Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 39,0 27,4 11,6 75 49 26 72 72
Høyre 22,5 25,0 -2,6 39 45 -6 40 40
Frp 12,3 15,2 -2,9 21 27 -6 21 21
SV 3,5 6,0 -2,6 1 11 -10 1 1
Sp 5,7 10,3 -4,7 9 19 -10 10 10
KrF 5,4 4,2 1,2 9 8 1 9 9
Venstre 4,5 4,4 0,1 7 8 -1 8 8
MDG 4,4 3,2 1,2 7 1 6 8 8
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 0
Andre 1,2 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 8 6 2 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 8 4 1 1 0 0+1 2 2 1 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 0 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 6 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,623315 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,592989 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,570547 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,550520 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,537223 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,536644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Sør-Trøndelag 0,527685 Mandat tildelt
8 KrF Oslo 0,520312 Mandat tildelt
9 Sp Møre og Romsdal 0,498173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oppland 0,496544 Mandat tildelt
11 Frp Oslo 0,490241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Sogn og Fjordane 0,489120 Mandat tildelt
13 MDG Sør-Trøndelag 0,481149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Rogaland 0,468316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 MDG Rogaland 0,457807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Akershus 0,439580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Østfold 0,434274 Mandat tildelt
18 Frp Aust-Agder 0,420480 Mandat tildelt
19 Frp Rogaland 0,415262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Buskerud 0,414285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Troms 0,411277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Akershus 0,397623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Østfold 0,380898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Østfold 0,378991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Aust-Agder 0,377084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,373672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nord-Trøndelag 0,372925 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hordaland 0,367167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nordland 0,355912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Hordaland 0,354424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Telemark 0,353113 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Buskerud 0,327645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Oslo 0,327259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Finnmark 0,326917 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Telemark 0,319252 Mandat tildelt
36 KrF Sør-Trøndelag 0,315651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Oslo 0,310438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Akershus 0,304390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Østfold 0,286183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sør-Trøndelag 0,284379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Vestfold 0,283560 Mandat tildelt
42 KrF Rogaland 0,279923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Vestfold 0,273898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nordland 0,273033 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Vest-Agder 0,269741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Buskerud 0,262764 Mandat tildelt
47 MDG Buskerud 0,258865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Møre og Romsdal 0,253026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Nordland 0,249050 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Møre og Romsdal 0,247681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Troms 0,246440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Hedmark 0,243531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Vestfold 0,241667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,240939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Hordaland 0,240743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Nordland 0,238103 Mandat tildelt
57 V Vestfold 0,235450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Buskerud 0,234919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vest-Agder 0,231423 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,223451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Hordaland 0,222943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Oslo 0,221054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Nordland 0,212245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Møre og Romsdal 0,207004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Vestfold 0,206678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Vest-Agder 0,197860 Mandat tildelt
67 V Østfold 0,197189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Troms 0,195015 Mandat tildelt
69 Frp Finnmark 0,194368 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Oppland 0,193932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Vest-Agder 0,184983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nord-Trøndelag 0,178853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Vest-Agder 0,177951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Finnmark 0,172711 Mandat tildelt
75 KrF Troms 0,169485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Telemark 0,169459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Sogn og Fjordane 0,166050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Oppland 0,161244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Hedmark 0,159888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Troms 0,150049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hedmark 0,142952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nord-Trøndelag 0,138285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Hedmark 0,138271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Aust-Agder 0,136949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Telemark 0,136682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Oppland 0,134747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Oppland 0,130737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Sogn og Fjordane 0,124960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Finnmark 0,117916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Aust-Agder 0,106521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Finnmark 0,106505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,100408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Nord-Trøndelag 0,097019 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Sogn og Fjordane 0,093430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Nord-Trøndelag 0,091663 Mandat tildelt