Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 42,0 27,4 14,6 78 49 29 79 77
Høyre 22,0 25,0 -3,0 39 45 -6 39 39
Frp 10,1 15,2 -5,1 18 27 -9 18 18
SV 3,5 6,0 -2,5 1 11 -10 1 1
Sp 6,0 10,3 -4,3 10 19 -9 11 11
KrF 6,1 4,2 1,9 11 8 3 11 11
Venstre 5,1 4,4 0,7 9 8 1 9 9
MDG 3,4 3,2 0,2 2 1 1 1 2
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0 0 1
Andre 0,2 1,8 -1,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 5 2 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 8 4 1 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 5 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 6 4 2 0 1 1+1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 1 0 1 1 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 6 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Vest-Agder 0,569065 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,568855 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,559121 Mandat tildelt
4 Sp Sør-Trøndelag 0,558725 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,558149 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,541059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Rogaland 0,534738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Nord-Trøndelag 0,518401 Mandat tildelt
9 Sp Buskerud 0,501360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Østfold 0,492625 Mandat tildelt
11 H Sogn og Fjordane 0,490906 Mandat tildelt
12 Frp Oppland 0,488350 Mandat tildelt
13 Frp Finnmark 0,477936 Mandat tildelt
14 Frp Hedmark 0,467672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,464700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,444948 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Troms 0,435434 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Aust-Agder 0,427705 Mandat tildelt
19 V Sør-Trøndelag 0,426643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Akershus 0,403559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Østfold 0,403283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Hordaland 0,402030 Mandat tildelt
23 H Akershus 0,396052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Møre og Romsdal 0,395038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Oslo 0,380675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Buskerud 0,377800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Telemark 0,373863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Rogaland 0,364890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Telemark 0,362094 Mandat tildelt
30 KrF Sør-Trøndelag 0,358028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Oslo 0,353997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Finnmark 0,346141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Aust-Agder 0,344665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Buskerud 0,342873 Mandat tildelt
35 Frp Rogaland 0,340371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,334466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,331991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,328116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Møre og Romsdal 0,323238 Mandat tildelt
40 KrF Vestfold 0,321637 Mandat tildelt
41 Frp Akershus 0,320268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vestfold 0,317795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Rogaland 0,317519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Østfold 0,310641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,306925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vest-Agder 0,305961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nord-Trøndelag 0,305644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Buskerud 0,304496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Hordaland 0,300947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,300813 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Oppland 0,294157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Telemark 0,293943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nordland 0,291731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nordland 0,289088 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nordland 0,283582 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Nordland 0,282540 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Vestfold 0,268853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Hedmark 0,268846 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Hedmark 0,257872 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Hordaland 0,254557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Oppland 0,246415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vest-Agder 0,244941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Nordland 0,242363 Mandat tildelt
64 KrF Møre og Romsdal 0,237883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sør-Trøndelag 0,233091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Aust-Agder 0,225346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Østfold 0,225146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vestfold 0,224501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oslo 0,221775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Hordaland 0,219996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Vestfold 0,218813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,211183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Troms 0,202006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Møre og Romsdal 0,200939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sogn og Fjordane 0,197483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,197281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Troms 0,192215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,189378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Vest-Agder 0,188401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sogn og Fjordane 0,188357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Oppland 0,183373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Telemark 0,183155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Oppland 0,179171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Sogn og Fjordane 0,172632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,171297 Mandat tildelt
86 H Finnmark 0,168599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Hedmark 0,163201 Mandat tildelt