Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 38,2 27,4 10,8 86 49 37 84 83
Høyre 13,9 25,0 -11,2 26 45 -19 29 29
Frp 0,0 15,2 -15,2 0 27 -27 0 0
SV 0,0 6,0 -6,0 0 11 -11 0 0
Sp 5,3 10,3 -5,0 10 19 -9 9 10
KrF 7,4 4,2 3,2 12 8 4 12 12
Venstre 9,4 4,4 5,1 16 8 8 16 16
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,0 2,4 -2,4 0 1 -1 0 0
Andre 25,7 1,8 23,9 19 0 19 19 19
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0+1
Akershus 9 4 0 0 1 1 3 0 0 0+1
Oslo 10 4 0 0 0 1 4 0 0 0+1
Hedmark 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Oppland 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Buskerud 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0+1
Vestfold 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0+1
Telemark 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0+1
Aust-Agder 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0+1
Vest-Agder 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1
Rogaland 6 3 0 0 0 3 1 0 0 0+1
Hordaland 7 3 0 0 1 2 2 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Møre og Romsdal 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Nordland 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0+1
Troms 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Finnmark 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0+1

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 2,334999 Mandat tildelt
2 A Oslo 1,897976 Mandat tildelt
3 A Rogaland 1,789863 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 1,703057 Mandat tildelt
5 A Hordaland 1,597923 Mandat tildelt
6 A Møre og Romsdal 1,397876 Mandat tildelt
7 A Østfold 1,205770 Mandat tildelt
8 A Vest-Agder 0,925066 Mandat tildelt
9 A Hedmark 0,900526 Mandat tildelt
10 A Nordland 0,882058 Mandat tildelt
11 A Buskerud 0,616817 Mandat tildelt
12 A Vestfold 0,605111 Mandat tildelt
13 A Finnmark 0,534375 Mandat tildelt
14 A Aust-Agder 0,502732 Mandat tildelt
15 A Oppland 0,489171 Mandat tildelt
16 A Telemark 0,485614 Mandat tildelt
17 A Troms 0,478478 Mandat tildelt
18 A Nord-Trøndelag 0,478105 Mandat tildelt
19 A Sogn og Fjordane 0,167836 Mandat tildelt