Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 40,2 26,3 13,9 76 48 28 76 75
Høyre 22,6 20,4 2,3 40 36 4 40 40
Frp 11,5 11,6 -0,1 20 21 -1 21 21
SV 3,9 7,6 -3,8 2 13 -11 2 2
Sp 5,3 13,5 -8,2 9 28 -19 10 9
KrF 5,9 3,8 2,1 11 3 8 11 11
Venstre 4,7 4,6 0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,5 3,9 -0,4 3 3 0 1 3
Rødt 1,4 4,7 -3,3 0 8 -8 0 0
Andre 1,0 3,6 -2,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 8 6 2 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 7 6 1 1 0 0+1 2 2 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 6 4 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,622974 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,582854 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,578074 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,571254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Oslo 0,537215 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,532418 Mandat tildelt
7 Sp Oppland 0,510637 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,499518 Mandat tildelt
9 Sp Møre og Romsdal 0,481194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Rogaland 0,471101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,453705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Nord-Trøndelag 0,453427 Mandat tildelt
13 Sp Østfold 0,444088 Mandat tildelt
14 Sp Buskerud 0,443916 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Rogaland 0,430745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Akershus 0,423871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oppland 0,423774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,421830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,414785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Aust-Agder 0,406197 Mandat tildelt
21 V Sør-Trøndelag 0,404736 Mandat tildelt
22 H Vest-Agder 0,394143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Oslo 0,393390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Aust-Agder 0,393165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Rogaland 0,384697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Oslo 0,382596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Hordaland 0,376130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Oslo 0,375830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Troms 0,375418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Hordaland 0,374802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Akershus 0,372696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vest-Agder 0,358764 Mandat tildelt
33 KrF Telemark 0,346146 Mandat tildelt
34 H Buskerud 0,343282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Sogn og Fjordane 0,335170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,334331 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Østfold 0,334256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,332055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Sør-Trøndelag 0,329816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vestfold 0,325252 Mandat tildelt
41 KrF Rogaland 0,324824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Telemark 0,323960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nordland 0,320867 Mandat tildelt
44 Frp Nord-Trøndelag 0,317107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Møre og Romsdal 0,305376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Sør-Trøndelag 0,304088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Finnmark 0,304030 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Telemark 0,290682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Finnmark 0,288844 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Buskerud 0,282293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sogn og Fjordane 0,275684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Nordland 0,272182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Buskerud 0,262445 Mandat tildelt
54 V Vestfold 0,256550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Sør-Trøndelag 0,255541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Møre og Romsdal 0,253077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Buskerud 0,251779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Troms 0,249775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vestfold 0,245604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Nordland 0,243705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Østfold 0,242872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,235523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Oslo 0,235319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Vestfold 0,233808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,231517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,231007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Aust-Agder 0,224759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Hordaland 0,223414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Nordland 0,222428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Hedmark 0,220601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vest-Agder 0,216568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Møre og Romsdal 0,212061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Telemark 0,209077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Nordland 0,205203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Vest-Agder 0,203095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vest-Agder 0,187830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Sogn og Fjordane 0,178989 Mandat tildelt
78 Sp Sør-Trøndelag 0,178180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Troms 0,172419 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Aust-Agder 0,159626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Nord-Trøndelag 0,157127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Sogn og Fjordane 0,152782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Hedmark 0,151601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Finnmark 0,142695 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Hedmark 0,141856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nord-Trøndelag 0,139661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Troms 0,127656 Mandat tildelt
88 V Oppland 0,123757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Oppland 0,120767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Telemark 0,117119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Sogn og Fjordane 0,106263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Finnmark 0,103122 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Aust-Agder 0,100251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,083713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,059616 Mandat tildelt