Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 41,3 26,3 15,0 78 48 30 79 79
Høyre 21,9 20,4 1,5 40 36 4 40 39
Frp 12,4 11,6 0,8 22 21 1 22 22
SV 3,8 7,6 -3,8 2 13 -11 1 2
Sp 5,1 13,5 -8,4 9 28 -19 9 9
KrF 4,5 3,8 0,7 8 3 5 8 8
Venstre 4,9 4,6 0,3 8 8 0 9 9
MDG 2,9 3,9 -1,0 2 3 -1 1 1
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8 0 0
Andre 2,1 3,6 -1,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 8 6 2 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 8 6 1 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 6 4 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 6 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,598232 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,559673 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,539646 Mandat tildelt
4 Sp Sør-Trøndelag 0,513302 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,511276 Mandat tildelt
6 Sp Oppland 0,490366 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,486568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Møre og Romsdal 0,462092 Mandat tildelt
9 Frp Oppland 0,457830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Møre og Romsdal 0,441763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Akershus 0,437757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Akershus 0,436558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Nord-Trøndelag 0,435421 Mandat tildelt
14 Sp Østfold 0,426447 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Buskerud 0,426302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Aust-Agder 0,424789 Mandat tildelt
17 V Sør-Trøndelag 0,418010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Rogaland 0,413684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Oslo 0,410520 Mandat tildelt
20 V Oslo 0,406285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oslo 0,406031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hordaland 0,404914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Akershus 0,402649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Østfold 0,361104 Mandat tildelt
25 Sp Troms 0,360479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nordland 0,346654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nord-Trøndelag 0,342575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Rogaland 0,332397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Møre og Romsdal 0,329912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Sogn og Fjordane 0,321832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Østfold 0,316944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Telemark 0,311062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Aust-Agder 0,310367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Buskerud 0,304979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Sogn og Fjordane 0,297864 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Hordaland 0,287424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Finnmark 0,277352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Sør-Trøndelag 0,276065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Vest-Agder 0,274137 Mandat tildelt
40 V Buskerud 0,271056 Mandat tildelt
41 Frp Vestfold 0,265339 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Vestfold 0,264965 Mandat tildelt
43 KrF Telemark 0,264524 Mandat tildelt
44 V Østfold 0,250828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Troms 0,249560 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vestfold 0,248524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Vest-Agder 0,233972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Sør-Trøndelag 0,232362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Hordaland 0,230746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Oslo 0,226009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Telemark 0,225862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Vestfold 0,224530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Møre og Romsdal 0,218995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nordland 0,213587 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Nordland 0,211938 Mandat tildelt
56 Sp Hedmark 0,211828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Vest-Agder 0,195011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Vest-Agder 0,193965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Buskerud 0,192381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Nordland 0,186191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Finnmark 0,154153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Aust-Agder 0,153292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Hedmark 0,146494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Sogn og Fjordane 0,136755 Mandat tildelt
65 V Troms 0,131863 Mandat tildelt
66 KrF Troms 0,131755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Oppland 0,127811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Telemark 0,120937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Hedmark 0,115851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Sogn og Fjordane 0,109790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Nord-Trøndelag 0,106729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Aust-Agder 0,103577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Oppland 0,092286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Nord-Trøndelag 0,086479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Finnmark 0,078804 Mandat tildelt