Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,0 26,3 0,7 49 48 1 49 49
Høyre 17,8 20,4 -2,5 32 36 -4 32 32
Frp 17,9 11,6 6,3 33 21 12 33 33
SV 13,0 7,6 5,4 24 13 11 24 24
Sp 8,0 13,5 -5,5 15 28 -13 15 15
KrF 6,9 3,8 3,1 13 3 10 13 13
Venstre 3,7 4,6 -0,9 3 8 -5 3 3
MDG 0,2 3,9 -3,7 0 3 -3 0 0
Rødt 1,5 4,7 -3,2 0 8 -8 0 0
Andre 3,8 3,6 0,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 1 2 1 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5+1 5 3 2 1 1 1 0 0 0
Oslo 5 4+1 2 5 0 1 2 0 0 0
Hedmark 3 0+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1+1 1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1+1 1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0
Rogaland 3 3 3+1 1 1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 4 3 2+1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 1 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1+1 2 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 3 1 2 1 1 0+1 0 0 0 0
Troms 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,436008 Mandat tildelt
2 Sp Troms 0,367490 Mandat tildelt
3 H Hedmark 0,360059 Mandat tildelt
4 Sp Telemark 0,317098 Mandat tildelt
5 KrF Østfold 0,312843 Mandat tildelt
6 Frp Rogaland 0,310818 Mandat tildelt
7 Frp Møre og Romsdal 0,308498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Oppland 0,307872 Mandat tildelt
9 KrF Aust-Agder 0,306357 Mandat tildelt
10 SV Vest-Agder 0,294490 Mandat tildelt
11 SV Hordaland 0,293325 Mandat tildelt
12 Frp Buskerud 0,285180 Mandat tildelt
13 KrF Hordaland 0,283684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Østfold 0,282008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,281606 Mandat tildelt
16 Ap Akershus 0,280744 Mandat tildelt
17 Ap Rogaland 0,276346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Finnmark 0,273350 Mandat tildelt
19 SV Akershus 0,270646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Hordaland 0,270456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,268933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Buskerud 0,263834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Oslo 0,263556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Telemark 0,261067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Sør-Trøndelag 0,258149 Mandat tildelt
26 Ap Sør-Trøndelag 0,254758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Akershus 0,254031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oslo 0,252885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Nord-Trøndelag 0,252652 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Rogaland 0,252033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Hordaland 0,251605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Vestfold 0,248107 Mandat tildelt
33 KrF Vestfold 0,245287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Rogaland 0,244987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Rogaland 0,244849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Nord-Trøndelag 0,240178 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Sogn og Fjordane 0,233546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Troms 0,233362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Oppland 0,232706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Østfold 0,231464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Hordaland 0,231191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Nordland 0,231169 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Oslo 0,230364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Vest-Agder 0,230088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Sør-Trøndelag 0,229335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Vestfold 0,228846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Oslo 0,227801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vest-Agder 0,218787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Nordland 0,218451 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nordland 0,217719 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Hedmark 0,215928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vestfold 0,215166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Møre og Romsdal 0,214938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Telemark 0,211210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Nordland 0,210805 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Telemark 0,204901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Akershus 0,203267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Østfold 0,202599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vest-Agder 0,200844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Troms 0,198864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Vest-Agder 0,198815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sogn og Fjordane 0,195854 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Nordland 0,194499 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Hordaland 0,190166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Buskerud 0,189886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Hedmark 0,188662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Møre og Romsdal 0,187601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nordland 0,183807 Mandat tildelt
69 SV Aust-Agder 0,183140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sør-Trøndelag 0,181186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Troms 0,180390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Østfold 0,178765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Nord-Trøndelag 0,178459 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Sogn og Fjordane 0,175816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Buskerud 0,174924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sør-Trøndelag 0,174408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Rogaland 0,173706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Vestfold 0,170363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Hedmark 0,168208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Sør-Trøndelag 0,168061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Finnmark 0,166739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Oppland 0,166614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Aust-Agder 0,162983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Vest-Agder 0,162343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Møre og Romsdal 0,161986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Møre og Romsdal 0,157002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Aust-Agder 0,156254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Finnmark 0,154939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Hedmark 0,151410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Telemark 0,148127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Nord-Trøndelag 0,147941 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Buskerud 0,145020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Østfold 0,144900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Buskerud 0,144841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Finnmark 0,144131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Akershus 0,143624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Oppland 0,142711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Vestfold 0,137561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Oslo 0,135055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,135015 Mandat tildelt
101 Frp Aust-Agder 0,132407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Troms 0,130029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Troms 0,127279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Oppland 0,117980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Aust-Agder 0,114529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Hedmark 0,114339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Telemark 0,112561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Sogn og Fjordane 0,109355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Nord-Trøndelag 0,106781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Nord-Trøndelag 0,105319 Mandat tildelt