Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,1 27,4 2,7 55 49 6 53 55
Høyre 21,6 25,0 -3,5 38 45 -7 38 38
Frp 6,5 15,2 -8,7 11 27 -16 11 11
SV 11,5 6,0 5,5 20 11 9 20 20
Sp 11,6 10,3 1,2 20 19 1 20 20
KrF 7,8 4,2 3,6 13 8 5 14 13
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 2
MDG 0,2 3,2 -3,0 0 1 -1 0 0
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 1 1
Andre 5,5 1,8 3,7 9 0 9 10 9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 0+1 1 1 1 0 0 0 0
Akershus 5 5 1 2 1 1 1 0 0 0+1
Oslo 6 4 1 4 0 1 1 0 1 0+1
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Vestfold 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0+1
Vest-Agder 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1
Rogaland 4 4 1 1 1 2 0 0 0 0+1
Hordaland 4 5 1 2 1 2 0 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0+1
Nordland 3 2 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0+1 1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,661405 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,572998 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,570356 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,542685 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,509232 Mandat tildelt
6 A Møre og Romsdal 0,509081 Mandat tildelt
7 SV Hedmark 0,479716 Mandat tildelt
8 Frp Østfold 0,439995 Mandat tildelt
9 Frp Nordland 0,413248 Mandat tildelt
10 SV Oppland 0,388479 Mandat tildelt
11 A Østfold 0,384231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Telemark 0,346196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Telemark 0,338041 Mandat tildelt
14 KrF Sør-Trøndelag 0,334215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Sør-Trøndelag 0,330156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Vestfold 0,317992 Mandat tildelt
17 Sp Oslo 0,312486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Hordaland 0,309983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Vestfold 0,308344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Vestfold 0,300240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Vest-Agder 0,299837 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Rogaland 0,296407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 A Vest-Agder 0,294785 Mandat tildelt
24 SV Hordaland 0,294196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 A Hedmark 0,286957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Troms 0,286154 Mandat tildelt
27 KrF Buskerud 0,284259 Mandat tildelt
28 Sp Møre og Romsdal 0,283155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Nord-Trøndelag 0,281568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 A Nordland 0,281061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Vest-Agder 0,268684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,267861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Rogaland 0,267188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Vest-Agder 0,265465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Nordland 0,263724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Sør-Trøndelag 0,262415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Akershus 0,262150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Nordland 0,260884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Telemark 0,259428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Oslo 0,259204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Akershus 0,252038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Nordland 0,244411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Sogn og Fjordane 0,243240 Mandat tildelt
44 SV Rogaland 0,238576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Akershus 0,236923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hordaland 0,236824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Troms 0,235570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Buskerud 0,235485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Oppland 0,230599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Finnmark 0,225655 Mandat tildelt
51 KrF Hordaland 0,225173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 A Buskerud 0,224650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Møre og Romsdal 0,222060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Hedmark 0,220792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hedmark 0,218005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Oppland 0,208324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Troms 0,204513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Aust-Agder 0,204335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Sør-Trøndelag 0,193786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 A Vestfold 0,192828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Østfold 0,189429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sogn og Fjordane 0,187633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 A Oppland 0,187023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Buskerud 0,186588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Møre og Romsdal 0,186532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Oslo 0,179738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Troms 0,179422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Sogn og Fjordane 0,175803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Telemark 0,175602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Oslo 0,173985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vest-Agder 0,171373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Oppland 0,171207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 A Finnmark 0,170243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Akershus 0,168358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Aust-Agder 0,165802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Finnmark 0,164555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Østfold 0,163015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Aust-Agder 0,162745 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Finnmark 0,162567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 A Aust-Agder 0,160198 Mandat tildelt
81 Sp Nord-Trøndelag 0,160106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 A Telemark 0,154748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Østfold 0,153281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 A Troms 0,152465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 A Nord-Trøndelag 0,152363 Mandat tildelt