Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,5 27,4 0,1 49 49 0 50 49
Høyre 18,1 25,0 -6,9 32 45 -13 33 32
Frp 16,4 15,2 1,3 29 27 2 29 29
SV 12,4 6,0 6,4 21 11 10 21 21
Sp 7,9 10,3 -2,4 14 19 -5 13 14
KrF 6,4 4,2 2,2 11 8 3 11 11
Venstre 3,8 4,4 -0,5 2 8 -6 2 2
MDG 0,2 3,2 -3,1 0 1 -1 0 0
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0 1 1
Andre 5,7 1,8 3,8 10 0 10 9 10
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1
Akershus 5 4 3 2 1 0 1 0 0 0+1
Oslo 6 4 2 4 0 0 1 0 1 0+1
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0+1
Oppland 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 1 1 0+1 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1
Rogaland 3 3 3 1 1 2 0 0 0 0+1
Hordaland 4 4 3 2 1 1 0 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 2 0 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0+1
Troms 1 1 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 1 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,649964 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,563044 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,560468 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,533329 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,500390 Mandat tildelt
6 A Møre og Romsdal 0,500262 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,412170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Oppland 0,401198 Mandat tildelt
9 KrF Akershus 0,398827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 A Østfold 0,377565 Mandat tildelt
11 Sp Østfold 0,373337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Østfold 0,363139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Telemark 0,346093 Mandat tildelt
14 Sp Finnmark 0,320337 Mandat tildelt
15 KrF Aust-Agder 0,315302 Mandat tildelt
16 SV Vest-Agder 0,309643 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hordaland 0,303821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Hordaland 0,296336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Nord-Trøndelag 0,290801 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 A Vest-Agder 0,289684 Mandat tildelt
21 A Hedmark 0,282013 Mandat tildelt
22 Frp Rogaland 0,277653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 A Nordland 0,276209 Mandat tildelt
24 Frp Møre og Romsdal 0,270686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Nordland 0,269424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Oslo 0,267681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Nordland 0,267590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Telemark 0,266912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Sør-Trøndelag 0,266194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Sør-Trøndelag 0,263917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Akershus 0,261255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Oslo 0,260845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Vestfold 0,256389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Rogaland 0,246376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hordaland 0,245498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Akershus 0,244670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Troms 0,243274 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Hedmark 0,238692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Vestfold 0,237079 Mandat tildelt
40 KrF Rogaland 0,234055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Troms 0,230683 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Oppland 0,228092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sogn og Fjordane 0,225536 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Vest-Agder 0,225530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Buskerud 0,224493 Mandat tildelt
46 A Buskerud 0,220770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Vest-Agder 0,216631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Østfold 0,212849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Buskerud 0,210306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Telemark 0,209170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Nordland 0,208281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Oslo 0,205251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hordaland 0,203636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Vestfold 0,202561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Sør-Trøndelag 0,200123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Nordland 0,199902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Sogn og Fjordane 0,193765 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Buskerud 0,192704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 A Vestfold 0,189483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Møre og Romsdal 0,186006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Oppland 0,185917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 A Oppland 0,183816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Finnmark 0,181963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Hedmark 0,178033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Rogaland 0,175519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Møre og Romsdal 0,175355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nord-Trøndelag 0,175300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vest-Agder 0,174385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sør-Trøndelag 0,172397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Akershus 0,172219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Aust-Agder 0,171221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Finnmark 0,169935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Østfold 0,168337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 A Finnmark 0,167365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Hedmark 0,165130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sogn og Fjordane 0,159789 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 A Aust-Agder 0,157419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Buskerud 0,154695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 A Telemark 0,152064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Møre og Romsdal 0,150405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 A Troms 0,149830 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 A Nord-Trøndelag 0,149711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Vestfold 0,142859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Troms 0,141704 Mandat tildelt
85 KrF Sogn og Fjordane 0,138817 Mandat tildelt
86 KrF Oppland 0,135207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Troms 0,134366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Aust-Agder 0,134216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Aust-Agder 0,131206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Telemark 0,119167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Nord-Trøndelag 0,116351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Nord-Trøndelag 0,115637 Mandat tildelt