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Buskerud 0,171049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Nord-Trøndelag 0,170535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Møre og Romsdal 0,167473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Nordland 0,165509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Oslo 0,164689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Vestfold 0,163597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Vestfold 0,159919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Nordland 0,157363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vest-Agder 0,156494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Nordland 0,155636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Hedmark 0,154363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Hordaland 0,153306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Telemark 0,152289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Rogaland 0,150405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Vest-Agder 0,146222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Akershus 0,145309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Vest-Agder 0,142133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Sogn og Fjordane 0,141123 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Møre og Romsdal 0,139430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Buskerud 0,136301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hordaland 0,135943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Hedmark 0,135863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vestfold 0,132742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Østfold 0,131838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Sør-Trøndelag 0,130950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Møre og Romsdal 0,130903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Aust-Agder 0,130818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Akershus 0,129349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Sør-Trøndelag 0,129214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Sør-Trøndelag 0,124681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Rogaland 0,124191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Finnmark 0,123929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Troms 0,122317 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Oslo 0,121639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Sogn og Fjordane 0,121581 Mandat tildelt
72 H Finnmark 0,120668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Oppland 0,119112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Oppland 0,118537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Troms 0,117139 Mandat tildelt