Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 38,4 27,4 11,0 75 49 26 72 72
Høyre 24,6 25,0 -0,4 43 45 -2 45 45
Frp 12,8 15,2 -2,4 22 27 -5 23 23
SV 3,4 6,0 -2,6 1 11 -10 1 1
Sp 5,0 10,3 -5,3 9 19 -10 9 9
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 4,4 4,4 0,0 8 8 0 8 8
MDG 3,7 3,2 0,5 2 1 1 2 2
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 8 5 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 6 5 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 6 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,592689 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,549972 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,523238 Mandat tildelt
4 Sp Oppland 0,513364 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,498938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,474063 Mandat tildelt
9 Sp Nord-Trøndelag 0,473463 Mandat tildelt
10 Sp Sør-Trøndelag 0,465604 Mandat tildelt
11 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Vest-Agder 0,456491 Mandat tildelt
13 H Oslo 0,448765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,439587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Aust-Agder 0,436828 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Sogn og Fjordane 0,431565 Mandat tildelt
17 Frp Rogaland 0,431363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,421566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Rogaland 0,408015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,407072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
22 Frp Østfold 0,393682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Akershus 0,391694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nord-Trøndelag 0,387360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hordaland 0,381404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Østfold 0,373993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nordland 0,369718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,369641 Mandat tildelt
29 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,366889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Buskerud 0,365567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Troms 0,362853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,355357 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
35 Frp Buskerud 0,340337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Troms 0,336371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Østfold 0,336078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Telemark 0,328681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Akershus 0,326155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Møre og Romsdal 0,324815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Oslo 0,322373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Nordland 0,317096 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Telemark 0,311561 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Oslo 0,305552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Hedmark 0,300614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
48 Frp Sør-Trøndelag 0,295403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Finnmark 0,288468 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vestfold 0,284518 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,274086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vestfold 0,263621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Møre og Romsdal 0,262838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Rogaland 0,260261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Buskerud 0,258819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Troms 0,256012 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Aust-Agder 0,251976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vest-Agder 0,250788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sogn og Fjordane 0,250306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Møre og Romsdal 0,244014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Nordland 0,240904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vest-Agder 0,240388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Telemark 0,232122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Vestfold 0,231976 Mandat tildelt
66 KrF Nordland 0,231594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Hordaland 0,219627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hedmark 0,214884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Nordland 0,209109 Mandat tildelt
71 Frp Finnmark 0,201907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oslo 0,195072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Nord-Trøndelag 0,193221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Finnmark 0,188508 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Sogn og Fjordane 0,182965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Vestfold 0,182365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Vest-Agder 0,182210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Oppland 0,171920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Finnmark 0,170141 Mandat tildelt
81 KrF Troms 0,157571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Vest-Agder 0,157001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Troms 0,147798 Mandat tildelt