Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 40,4 27,4 13,0 76 49 27 74 76
Høyre 23,3 25,0 -1,7 41 45 -4 43 41
Frp 12,3 15,2 -2,9 22 27 -5 22 22
SV 3,3 6,0 -2,7 1 11 -10 1 1
Sp 5,0 10,3 -5,3 9 19 -10 9 9
KrF 5,4 4,2 1,2 10 8 2 10 10
Venstre 4,4 4,4 0,0 8 8 0 8 8
MDG 3,9 3,2 0,7 2 1 1 2 2
Rødt 1,0 2,4 -1,4 0 1 -1 0 0
Andre 1,2 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 5 2 0 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 8 5 1 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 6 5 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 6 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,594747 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,569548 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,549972 Mandat tildelt
4 Sp Møre og Romsdal 0,502385 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,494986 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,478963 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,474063 Mandat tildelt
8 Sp Nord-Trøndelag 0,473463 Mandat tildelt
9 Sp Sør-Trøndelag 0,465604 Mandat tildelt
10 Sp Akershus 0,465101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oslo 0,463605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Østfold 0,436065 Mandat tildelt
14 H Vest-Agder 0,432371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Sogn og Fjordane 0,431565 Mandat tildelt
16 Frp Aust-Agder 0,419739 Mandat tildelt
17 H Akershus 0,419457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Buskerud 0,417791 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Rogaland 0,414516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,402680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,390026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Rogaland 0,386450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Hordaland 0,385558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,378659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Østfold 0,378295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Buskerud 0,373770 Mandat tildelt
27 Frp Nord-Trøndelag 0,372210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Hordaland 0,366504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Troms 0,362853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Hordaland 0,355898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nordland 0,355281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,354225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Møre og Romsdal 0,351599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Akershus 0,348173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,347503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Vestfold 0,336576 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Østfold 0,336078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,320543 Mandat tildelt
40 H Troms 0,318601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Sør-Trøndelag 0,316938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Telemark 0,311561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Oppland 0,311539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,311303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Oslo 0,305406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,300339 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Buskerud 0,295793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Møre og Romsdal 0,288650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Finnmark 0,288468 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Buskerud 0,285802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,284730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Vestfold 0,284718 Mandat tildelt
53 Frp Sør-Trøndelag 0,283868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Rogaland 0,281083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Møre og Romsdal 0,278873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vestfold 0,273412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vest-Agder 0,270847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Buskerud 0,269580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Nordland 0,250115 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Troms 0,246001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Nordland 0,240904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Sogn og Fjordane 0,240504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Aust-Agder 0,238653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vest-Agder 0,231011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Telemark 0,223055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Hordaland 0,219627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hedmark 0,214884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Møre og Romsdal 0,210593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Nordland 0,209109 Mandat tildelt
71 Sp Oppland 0,205346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Finnmark 0,194025 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oslo 0,184805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Nord-Trøndelag 0,183019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vestfold 0,182365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vest-Agder 0,182210 Mandat tildelt
78 H Finnmark 0,178571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Sogn og Fjordane 0,173308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Troms 0,170144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Finnmark 0,170141 Mandat tildelt
82 KrF Sogn og Fjordane 0,166726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Oppland 0,162359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Vest-Agder 0,157001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Oppland 0,154562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Troms 0,147798 Mandat tildelt