Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,6 27,4 2,3 56 49 7 54 54
Høyre 19,3 25,0 -5,8 34 45 -11 34 33
Frp 17,5 15,2 2,3 30 27 3 30 33
SV 6,2 6,0 0,2 9 11 -2 9 9
Sp 8,0 10,3 -2,4 13 19 -6 15 14
KrF 6,4 4,2 2,2 10 8 2 10 9
Venstre 5,9 4,4 1,5 9 8 1 9 9
MDG 0,3 3,2 -2,9 0 1 -1 0 0
Rødt 1,9 2,4 -0,5 1 1 0 1 1
Andre 5,0 1,8 3,1 7 0 7 7 7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 5 3 1 1 0 2 0 0 0+1
Oslo 7 4 2 2 0 1 2 0 1 0+1
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1
Rogaland 4 3 3 0 1 2 0 0 0 0+1
Hordaland 4 4 3 1 1 1 1 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,691367 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,561976 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,529975 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,504269 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,480832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 A Hordaland 0,473113 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,464485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Nordland 0,435615 Mandat tildelt
9 A Møre og Romsdal 0,413914 Mandat tildelt
10 SV Rogaland 0,398374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Troms 0,393379 Mandat tildelt
12 KrF Østfold 0,389106 Mandat tildelt
13 V Sør-Trøndelag 0,370602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 A Østfold 0,357020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Aust-Agder 0,337857 Mandat tildelt
16 V Oslo 0,324567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Hordaland 0,317552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Telemark 0,286011 Mandat tildelt
19 KrF Sør-Trøndelag 0,282778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Finnmark 0,274795 Mandat tildelt
21 SV Oslo 0,274115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 A Vest-Agder 0,273884 Mandat tildelt
23 SV Hordaland 0,272910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Buskerud 0,272627 Mandat tildelt
25 SV Østfold 0,272205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Hedmark 0,267023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 A Hedmark 0,266655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 A Nordland 0,261180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Buskerud 0,260562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Vestfold 0,254059 Mandat tildelt
31 KrF Rogaland 0,250808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Akershus 0,247244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Møre og Romsdal 0,245633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Vest-Agder 0,241675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Akershus 0,236608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Vestfold 0,233520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vestfold 0,230990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Nordland 0,223192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Hordaland 0,221117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Møre og Romsdal 0,212815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Nordland 0,210529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Buskerud 0,210468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Østfold 0,195548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Telemark 0,192687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Vest-Agder 0,183448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 A Buskerud 0,182623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Oppland 0,180184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Sør-Trøndelag 0,179756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 A Vestfold 0,179149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Finnmark 0,171271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vest-Agder 0,166906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Møre og Romsdal 0,164422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 A Finnmark 0,158215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Nord-Trøndelag 0,156750 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Oslo 0,155391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Troms 0,151806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 A Aust-Agder 0,148851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Troms 0,148842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Sogn og Fjordane 0,148764 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 A Oppland 0,144839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 A Telemark 0,143805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hedmark 0,141743 Mandat tildelt
63 A Troms 0,141649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 A Nord-Trøndelag 0,141549 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Telemark 0,135547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Oppland 0,129677 Mandat tildelt
67 V Sogn og Fjordane 0,123946 Mandat tildelt
68 KrF Nord-Trøndelag 0,123900 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Hedmark 0,123860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Oppland 0,120737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Sogn og Fjordane 0,104439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Aust-Agder 0,099574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Finnmark 0,095402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Aust-Agder 0,092256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nord-Trøndelag 0,090897 Mandat tildelt