Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 39,0 26,3 12,7 74 48 26 74 75
Høyre 22,5 20,4 2,1 39 36 3 38 38
Frp 12,3 11,6 0,7 21 21 0 21 21
SV 3,5 7,6 -4,2 1 13 -12 1 1
Sp 5,7 13,5 -7,8 10 28 -18 10 10
KrF 5,4 3,8 1,6 9 3 6 9 9
Venstre 4,5 4,6 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 4,4 3,9 0,5 7 3 4 8 7
Rødt 1,5 4,7 -3,3 0 8 -8 0 0
Andre 1,2 3,6 -2,4 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 7 6 2 0 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 6 1 1 0 0+1 2 2 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 6 4 2 0 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 3 0 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,621903 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,568073 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,536311 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,527936 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,521673 Mandat tildelt
6 Sp Møre og Romsdal 0,513409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Oslo 0,490612 Mandat tildelt
8 MDG Sør-Trøndelag 0,486615 Mandat tildelt
9 Sp Østfold 0,473835 Mandat tildelt
10 Sp Buskerud 0,473663 Mandat tildelt
11 Frp Rogaland 0,462433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oppland 0,454992 Mandat tildelt
13 V Rogaland 0,443531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Aust-Agder 0,422101 Mandat tildelt
15 Frp Oslo 0,403479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hordaland 0,402383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Troms 0,400550 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Akershus 0,400121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Akershus 0,399048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,381030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,378811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Aust-Agder 0,370927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Oslo 0,370354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Oslo 0,363406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Østfold 0,358848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Sogn og Fjordane 0,357592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Rogaland 0,348266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Telemark 0,345630 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nordland 0,344488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Hordaland 0,343491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nord-Trøndelag 0,340436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,327846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Vest-Agder 0,327618 Mandat tildelt
34 MDG Akershus 0,318957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Telemark 0,316118 Mandat tildelt
36 Sp Finnmark 0,308134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Buskerud 0,303071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Vestfold 0,297029 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Rogaland 0,296631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sogn og Fjordane 0,295980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Sør-Trøndelag 0,277680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sør-Trøndelag 0,274342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Østfold 0,266393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Vestfold 0,264059 Mandat tildelt
45 Frp Vestfold 0,263671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Oslo 0,251087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Vestfold 0,249473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Troms 0,247996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Buskerud 0,247082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Vestfold 0,241533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Nordland 0,237308 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Hedmark 0,235367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Buskerud 0,234459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Vest-Agder 0,232498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Buskerud 0,229908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Østfold 0,228641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Telemark 0,224452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Nordland 0,222547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Hordaland 0,221783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Akershus 0,221560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Vest-Agder 0,216695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Nordland 0,210865 Mandat tildelt
63 V Hordaland 0,210349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Møre og Romsdal 0,199656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Møre og Romsdal 0,196591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Nordland 0,193164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Sør-Trøndelag 0,190119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oppland 0,181615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Vest-Agder 0,178510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Vest-Agder 0,176846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Aust-Agder 0,170335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Troms 0,168321 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Sogn og Fjordane 0,163477 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nord-Trøndelag 0,161267 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Telemark 0,158756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Troms 0,157480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Finnmark 0,153195 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Hedmark 0,139928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Hedmark 0,138416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hedmark 0,133517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Oppland 0,130801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nord-Trøndelag 0,127552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Troms 0,120214 Mandat tildelt
84 V Oppland 0,116510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Oppland 0,110277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Telemark 0,110257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Finnmark 0,103224 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Aust-Agder 0,101527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Sogn og Fjordane 0,100077 Mandat tildelt
90 V Aust-Agder 0,094418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Finnmark 0,094092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Sogn og Fjordane 0,083986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Nord-Trøndelag 0,083765 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,078807 Mandat tildelt
95 V Finnmark 0,056127 Mandat tildelt