Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,6 26,3 3,4 54 48 6 56 54
Høyre 19,3 20,4 -1,1 35 36 -1 33 35
Frp 17,5 11,6 5,9 32 21 11 33 33
SV 6,2 7,6 -1,4 11 13 -2 11 11
Sp 8,0 13,5 -5,6 14 28 -14 15 14
KrF 6,4 3,8 2,6 11 3 8 11 11
Venstre 5,9 4,6 1,3 11 8 3 10 11
MDG 0,3 3,9 -3,6 0 3 -3 0 0
Rødt 1,9 4,7 -2,9 1 8 -7 0 0
Andre 5,0 3,6 1,4 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 5 3 1 1 0+1 2 0 0 0
Oslo 6 5 2 2 0 0+1 3 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 3 4 0 1 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 4 3 1 1 1+1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 3 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,463931 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,458432 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,431428 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,431144 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,400142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 V Sør-Trøndelag 0,370643 Mandat tildelt
7 Sp Telemark 0,359044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Nordland 0,344548 Mandat tildelt
9 KrF Østfold 0,332856 Mandat tildelt
10 KrF Aust-Agder 0,325951 Mandat tildelt
11 SV Troms 0,324992 Mandat tildelt
12 Frp Buskerud 0,319363 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,314209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,311736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Oslo 0,303087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hordaland 0,302866 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Hordaland 0,301840 Mandat tildelt
18 Frp Akershus 0,301161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Nord-Trøndelag 0,297066 Mandat tildelt
20 SV Østfold 0,292188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Sør-Trøndelag 0,289091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Sogn og Fjordane 0,288876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Vest-Agder 0,287896 Mandat tildelt
24 H Hordaland 0,285957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Oslo 0,284985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Telemark 0,277784 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,270718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hordaland 0,266334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Møre og Romsdal 0,265847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Møre og Romsdal 0,264746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Troms 0,261335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vestfold 0,260995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Oslo 0,260849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Rogaland 0,260675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Vestfold 0,259140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Oslo 0,257323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oslo 0,255102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Vest-Agder 0,248428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hedmark 0,247440 Mandat tildelt
40 Frp Møre og Romsdal 0,246762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Nordland 0,246546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,245735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Vest-Agder 0,245004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Hedmark 0,244521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Sør-Trøndelag 0,244006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Buskerud 0,240330 Mandat tildelt
47 SV Buskerud 0,237003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Telemark 0,236525 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Vestfold 0,234930 Mandat tildelt
50 V Akershus 0,232896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Akershus 0,230164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Østfold 0,226881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Vest-Agder 0,225111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Vestfold 0,224832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Østfold 0,222414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Nordland 0,217803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Buskerud 0,216365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hordaland 0,215358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vestfold 0,210721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Østfold 0,209280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Sør-Trøndelag 0,207873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hordaland 0,204599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Buskerud 0,202069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Sør-Trøndelag 0,197509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Rogaland 0,196706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Nordland 0,195548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,194185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Finnmark 0,191571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oppland 0,188676 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Hedmark 0,188377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Nordland 0,187919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Telemark 0,183985 Mandat tildelt
73 H Telemark 0,183211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Møre og Romsdal 0,177787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Aust-Agder 0,176942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vest-Agder 0,171996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Nordland 0,171553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Oppland 0,167746 Mandat tildelt
79 Sp Nord-Trøndelag 0,167530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vestfold 0,166704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Sør-Trøndelag 0,164518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Østfold 0,164072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Buskerud 0,164020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Finnmark 0,161438 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vest-Agder 0,160441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Oppland 0,159806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Troms 0,157426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Finnmark 0,148885 Mandat tildelt
89 H Hedmark 0,148440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Aust-Agder 0,148265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Oppland 0,145921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Sogn og Fjordane 0,143617 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Aust-Agder 0,141657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Troms 0,138712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Troms 0,138389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Nord-Trøndelag 0,137625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Hedmark 0,129922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Sogn og Fjordane 0,123836 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Hedmark 0,121635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Nord-Trøndelag 0,119585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Troms 0,116924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Oppland 0,113317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Nord-Trøndelag 0,112104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Telemark 0,107213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Finnmark 0,106713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,106698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Sogn og Fjordane 0,103959 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,099795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,097323 Mandat tildelt