Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,5 27,4 0,1 48 49 -1 50 49
Høyre 18,1 25,0 -6,9 33 45 -12 33 32
Frp 16,4 15,2 1,3 29 27 2 29 29
SV 12,4 6,0 6,4 21 11 10 21 22
Sp 7,9 10,3 -2,4 13 19 -6 13 14
KrF 6,4 4,2 2,2 11 8 3 11 11
Venstre 3,8 4,4 -0,5 3 8 -5 2 2
MDG 0,2 3,2 -3,1 0 1 -1 0 0
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0 1 0
Andre 5,7 1,8 3,8 10 0 10 9 10
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1
Akershus 5 5 3 2 1 1 1 0 0 0+1
Oslo 6 4 2 4 0 0 2 0 1 0+1
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0+1
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 3 3 1 1 2 0 0 0 0+1
Hordaland 4 4 3 2 1 1 0 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 2 0 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0+1
Troms 1 1 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0+1

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,731209 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,594324 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,560468 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,533329 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,500390 Mandat tildelt
6 A Møre og Romsdal 0,437729 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,435068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Buskerud 0,406074 Mandat tildelt
9 SV Møre og Romsdal 0,394814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 A Østfold 0,377565 Mandat tildelt
11 Sp Østfold 0,373337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Østfold 0,363139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Telemark 0,346093 Mandat tildelt
14 SV Oppland 0,334332 Mandat tildelt
15 Sp Finnmark 0,320337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Aust-Agder 0,315302 Mandat tildelt
17 SV Vest-Agder 0,309643 Mandat tildelt
18 SV Hordaland 0,303821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Hordaland 0,296336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Nord-Trøndelag 0,290801 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 A Vest-Agder 0,289684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oslo 0,282552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 A Hedmark 0,282013 Mandat tildelt
24 A Nordland 0,276209 Mandat tildelt
25 SV Akershus 0,275254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Nordland 0,269424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Nordland 0,267590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Telemark 0,266912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Sør-Trøndelag 0,263917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Rogaland 0,246376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Troms 0,243274 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Hedmark 0,238692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Vestfold 0,237079 Mandat tildelt
34 KrF Rogaland 0,234055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Vest-Agder 0,225530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Oslo 0,216654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Nordland 0,208281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Hordaland 0,203636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Vestfold 0,202561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Sør-Trøndelag 0,200123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Buskerud 0,196431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Sogn og Fjordane 0,193765 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Akershus 0,193747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 A Buskerud 0,193174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Oppland 0,190077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 A Vestfold 0,189483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Rogaland 0,175519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Nord-Trøndelag 0,175300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Vest-Agder 0,174385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Sør-Trøndelag 0,172397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Aust-Agder 0,171221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Finnmark 0,169935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Buskerud 0,168616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Østfold 0,168337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 A Finnmark 0,167365 Mandat tildelt
56 SV Hedmark 0,165130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Møre og Romsdal 0,162755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Sogn og Fjordane 0,159789 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 A Aust-Agder 0,157419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Møre og Romsdal 0,153435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 A Oppland 0,153180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 A Telemark 0,152064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 A Troms 0,149830 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 A Nord-Trøndelag 0,149711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Akershus 0,149560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vestfold 0,142859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Troms 0,141704 Mandat tildelt
68 KrF Sogn og Fjordane 0,138817 Mandat tildelt
69 Sp Troms 0,134366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Aust-Agder 0,134216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Telemark 0,119167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Nord-Trøndelag 0,115637 Mandat tildelt