Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,1 26,3 3,8 59 48 11 58 58
Høyre 21,6 20,4 1,2 39 36 3 40 40
Frp 6,5 11,6 -5,1 12 21 -9 12 12
SV 11,5 7,6 3,9 21 13 8 21 21
Sp 11,6 13,5 -1,9 21 28 -7 21 21
KrF 7,8 3,8 4,0 14 3 11 14 14
Venstre 3,7 4,6 -0,9 3 8 -5 3 3
MDG 0,2 3,9 -3,7 0 3 -3 0 0
Rødt 1,5 4,7 -3,2 0 8 -8 0 0
Andre 5,5 3,6 1,9 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 1 2 1+1 1 1 0 0 0
Oslo 6 5 1 4 0+1 1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 0+1 1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 0 1+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 0 0+1 0 2 0 0 0 0
Rogaland 4 4 1 1 1 2+1 0 0 0 0
Hordaland 5 4+1 1 2 1 2 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 0+1 2 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Hedmark 0,444589 Mandat tildelt
2 KrF Østfold 0,393388 Mandat tildelt
3 Frp Nordland 0,392288 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,367421 Mandat tildelt
5 Sp Vestfold 0,365040 Mandat tildelt
6 Frp Buskerud 0,345083 Mandat tildelt
7 SV Telemark 0,330513 Mandat tildelt
8 KrF Telemark 0,328294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Akershus 0,324207 Mandat tildelt
10 H Nord-Trøndelag 0,321699 Mandat tildelt
11 Sp Vest-Agder 0,317077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Sør-Trøndelag 0,312378 Mandat tildelt
13 H Hordaland 0,309655 Mandat tildelt
14 H Oslo 0,308599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Vestfold 0,308465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Rogaland 0,308061 Mandat tildelt
17 Sp Hordaland 0,303339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Oslo 0,302524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Oppland 0,301335 Mandat tildelt
20 Frp Vestfold 0,300265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Rogaland 0,292540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Sør-Trøndelag 0,288392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Vest-Agder 0,288260 Mandat tildelt
24 H Akershus 0,287901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Møre og Romsdal 0,287874 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Hordaland 0,287097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Troms 0,282386 Mandat tildelt
28 Sp Sør-Trøndelag 0,278192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Rogaland 0,277073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vest-Agder 0,269002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Finnmark 0,267501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Oppland 0,265759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Akershus 0,264910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Vest-Agder 0,264770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,262554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Telemark 0,255598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,254554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Akershus 0,253124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Møre og Romsdal 0,250423 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Aust-Agder 0,249260 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Nord-Trøndelag 0,247276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Rogaland 0,239660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Buskerud 0,238764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,234292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Nordland 0,231129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Østfold 0,231111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Buskerud 0,231017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vestfold 0,228181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Østfold 0,226624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,225097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Hordaland 0,214033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nordland 0,208362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Finnmark 0,207475 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Møre og Romsdal 0,207407 Mandat tildelt
55 Sp Hedmark 0,206645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Nordland 0,206335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vest-Agder 0,204141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Hedmark 0,203559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Telemark 0,198397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Troms 0,195376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Troms 0,194639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sogn og Fjordane 0,191746 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Nordland 0,185762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Møre og Romsdal 0,182755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Akershus 0,180599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Aust-Agder 0,179266 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Sør-Trøndelag 0,177348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Østfold 0,174977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Finnmark 0,174435 Mandat tildelt
70 Sp Sogn og Fjordane 0,174431 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Oppland 0,172713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Troms 0,170478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Oslo 0,169828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Sogn og Fjordane 0,169759 Mandat tildelt
75 Sp Telemark 0,168576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Troms 0,163521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Hedmark 0,160739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Aust-Agder 0,160219 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Møre og Romsdal 0,158558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,158016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,153399 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Oslo 0,153159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Finnmark 0,150322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Hedmark 0,143784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Buskerud 0,141954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Nord-Trøndelag 0,141581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Østfold 0,136203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vestfold 0,134640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,132458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Nord-Trøndelag 0,129222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Aust-Agder 0,128412 Mandat tildelt