Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 42,2 27,4 14,8 80 49 31 80 80
Høyre 22,0 25,0 -3,0 41 45 -4 41 41
Frp 11,4 15,2 -3,8 21 27 -6 22 21
SV 3,8 6,0 -2,2 2 11 -9 2 2
Sp 5,2 10,3 -5,1 10 19 -9 10 10
KrF 5,9 4,2 1,7 11 8 3 11 11
Venstre 3,9 4,4 -0,5 2 8 -6 2 2
MDG 3,5 3,2 0,3 2 1 1 1 2
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 0,9 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 5 2 0 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 9 5 1 1 0 0+1 1 1 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 5 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3+1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 6 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 6 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Finnmark 3 0+1 1 0 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,571975 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,551226 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,540783 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,527840 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,523351 Mandat tildelt
6 Sp Møre og Romsdal 0,522472 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,505796 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,493011 Mandat tildelt
9 Sp Nord-Trøndelag 0,492387 Mandat tildelt
10 Sp Sør-Trøndelag 0,484219 Mandat tildelt
11 Sp Akershus 0,483711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Østfold 0,476458 Mandat tildelt
13 Sp Sogn og Fjordane 0,448851 Mandat tildelt
14 Sp Buskerud 0,434515 Mandat tildelt
15 Ap Akershus 0,432853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,429675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Oslo 0,414234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Aust-Agder 0,413718 Mandat tildelt
19 Ap Rogaland 0,408898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Vest-Agder 0,408235 Mandat tildelt
21 Ap Hordaland 0,406370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Akershus 0,396052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Aust-Agder 0,389033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Hordaland 0,388852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,384189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Oslo 0,380209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,377800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Troms 0,377402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Møre og Romsdal 0,375986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Vestfold 0,369515 Mandat tildelt
31 Ap Hedmark 0,365521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Rogaland 0,364890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Hordaland 0,364048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Akershus 0,361494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Oppland 0,360584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Østfold 0,359462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Nordland 0,356852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Telemark 0,351719 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Østfold 0,350620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Telemark 0,350222 Mandat tildelt
41 Ap Sør-Trøndelag 0,350057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Østfold 0,349509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Buskerud 0,346420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Sør-Trøndelag 0,346295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nord-Trøndelag 0,344972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hordaland 0,339689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Østfold 0,334466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,331991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nordland 0,329285 Mandat tildelt
50 H Sør-Trøndelag 0,328116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Vest-Agder 0,324412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Telemark 0,324001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vestfold 0,317795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,317088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Vestfold 0,311089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Rogaland 0,307113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Nord-Trøndelag 0,301403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Troms 0,300813 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Finnmark 0,299982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vest-Agder 0,295940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Buskerud 0,294535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,294157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Telemark 0,293943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Nordland 0,283582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Finnmark 0,281727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Nordland 0,273250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Hedmark 0,268846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Møre og Romsdal 0,267529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Troms 0,264663 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sør-Trøndelag 0,263092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vestfold 0,253402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nordland 0,250549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Aust-Agder 0,235411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Møre og Romsdal 0,230081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Troms 0,228011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Sogn og Fjordane 0,227216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,225346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Hedmark 0,223475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sogn og Fjordane 0,222929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vest-Agder 0,214105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oppland 0,213548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Telemark 0,206727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Oslo 0,192209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Vestfold 0,189655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Troms 0,185901 Mandat tildelt