Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,4 26,3 4,1 56 48 8 57 55
Høyre 21,9 20,4 1,6 39 36 3 39 39
Frp 7,0 11,6 -4,6 13 21 -8 13 13
SV 12,2 7,6 4,5 22 13 9 22 22
Sp 12,0 13,5 -1,5 22 28 -6 22 22
KrF 8,1 3,8 4,3 14 3 11 14 15
Venstre 3,5 4,6 -1,1 3 8 -5 2 3
MDG 0,5 3,9 -3,5 0 3 -3 0 0
Rødt 1,5 4,7 -3,2 0 8 -8 0 0
Andre 3,0 3,6 -0,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 1 2 1+1 1 1 0 0 0
Oslo 6 5 1 4 0+1 1 2 0 0 0
Hedmark 2 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 0+1 1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 0+1 1 1 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 0 1+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 0 0+1 0 2 0 0 0 0
Rogaland 4 4 1 1 1 2+1 0 0 0 0
Hordaland 4 4+1 1 2 2 2 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 0+1 2 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Nordland 0,416485 Mandat tildelt
2 KrF Østfold 0,400652 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,375630 Mandat tildelt
4 Frp Buskerud 0,366415 Mandat tildelt
5 SV Telemark 0,343876 Mandat tildelt
6 KrF Telemark 0,334331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Sør-Trøndelag 0,331707 Mandat tildelt
8 Sp Akershus 0,331465 Mandat tildelt
9 Sp Vest-Agder 0,324210 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Nord-Trøndelag 0,321804 Mandat tildelt
11 Frp Vestfold 0,318822 Mandat tildelt
12 SV Oslo 0,314744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Vestfold 0,314161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Rogaland 0,313766 Mandat tildelt
15 SV Oppland 0,313548 Mandat tildelt
16 Frp Rogaland 0,310619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,309732 Mandat tildelt
18 H Oslo 0,308676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Vest-Agder 0,299911 Mandat tildelt
20 Frp Troms 0,299860 Mandat tildelt
21 SV Hordaland 0,298693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Sør-Trøndelag 0,293748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Akershus 0,287972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Møre og Romsdal 0,287952 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Sør-Trøndelag 0,284433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Rogaland 0,283283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Vest-Agder 0,281128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Finnmark 0,278378 Mandat tildelt
29 SV Akershus 0,275614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Oppland 0,271705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Telemark 0,271386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Hordaland 0,270289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vest-Agder 0,269081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Akershus 0,268760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,262621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Nord-Trøndelag 0,257297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Møre og Romsdal 0,256036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Aust-Agder 0,254819 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Rogaland 0,249336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Buskerud 0,243217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Østfold 0,236283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Buskerud 0,236204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Nordland 0,235361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,234351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vestfold 0,228241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Østfold 0,226684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Sør-Trøndelag 0,225153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Møre og Romsdal 0,220221 Mandat tildelt
49 KrF Hordaland 0,217997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Hedmark 0,216119 Mandat tildelt
51 SV Nordland 0,214660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nordland 0,213023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hedmark 0,211272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Vest-Agder 0,207926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Finnmark 0,207578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Troms 0,202513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Troms 0,199745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Sogn og Fjordane 0,199478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Telemark 0,198449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Aust-Agder 0,186512 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Møre og Romsdal 0,186135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Hordaland 0,186076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Nordland 0,185809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Finnmark 0,185209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Sør-Trøndelag 0,184511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Akershus 0,183937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Oppland 0,183355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Østfold 0,182043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sogn og Fjordane 0,178329 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Oslo 0,172981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Sogn og Fjordane 0,172900 Mandat tildelt
72 Sp Telemark 0,172359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Troms 0,170514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Aust-Agder 0,170107 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Troms 0,166541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Møre og Romsdal 0,164957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Oslo 0,162619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Hedmark 0,160791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Oppland 0,158050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Hedmark 0,154190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Finnmark 0,153674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Aust-Agder 0,153429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Buskerud 0,147678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Hedmark 0,146442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Nord-Trøndelag 0,144754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Østfold 0,144620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vestfold 0,140078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Nord-Trøndelag 0,137208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,134911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Aust-Agder 0,130781 Mandat tildelt