Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,7 26,3 2,4 53 48 5 53 53
Høyre 21,4 20,4 1,1 39 36 3 40 40
Frp 12,1 11,6 0,5 22 21 1 22 22
SV 7,8 7,6 0,2 14 13 1 14 14
Sp 8,3 13,5 -5,3 15 28 -13 15 15
KrF 9,3 3,8 5,5 17 3 14 17 17
Venstre 4,4 4,6 -0,3 8 8 0 8 8
MDG 0,3 3,9 -3,7 0 3 -3 0 0
Rødt 2,0 4,7 -2,7 1 8 -7 0 0
Andre 5,8 3,6 2,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 1 1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1+1 1 1 1 0 0 0
Oslo 6 5+1 1 3 0 1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 0 2 0+1 0 0 0
Rogaland 3 3+1 2 1 1 3 0 0 0 0
Hordaland 4 4 2 2 1 2 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,425426 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,383993 Mandat tildelt
3 Sp Telemark 0,348106 Mandat tildelt
4 SV Østfold 0,345209 Mandat tildelt
5 KrF Sør-Trøndelag 0,333663 Mandat tildelt
6 H Rogaland 0,323516 Mandat tildelt
7 Ap Rogaland 0,314046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Rogaland 0,313646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Møre og Romsdal 0,312809 Mandat tildelt
10 Frp Oppland 0,308582 Mandat tildelt
11 V Rogaland 0,299002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,296760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,295748 Mandat tildelt
14 SV Hedmark 0,292363 Mandat tildelt
15 SV Akershus 0,290358 Mandat tildelt
16 Frp Aust-Agder 0,286307 Mandat tildelt
17 Ap Hordaland 0,285930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Buskerud 0,280059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Buskerud 0,276291 Mandat tildelt
20 H Akershus 0,275913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Møre og Romsdal 0,275893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oslo 0,273663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,272912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,271385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Akershus 0,269964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Akershus 0,269035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Nordland 0,267366 Mandat tildelt
28 SV Vestfold 0,265613 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Østfold 0,263047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Vest-Agder 0,261473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vest-Agder 0,257811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Sør-Trøndelag 0,256861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oslo 0,255793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Rogaland 0,254587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Oslo 0,253432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Oslo 0,252889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Vestfold 0,251242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Oslo 0,249686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Nordland 0,248251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Hordaland 0,247634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Vestfold 0,244519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Østfold 0,243383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Nordland 0,238996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Hedmark 0,237034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Vest-Agder 0,236191 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nordland 0,233652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Telemark 0,232855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nord-Trøndelag 0,230889 Mandat tildelt
49 Ap Sør-Trøndelag 0,225174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Buskerud 0,224536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Akershus 0,223132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Møre og Romsdal 0,222362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vestfold 0,218678 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Vest-Agder 0,218216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,217367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Østfold 0,217186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,215726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Hedmark 0,214399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Buskerud 0,214161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Møre og Romsdal 0,213193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Møre og Romsdal 0,211448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Akershus 0,208954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hordaland 0,208767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Buskerud 0,205559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Troms 0,204994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Nord-Trøndelag 0,202810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sogn og Fjordane 0,200735 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Sogn og Fjordane 0,199800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Finnmark 0,198856 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Oppland 0,198204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Oslo 0,196492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Sogn og Fjordane 0,196385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Sør-Trøndelag 0,194373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Sør-Trøndelag 0,191470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Rogaland 0,190697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Telemark 0,190142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Vest-Agder 0,189590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Finnmark 0,189498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Troms 0,189192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Oppland 0,188901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Hordaland 0,188805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sør-Trøndelag 0,186067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Aust-Agder 0,185205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Oppland 0,182916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Vestfold 0,178830 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Nordland 0,178037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Finnmark 0,175974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Møre og Romsdal 0,172347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Aust-Agder 0,171520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Troms 0,168195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Buskerud 0,166597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Hedmark 0,166350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Troms 0,163377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Vestfold 0,162863 Mandat tildelt
95 SV Nord-Trøndelag 0,162624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Nord-Trøndelag 0,162415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Østfold 0,159065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Buskerud 0,158997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Vest-Agder 0,157698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Rogaland 0,157603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Østfold 0,154173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Hedmark 0,154051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Nord-Trøndelag 0,153230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Telemark 0,152237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Østfold 0,151719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Oppland 0,151428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Aust-Agder 0,148568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 H Aust-Agder 0,147004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Nordland 0,135690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Møre og Romsdal 0,134614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Sp Troms 0,134469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Oppland 0,132525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nordland 0,130226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 KrF Telemark 0,126595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Sogn og Fjordane 0,126075 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 Frp Hedmark 0,121253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Sp Sogn og Fjordane 0,120051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Vest-Agder 0,119213 Mandat tildelt
119 KrF Vestfold 0,118961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Aust-Agder 0,117886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 KrF Finnmark 0,113075 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 Frp Finnmark 0,103909 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 Sp Finnmark 0,103464 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 H Nord-Trøndelag 0,102762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 H Sogn og Fjordane 0,099932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Hedmark 0,090054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Troms 0,081059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 V Oppland 0,078552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 V Telemark 0,074347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 V Sogn og Fjordane 0,067459 Mandat tildelt
131 V Aust-Agder 0,063659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 V Nord-Trøndelag 0,053129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 V Finnmark 0,037863 Mandat tildelt