Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,6 27,4 3,2 56 49 7 55 56
Høyre 20,2 25,0 -4,8 35 45 -10 35 35
Frp 10,5 15,2 -4,7 18 27 -9 18 18
SV 6,0 6,0 0,0 9 11 -2 10 9
Sp 11,5 10,3 1,2 20 19 1 20 20
KrF 8,2 4,2 4,0 13 8 5 13 13
Venstre 4,9 4,4 0,5 7 8 -1 8 7
MDG 0,3 3,2 -3,0 0 1 -1 0 0
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 1
Andre 6,2 1,8 4,4 10 0 10 10 10
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0+1
Akershus 5 5 2 1 1 1 1 0 0 0+1
Oslo 7 4 1 2 0 1 2 0 1 0+1
Hedmark 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0+1
Oppland 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0+1
Buskerud 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 0 1 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1
Rogaland 4 4 2 0 1 2 0 0 0 0+1
Hordaland 4 4 2 1 1 2 1 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,736034 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,637672 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,634759 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,603974 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,566700 Mandat tildelt
6 A Møre og Romsdal 0,566564 Mandat tildelt
7 A Østfold 0,427609 Mandat tildelt
8 SV Nordland 0,400349 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,371091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Rogaland 0,366121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Troms 0,361535 Mandat tildelt
12 KrF Telemark 0,350687 Mandat tildelt
13 KrF Sør-Trøndelag 0,346740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 A Vest-Agder 0,328067 Mandat tildelt
15 A Hedmark 0,319355 Mandat tildelt
16 A Nordland 0,312776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Vestfold 0,311517 Mandat tildelt
18 KrF Rogaland 0,307527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Sør-Trøndelag 0,296096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Buskerud 0,294955 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Buskerud 0,286357 Mandat tildelt
22 V Akershus 0,280064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Nordland 0,273605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Finnmark 0,252589 Mandat tildelt
25 SV Hordaland 0,250823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Østfold 0,250168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 A Buskerud 0,250025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Oslo 0,245674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hedmark 0,245407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oslo 0,238672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Buskerud 0,237914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Hordaland 0,233623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Møre og Romsdal 0,230407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Møre og Romsdal 0,224329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Møre og Romsdal 0,223512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 A Vestfold 0,214567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vestfold 0,212295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 A Oppland 0,208147 Mandat tildelt
39 SV Akershus 0,201985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Oppland 0,198747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 A Finnmark 0,189468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Vestfold 0,186567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Troms 0,186175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Sogn og Fjordane 0,182418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Oslo 0,180506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 A Aust-Agder 0,178260 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vest-Agder 0,177802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Oppland 0,177622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Telemark 0,177098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Hordaland 0,176660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Akershus 0,174688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 A Telemark 0,172195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 A Troms 0,169705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 A Nord-Trøndelag 0,169553 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Nordland 0,168222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Sør-Trøndelag 0,165218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Østfold 0,159035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Østfold 0,156249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vest-Agder 0,153385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Nord-Trøndelag 0,151904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Hedmark 0,151893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Vest-Agder 0,146550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nord-Trøndelag 0,144049 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Aust-Agder 0,138091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Finnmark 0,136832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Oppland 0,124313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Troms 0,118920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Finnmark 0,116991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Hedmark 0,113236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Telemark 0,108293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Sogn og Fjordane 0,099031 Mandat tildelt
72 SV Sogn og Fjordane 0,095989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Aust-Agder 0,084800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Aust-Agder 0,079567 Mandat tildelt
75 V Nord-Trøndelag 0,072636 Mandat tildelt