Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 40,5 27,4 13,1 72 49 23 72 73
Høyre 22,0 25,0 -3,0 39 45 -6 38 37
Frp 16,5 15,2 1,3 29 27 2 31 32
SV 4,8 6,0 -1,2 9 11 -2 8 8
Sp 5,0 10,3 -5,3 9 19 -10 9 8
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 3
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 2,2 2,4 -0,2 1 1 0 1 1
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 8 5 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 8 5 2 1+1 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 6 4 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 6 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0+1 1 0 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,598951 Mandat tildelt
2 SV Sør-Trøndelag 0,552834 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,549972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Akershus 0,523238 Mandat tildelt
5 Sp Oppland 0,513364 Mandat tildelt
6 H Finnmark 0,505796 Mandat tildelt
7 Frp Nord-Trøndelag 0,499324 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,474063 Mandat tildelt
9 Sp Nord-Trøndelag 0,473463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Oslo 0,468999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Oslo 0,468348 Mandat tildelt
12 Sp Sør-Trøndelag 0,465604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Hedmark 0,451029 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Nordland 0,446561 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,445559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,444948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Nordland 0,440332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Møre og Romsdal 0,439587 Mandat tildelt
19 Sp Sogn og Fjordane 0,431565 Mandat tildelt
20 Ap Østfold 0,421639 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,420436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Buskerud 0,418433 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Akershus 0,412360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Rogaland 0,408418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Vest-Agder 0,408235 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Troms 0,403261 Mandat tildelt
28 H Oslo 0,401332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,397184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oslo 0,393870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Rogaland 0,392425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Hordaland 0,390001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Sør-Trøndelag 0,380784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Aust-Agder 0,376544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Oppland 0,370777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Vestfold 0,366760 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Buskerud 0,365567 Mandat tildelt
38 H Rogaland 0,364890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Troms 0,362853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Akershus 0,356089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Vestfold 0,354629 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Hordaland 0,351178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Møre og Romsdal 0,338819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Telemark 0,337554 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Østfold 0,336078 Mandat tildelt
46 Ap Sør-Trøndelag 0,335956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Sør-Trøndelag 0,334611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Østfold 0,334466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Buskerud 0,330575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Troms 0,330003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Sør-Trøndelag 0,328116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sogn og Fjordane 0,322636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vestfold 0,317795 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Møre og Romsdal 0,315733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Telemark 0,311561 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Vest-Agder 0,311337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vest-Agder 0,309891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Østfold 0,304489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Troms 0,300813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,299208 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Telemark 0,293943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Oslo 0,293068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Møre og Romsdal 0,290492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Nord-Trøndelag 0,289256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Finnmark 0,288468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Nordland 0,285960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Nordland 0,283582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Finnmark 0,281683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Hordaland 0,279775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Buskerud 0,279462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Østfold 0,279020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Hedmark 0,273703 Mandat tildelt
73 Ap Finnmark 0,270389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Hedmark 0,268846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Buskerud 0,263232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Finnmark 0,260300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Hedmark 0,254663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Troms 0,253996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Akershus 0,253474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,245131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Nordland 0,240904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Vestfold 0,236779 Mandat tildelt
83 V Buskerud 0,235286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Aust-Agder 0,225346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Møre og Romsdal 0,221818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Oppland 0,221628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Møre og Romsdal 0,218150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Sogn og Fjordane 0,218062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Hedmark 0,214884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Telemark 0,197539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Oslo 0,195072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Aust-Agder 0,187693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Oppland 0,184700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Vestfold 0,182365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Nord-Trøndelag 0,172800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Vest-Agder 0,171066 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Vest-Agder 0,165618 Mandat tildelt
101 H Sogn og Fjordane 0,163635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Nord-Trøndelag 0,160677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Vest-Agder 0,157001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Troms 0,134347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Telemark 0,122384 Mandat tildelt
108 Sp Aust-Agder 0,120832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,117097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,111875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Sogn og Fjordane 0,107046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Aust-Agder 0,094572 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Aust-Agder 0,089894 Mandat tildelt