Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,5 26,3 1,2 51 48 3 51 51
Høyre 18,1 20,4 -2,2 34 36 -2 34 34
Frp 16,4 11,6 4,8 31 21 10 31 31
SV 12,4 7,6 4,7 23 13 10 23 23
Sp 7,9 13,5 -5,6 15 28 -13 15 15
KrF 6,4 3,8 2,6 12 3 9 12 12
Venstre 3,8 4,6 -0,8 3 8 -5 3 3
MDG 0,2 3,9 -3,8 0 3 -3 0 0
Rødt 1,6 4,7 -3,2 0 8 -8 0 0
Andre 5,7 3,6 2,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 1 2 1 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5+1 5 3 2 1 1 1 0 0 0
Oslo 5 5 2 5 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 0+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 2+1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0
Rogaland 3 3 3+1 1 1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 4 3 2+1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 1 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3+1 2 1 2 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 1 2+1 1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,432943 Mandat tildelt
2 KrF Oslo 0,402311 Mandat tildelt
3 H Hedmark 0,389608 Mandat tildelt
4 Sp Troms 0,385018 Mandat tildelt
5 Sp Telemark 0,332267 Mandat tildelt
6 SV Oppland 0,311217 Mandat tildelt
7 KrF Østfold 0,310619 Mandat tildelt
8 H Østfold 0,305151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Aust-Agder 0,304170 Mandat tildelt
10 Ap Akershus 0,303948 Mandat tildelt
11 Frp Rogaland 0,303249 Mandat tildelt
12 Frp Møre og Romsdal 0,300989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Rogaland 0,299188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Vest-Agder 0,297676 Mandat tildelt
15 SV Hordaland 0,296489 Mandat tildelt
16 Ap Buskerud 0,285636 Mandat tildelt
17 Ap Oslo 0,285340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Hordaland 0,281673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Buskerud 0,278232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Finnmark 0,276326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Sør-Trøndelag 0,275810 Mandat tildelt
22 H Akershus 0,274889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Akershus 0,273572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Rogaland 0,272730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hordaland 0,272403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Hordaland 0,263868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,262385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Nord-Trøndelag 0,259906 Mandat tildelt
29 KrF Telemark 0,259210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oslo 0,255615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Nord-Trøndelag 0,255366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sogn og Fjordane 0,252730 Mandat tildelt
33 Ap Oppland 0,251944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sør-Trøndelag 0,251862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Østfold 0,250595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Hordaland 0,250171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Nordland 0,250142 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Oslo 0,249322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Vest-Agder 0,249109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Rogaland 0,247494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Vestfold 0,243561 Mandat tildelt
42 KrF Rogaland 0,243259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Vestfold 0,242065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Oslo 0,241376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vestfold 0,239807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Nordland 0,236502 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Vestfold 0,232954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,232579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Nordland 0,228129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Sør-Trøndelag 0,227705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Troms 0,227681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Hedmark 0,226247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Oslo 0,222254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Telemark 0,221835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Vest-Agder 0,217329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vest-Agder 0,213461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Nordland 0,213070 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Akershus 0,212989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Vest-Agder 0,208325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,206067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Hedmark 0,204252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Møre og Romsdal 0,203109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Troms 0,201003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Hordaland 0,199277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Sogn og Fjordane 0,197980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Østfold 0,197668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Troms 0,195297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Nord-Trøndelag 0,193207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Sogn og Fjordane 0,190345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Nordland 0,189755 Mandat tildelt
71 H Buskerud 0,189289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Buskerud 0,188565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Aust-Agder 0,185145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vestfold 0,184354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sør-Trøndelag 0,183142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sør-Trøndelag 0,182760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Nordland 0,182495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Rogaland 0,182026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Sør-Trøndelag 0,181866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Østfold 0,180709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Finnmark 0,180530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Aust-Agder 0,176441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Oppland 0,174588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Finnmark 0,167663 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Møre og Romsdal 0,164517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Hedmark 0,164126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Møre og Romsdal 0,163731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Aust-Agder 0,163728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Vest-Agder 0,161201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Telemark 0,160286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Nord-Trøndelag 0,155022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Hedmark 0,153043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Østfold 0,151818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Buskerud 0,151772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Buskerud 0,146586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Akershus 0,142603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Finnmark 0,140643 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Oppland 0,139231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Vestfold 0,139042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Troms 0,137723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Sogn og Fjordane 0,134049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Aust-Agder 0,129171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,129112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Oppland 0,127659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Aust-Agder 0,123931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Sogn og Fjordane 0,114590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Telemark 0,113783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,113505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,104589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Nord-Trøndelag 0,104171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Sp Finnmark 0,098744 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Sogn og Fjordane 0,090574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Oppland 0,090461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 KrF Finnmark 0,077162 Mandat tildelt