Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 38,4 27,4 11,0 70 49 21 70 70
Høyre 21,9 25,0 -3,1 40 45 -5 40 40
Frp 17,1 15,2 1,9 31 27 4 31 31
SV 3,1 6,0 -2,9 1 11 -10 1 1
Sp 6,2 10,3 -4,1 11 19 -8 11 11
KrF 4,3 4,2 0,1 8 8 0 8 8
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 1,7 3,2 -1,5 0 1 -1 0 0
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0 1 1
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 5 3 0 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 8 4+1 2 1 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,598951 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,587803 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,576712 Mandat tildelt
4 Sp Buskerud 0,518032 Mandat tildelt
5 Frp Nord-Trøndelag 0,517483 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,516055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Møre og Romsdal 0,503038 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,462592 Mandat tildelt
9 Sp Troms 0,449929 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Hordaland 0,437012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Hedmark 0,427640 Mandat tildelt
12 Ap Oppland 0,421864 Mandat tildelt
13 Ap Oslo 0,421279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Nordland 0,417500 Mandat tildelt
16 Sp Østfold 0,416764 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Rogaland 0,411628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Vest-Agder 0,406386 Mandat tildelt
19 Frp Møre og Romsdal 0,401298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Østfold 0,399779 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Sør-Trøndelag 0,394646 Mandat tildelt
22 H Akershus 0,394253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Oslo 0,394126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Akershus 0,393874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,387312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oslo 0,386712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Telemark 0,386354 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Akershus 0,381405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Vestfold 0,380095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Sør-Trøndelag 0,376453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Buskerud 0,376091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Rogaland 0,373041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Rogaland 0,372075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hordaland 0,363952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,363234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Hordaland 0,362395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Finnmark 0,358909 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Finnmark 0,357655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Aust-Agder 0,357015 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Buskerud 0,352653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Østfold 0,347270 Mandat tildelt
42 Ap Sogn og Fjordane 0,344589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Møre og Romsdal 0,342127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Troms 0,337158 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vestfold 0,336240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Sør-Trøndelag 0,334611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sogn og Fjordane 0,334369 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Østfold 0,332944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Møre og Romsdal 0,330478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,326621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vest-Agder 0,321150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Telemark 0,320049 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Akershus 0,316524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vestfold 0,316354 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Østfold 0,315563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Buskerud 0,311784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Telemark 0,310099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Aust-Agder 0,301501 Mandat tildelt
59 H Troms 0,299458 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Nordland 0,298714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Nordland 0,296351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Vest-Agder 0,295201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Oppland 0,292811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,292601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Hordaland 0,283392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Nordland 0,282292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Oslo 0,277643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Oppland 0,275613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Nord-Trøndelag 0,274259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Finnmark 0,269758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Buskerud 0,268898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Hedmark 0,267619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Hedmark 0,266462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Hedmark 0,263938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Telemark 0,255247 Mandat tildelt
76 Sp Oppland 0,254618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Møre og Romsdal 0,253506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Sør-Trøndelag 0,252382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Oslo 0,229130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Hordaland 0,227313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Vestfold 0,226702 Mandat tildelt
82 Sp Vestfold 0,226145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Aust-Agder 0,224311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Vest-Agder 0,215674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Buskerud 0,214636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Møre og Romsdal 0,207653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Troms 0,205205 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nordland 0,199169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Nord-Trøndelag 0,195686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Vest-Agder 0,194691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Aust-Agder 0,194516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Sør-Trøndelag 0,192446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Sogn og Fjordane 0,178378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Finnmark 0,167845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Vest-Agder 0,165618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Sogn og Fjordane 0,162895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Finnmark 0,154720 Mandat tildelt
101 Sp Aust-Agder 0,149870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Oppland 0,140516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,135500 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,134347 Mandat tildelt
105 KrF Sogn og Fjordane 0,132782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Oppland 0,129290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt