Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 38,2 26,3 12,0 88 48 40 87 89
Høyre 13,9 20,4 -6,5 31 36 -5 32 31
Frp 0,0 11,6 -11,6 0 21 -21 0 0
SV 0,0 7,6 -7,6 0 13 -13 0 0
Sp 5,3 13,5 -8,2 12 28 -16 12 12
KrF 7,4 3,8 3,6 17 3 14 17 16
Venstre 9,4 4,6 4,8 21 8 13 21 21
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 0,0 4,7 -4,7 0 8 -8 0 0
Andre 25,7 3,6 22,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 1 0 0 0+1 1 1 0 0 0
Akershus 9 4+1 0 0 1 1 3 0 0 0
Oslo 9 4 0 0 0 1 5+1 0 0 0
Hedmark 5 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 0 0 0+1 0 1 0 0 0
Vestfold 3 2 0 0 0 0+1 1 0 0 0
Telemark 4 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 0+1 0 0 0 1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 0 0 0 2 0+1 0 0 0
Rogaland 6 3 0 0 0+1 3 1 0 0 0
Hordaland 7 3+1 0 0 1 2 2 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 0 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 1 0 0 1 1+1 1 0 0 0
Sør-Trøndelag 6 1 0 0 1 0+1 1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 6 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 4 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 4 0 0 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,257772 Mandat tildelt
2 Sp Østfold 0,215002 Mandat tildelt
3 Sp Buskerud 0,214937 Mandat tildelt
4 KrF Telemark 0,210453 Mandat tildelt
5 H Hedmark 0,208875 Mandat tildelt
6 H Oppland 0,205299 Mandat tildelt
7 H Aust-Agder 0,199316 Mandat tildelt
8 KrF Vestfold 0,197732 Mandat tildelt
9 V Nordland 0,196859 Mandat tildelt
10 KrF Sør-Trøndelag 0,184902 Mandat tildelt
11 Sp Troms 0,181750 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Vest-Agder 0,180175 Mandat tildelt
13 H Akershus 0,180124 Mandat tildelt
14 V Akershus 0,174250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,172447 Mandat tildelt
16 V Oslo 0,171524 Mandat tildelt
17 H Østfold 0,163595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,163370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Sør-Trøndelag 0,162500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Telemark 0,156847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Buskerud 0,153093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Rogaland 0,150639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Nordland 0,148166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Rogaland 0,146215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Rogaland 0,141064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Finnmark 0,139856 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Nord-Trøndelag 0,139347 Mandat tildelt
28 KrF Hordaland 0,137212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Hedmark 0,136071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sogn og Fjordane 0,135498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Nordland 0,134100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vest-Agder 0,130873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Sør-Trøndelag 0,129416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Hordaland 0,128592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Møre og Romsdal 0,124693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Troms 0,122479 Mandat tildelt
37 V Oppland 0,118689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Møre og Romsdal 0,117162 Mandat tildelt
39 H Vest-Agder 0,116518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Akershus 0,115771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Oslo 0,113930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Vestfold 0,113193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Telemark 0,112321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Oslo 0,108875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Sogn og Fjordane 0,108824 Mandat tildelt
46 Sp Nordland 0,107677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Hedmark 0,106800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Troms 0,104843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Sogn og Fjordane 0,101962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Buskerud 0,101485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Akershus 0,100540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vestfold 0,098831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Vest-Agder 0,098338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Aust-Agder 0,096195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hordaland 0,094061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Hedmark 0,092139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Finnmark 0,089885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Sør-Trøndelag 0,086272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Telemark 0,085939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Nord-Trøndelag 0,084913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Østfold 0,084070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Buskerud 0,083926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Oppland 0,082403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Aust-Agder 0,082312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Vestfold 0,082036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Nord-Trøndelag 0,080320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Østfold 0,077663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Møre og Romsdal 0,077652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Aust-Agder 0,077284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Troms 0,073832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Oppland 0,073433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nord-Trøndelag 0,073170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Møre og Romsdal 0,067810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Finnmark 0,062694 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Finnmark 0,057153 Mandat tildelt