Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,1 27,4 2,7 55 49 6 53 54
Høyre 21,6 25,0 -3,5 40 45 -5 38 37
Frp 6,5 15,2 -8,7 11 27 -16 11 11
SV 11,5 6,0 5,5 19 11 8 20 20
Sp 11,6 10,3 1,2 19 19 0 20 21
KrF 7,8 4,2 3,6 13 8 5 14 13
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 3
MDG 0,2 3,2 -3,0 0 1 -1 0 0
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 1 0
Andre 5,5 1,8 3,7 9 0 9 10 10
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 0+1 1 1 1 0 0 0 0
Akershus 6 6 1 2 1 1 1 0 0 0+1
Oslo 6 5 1 4 0 1 1 0 1 0+1
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0+1
Buskerud 3 2 0+1 1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0+1
Vest-Agder 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1
Rogaland 4 4 1 1 1 2 0 0 0 0+1
Hordaland 4 5 1 2 1 2 0 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Nordland 3 2 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0+1 1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,744081 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,604831 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,570356 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,542685 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,509232 Mandat tildelt
6 SV Hedmark 0,479716 Mandat tildelt
7 A Møre og Romsdal 0,445445 Mandat tildelt
8 Frp Østfold 0,439995 Mandat tildelt
9 Frp Nordland 0,413248 Mandat tildelt
10 A Østfold 0,384231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Møre og Romsdal 0,382334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Buskerud 0,380384 Mandat tildelt
13 SV Telemark 0,346196 Mandat tildelt
14 KrF Telemark 0,338041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Sør-Trøndelag 0,334215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Sør-Trøndelag 0,330156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Oslo 0,329847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Oppland 0,323733 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Vestfold 0,317992 Mandat tildelt
20 Sp Hordaland 0,309983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Vestfold 0,308344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Vestfold 0,300240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Vest-Agder 0,299837 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Rogaland 0,296407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Akershus 0,294919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 A Vest-Agder 0,294785 Mandat tildelt
27 SV Hordaland 0,294196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 A Hedmark 0,286957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Troms 0,286154 Mandat tildelt
30 Frp Akershus 0,283543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Nord-Trøndelag 0,281568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 A Nordland 0,281061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oslo 0,273604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Vest-Agder 0,268684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,267861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Rogaland 0,267188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Akershus 0,266538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Vest-Agder 0,265465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Nordland 0,263724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Sør-Trøndelag 0,262415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Nordland 0,260884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Telemark 0,259428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Buskerud 0,248727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Møre og Romsdal 0,247761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Nordland 0,244411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Sogn og Fjordane 0,243240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Rogaland 0,238576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Hordaland 0,236824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Troms 0,235570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Finnmark 0,225655 Mandat tildelt
51 KrF Hordaland 0,225173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Hedmark 0,220792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hedmark 0,218005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Buskerud 0,206049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Troms 0,204513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Aust-Agder 0,204335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 A Buskerud 0,196569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Møre og Romsdal 0,194303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Sør-Trøndelag 0,193786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 A Vestfold 0,192828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Oppland 0,192166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Oslo 0,189723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Østfold 0,189429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Akershus 0,189403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Sogn og Fjordane 0,187633 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Oslo 0,183651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Troms 0,179422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Sogn og Fjordane 0,175803 Mandat tildelt
69 Sp Telemark 0,175602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Oppland 0,173604 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vest-Agder 0,171373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 A Finnmark 0,170243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Aust-Agder 0,165802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Finnmark 0,164555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Buskerud 0,163264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Møre og Romsdal 0,163216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Østfold 0,163015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Aust-Agder 0,162745 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Finnmark 0,162567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 A Aust-Agder 0,160198 Mandat tildelt
81 Sp Nord-Trøndelag 0,160106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 A Oppland 0,155853 Mandat tildelt
83 A Telemark 0,154748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Østfold 0,153281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 A Troms 0,152465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 A Nord-Trøndelag 0,152363 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Nord-Trøndelag 0,146446 Mandat tildelt