Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 38,4 27,4 11,0 70 49 21 70 70
Høyre 21,9 25,0 -3,1 40 45 -5 40 40
Frp 17,1 15,2 1,9 31 27 4 31 31
SV 3,1 6,0 -2,9 1 11 -10 1 1
Sp 6,2 10,3 -4,1 11 19 -8 11 11
KrF 4,3 4,2 0,1 8 8 0 8 8
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 1,7 3,2 -1,5 0 1 -1 0 0
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0 1 1
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7+1 6 3 0 1 0 1 0 0 0
Oslo 8+1 5 2 1 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oppland 0,636544 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,598951 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,587803 Mandat tildelt
4 Sp Møre og Romsdal 0,545090 Mandat tildelt
5 Frp Nord-Trøndelag 0,517483 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,516055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Buskerud 0,453278 Mandat tildelt
8 Sp Troms 0,449929 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Oslo 0,444683 Mandat tildelt
10 Ap Akershus 0,443109 Mandat tildelt
11 KrF Møre og Romsdal 0,440158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Hordaland 0,437012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,435726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Akershus 0,429080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Hedmark 0,427640 Mandat tildelt
16 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Nordland 0,417500 Mandat tildelt
18 Sp Østfold 0,416764 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Oslo 0,416022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Rogaland 0,411628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oslo 0,408196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Vest-Agder 0,406386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Østfold 0,399779 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Oslo 0,399511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Buskerud 0,396735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Sør-Trøndelag 0,394646 Mandat tildelt
27 Sp Telemark 0,386354 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Vestfold 0,380095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Sør-Trøndelag 0,376453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Akershus 0,375298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Rogaland 0,373041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Rogaland 0,372075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Hordaland 0,363952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Rogaland 0,363234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Hordaland 0,362395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Finnmark 0,358909 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Finnmark 0,357655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Aust-Agder 0,357015 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Akershus 0,356089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Oppland 0,351554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Møre og Romsdal 0,351136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Østfold 0,347270 Mandat tildelt
43 Ap Sogn og Fjordane 0,344589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Troms 0,337158 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vestfold 0,336240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Sør-Trøndelag 0,334611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sogn og Fjordane 0,334369 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Østfold 0,332944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Buskerud 0,329079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,326621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vest-Agder 0,321150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Telemark 0,320049 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vestfold 0,316354 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Østfold 0,315563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Telemark 0,310099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Aust-Agder 0,301501 Mandat tildelt
57 H Troms 0,299458 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Møre og Romsdal 0,299361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nordland 0,298714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Nordland 0,296351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Vest-Agder 0,295201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Oslo 0,293068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Telemark 0,292601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Møre og Romsdal 0,289168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Hordaland 0,283392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Nordland 0,282292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Nord-Trøndelag 0,274259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Buskerud 0,272811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Finnmark 0,269758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Hedmark 0,267619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Hedmark 0,266462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Hedmark 0,263938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Telemark 0,255247 Mandat tildelt
74 KrF Sør-Trøndelag 0,252382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Oppland 0,244009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oslo 0,241860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Buskerud 0,235286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Oppland 0,229677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Hordaland 0,227313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Vestfold 0,226702 Mandat tildelt
81 Sp Vestfold 0,226145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Aust-Agder 0,224311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Møre og Romsdal 0,221818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Akershus 0,216267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Vest-Agder 0,215674 Mandat tildelt
86 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Troms 0,205205 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nordland 0,199169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Nord-Trøndelag 0,195686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Vest-Agder 0,194691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Aust-Agder 0,194516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Sør-Trøndelag 0,192446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Buskerud 0,187807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Sogn og Fjordane 0,178378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Finnmark 0,167845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Vest-Agder 0,165618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Sogn og Fjordane 0,162895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Finnmark 0,154720 Mandat tildelt
101 Sp Aust-Agder 0,149870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Troms 0,135500 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,134347 Mandat tildelt
104 KrF Sogn og Fjordane 0,132782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Oppland 0,117097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt