Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 38,3 26,3 12,0 70 48 22 71 72
Høyre 21,7 20,4 1,3 38 36 2 38 37
Frp 11,5 11,6 -0,1 20 21 -1 20 20
SV 4,2 7,6 -3,4 7 13 -6 7 7
Sp 8,5 13,5 -5,0 15 28 -13 15 15
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6 9 9
Venstre 4,8 4,6 0,2 9 8 1 8 8
MDG 2,5 3,9 -1,4 1 3 -2 1 1
Rødt 1,5 4,7 -3,2 0 8 -8 0 0
Andre 1,9 3,6 -1,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 2 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 6 1 2 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 4 2 1 1 1+1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 0 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 1 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Telemark 0,518419 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,500674 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,500508 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,494743 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,476625 Mandat tildelt
6 KrF Rogaland 0,468858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Oslo 0,465283 Mandat tildelt
8 H Nord-Trøndelag 0,451913 Mandat tildelt
9 SV Sør-Trøndelag 0,451404 Mandat tildelt
10 H Sogn og Fjordane 0,439451 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,434993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Rogaland 0,431579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Finnmark 0,428905 Mandat tildelt
14 V Akershus 0,428830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oppland 0,424636 Mandat tildelt
16 V Sør-Trøndelag 0,409440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,404435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Møre og Romsdal 0,404407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Oslo 0,397996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Aust-Agder 0,393939 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Vest-Agder 0,377896 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Oslo 0,376631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Oslo 0,376564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Hordaland 0,375534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Vestfold 0,374188 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,373425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,368834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Oslo 0,366820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Rogaland 0,365993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,359243 Mandat tildelt
31 Sp Nordland 0,355971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Hedmark 0,353041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Aust-Agder 0,351789 Mandat tildelt
34 Frp Østfold 0,334898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Akershus 0,332340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,329133 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Hordaland 0,325747 Mandat tildelt
38 Sp Vest-Agder 0,325066 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,321503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,320548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Østfold 0,318357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nord-Trøndelag 0,317733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Sør-Trøndelag 0,316216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Nordland 0,315106 Mandat tildelt
45 Sp Hordaland 0,310935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vest-Agder 0,310705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Møre og Romsdal 0,305970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Telemark 0,299763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Troms 0,297271 Mandat tildelt
50 H Finnmark 0,291512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Sør-Trøndelag 0,285178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Rogaland 0,284037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,282848 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Vestfold 0,281666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Telemark 0,278695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oslo 0,277197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sogn og Fjordane 0,276215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Oppland 0,272431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Østfold 0,267233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Buskerud 0,265527 Mandat tildelt
61 KrF Sør-Trøndelag 0,263335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Nordland 0,260965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Vestfold 0,259571 Mandat tildelt
64 Sp Møre og Romsdal 0,256697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sør-Trøndelag 0,256038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Aust-Agder 0,255502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vestfold 0,246078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Østfold 0,245738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Hordaland 0,243581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Møre og Romsdal 0,242153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nord-Trøndelag 0,241901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Troms 0,239474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Østfold 0,236909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Buskerud 0,236823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Troms 0,231457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Hedmark 0,226333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Hordaland 0,226034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Hedmark 0,225812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Akershus 0,224752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,221972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Vest-Agder 0,216996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Buskerud 0,216796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Aust-Agder 0,215493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Møre og Romsdal 0,214514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nordland 0,211044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,209473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Nordland 0,207587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Vestfold 0,205629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Troms 0,200284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Vest-Agder 0,190018 Mandat tildelt
92 Sp Sogn og Fjordane 0,178796 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Telemark 0,168249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Sogn og Fjordane 0,155021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Finnmark 0,154084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Oppland 0,153404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Troms 0,149337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Vest-Agder 0,146746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hedmark 0,143523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Finnmark 0,136162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Hedmark 0,131277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,129166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Nord-Trøndelag 0,125882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Oppland 0,125176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,120976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,118460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Sogn og Fjordane 0,107519 Mandat tildelt