Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 39,5 27,4 12,1 75 49 26 73 74
Høyre 23,0 25,0 -2,0 41 45 -4 43 42
Frp 11,0 15,2 -4,2 19 27 -8 20 20
SV 3,6 6,0 -2,4 1 11 -10 1 1
Sp 5,6 10,3 -4,8 10 19 -9 10 10
KrF 5,7 4,2 1,5 10 8 2 11 10
Venstre 4,9 4,4 0,6 9 8 1 9 9
MDG 4,0 3,2 0,7 3 1 2 2 3
Rødt 1,4 2,4 -1,1 1 1 0 0 0
Andre 1,0 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 8 6 2 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 8 5 1 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 0 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 6 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,611259 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,581560 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,565965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 KrF Oslo 0,548726 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,526869 Mandat tildelt
6 Sp Nord-Trøndelag 0,526206 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,518275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Sør-Trøndelag 0,517487 Mandat tildelt
9 Frp Hedmark 0,511325 Mandat tildelt
10 Sp Møre og Romsdal 0,488552 Mandat tildelt
11 Sp Sogn og Fjordane 0,479656 Mandat tildelt
12 KrF Østfold 0,458003 Mandat tildelt
13 Frp Oppland 0,444977 Mandat tildelt
14 V Akershus 0,440011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oslo 0,439347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Vest-Agder 0,427055 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,419838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Sør-Trøndelag 0,413524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Buskerud 0,406303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Troms 0,403316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Aust-Agder 0,397647 Mandat tildelt
22 H Akershus 0,394394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Akershus 0,393938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Rogaland 0,381716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Hordaland 0,380831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Møre og Romsdal 0,377936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Aust-Agder 0,376853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Hordaland 0,373781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Østfold 0,373536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Rogaland 0,372147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Oslo 0,362153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,349887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Telemark 0,346300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Buskerud 0,345814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Sør-Trøndelag 0,343245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Østfold 0,339643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Telemark 0,336647 Mandat tildelt
38 Frp Nord-Trøndelag 0,334209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Sør-Trøndelag 0,332879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,332451 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Hordaland 0,329049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Finnmark 0,320543 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nordland 0,318970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Troms 0,314685 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,307501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Møre og Romsdal 0,303876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vestfold 0,299040 Mandat tildelt
48 H Nordland 0,296658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Rogaland 0,295216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Buskerud 0,293622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Buskerud 0,290747 Mandat tildelt
52 KrF Vest-Agder 0,284467 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Hedmark 0,281241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Møre og Romsdal 0,274117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nordland 0,267748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Nordland 0,262659 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Vestfold 0,260577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Oppland 0,256421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sør-Trøndelag 0,254857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Buskerud 0,247718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Hordaland 0,246720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vestfold 0,245455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hedmark 0,238832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Aust-Agder 0,235735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Nordland 0,234908 Mandat tildelt
66 Frp Troms 0,220856 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Østfold 0,218182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oslo 0,216810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sogn og Fjordane 0,215927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vest-Agder 0,207386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Vest-Agder 0,204695 Mandat tildelt
72 Sp Vestfold 0,202690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Telemark 0,200257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Møre og Romsdal 0,193525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Finnmark 0,191113 Mandat tildelt
76 Sp Oppland 0,190184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Nord-Trøndelag 0,180775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Troms 0,178709 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Finnmark 0,176377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sogn og Fjordane 0,175127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Vest-Agder 0,174484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Finnmark 0,174184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Sogn og Fjordane 0,171184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Troms 0,166026 Mandat tildelt