Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 37,9 27,4 10,5 69 49 20 70 71
Høyre 23,2 25,0 -1,8 43 45 -2 43 42
Frp 11,3 15,2 -3,9 21 27 -6 21 20
SV 3,8 6,0 -2,2 2 11 -9 1 2
Sp 6,6 10,3 -3,7 12 19 -7 12 12
KrF 5,7 4,2 1,5 10 8 2 10 10
Venstre 4,9 4,4 0,5 9 8 1 9 9
MDG 3,5 3,2 0,3 2 1 1 2 2
Rødt 2,4 2,4 0,0 1 1 0 1 1
Andre 0,6 1,8 -1,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 2 0 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 8 5 1 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 4+1 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,625751 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,568795 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,551469 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,523212 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,513771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Buskerud 0,482545 Mandat tildelt
7 H Hordaland 0,469217 Mandat tildelt
8 KrF Østfold 0,460291 Mandat tildelt
9 Frp Oppland 0,455346 Mandat tildelt
10 Frp Oslo 0,449577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Østfold 0,443626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Oslo 0,438892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Akershus 0,437341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Akershus 0,436201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Hordaland 0,431322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Vest-Agder 0,430505 Mandat tildelt
17 H Oslo 0,423225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Møre og Romsdal 0,413647 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Telemark 0,411286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,409910 Mandat tildelt
21 Frp Akershus 0,403113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Aust-Agder 0,399685 Mandat tildelt
23 H Akershus 0,397578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Møre og Romsdal 0,386732 Mandat tildelt
25 Frp Aust-Agder 0,385606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Rogaland 0,384793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,380814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Finnmark 0,380683 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Nord-Trøndelag 0,378964 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Hordaland 0,375657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Sør-Trøndelag 0,371552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Rogaland 0,367232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Oslo 0,359006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Finnmark 0,354242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Østfold 0,352712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,348612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Østfold 0,347552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Oppland 0,346978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Sør-Trøndelag 0,346018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nord-Trøndelag 0,341962 Mandat tildelt
41 Ap Sogn og Fjordane 0,340115 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Telemark 0,338351 Mandat tildelt
43 Frp Hordaland 0,336705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vestfold 0,335135 Mandat tildelt
45 KrF Sør-Trøndelag 0,334562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Troms 0,332766 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Vestfold 0,331860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Hedmark 0,328278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nordland 0,326386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Østfold 0,322832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Nordland 0,320488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nordland 0,318003 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Troms 0,317229 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Telemark 0,315882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Telemark 0,309978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Møre og Romsdal 0,306334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Buskerud 0,304555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vestfold 0,300540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Buskerud 0,300457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Nordland 0,299049 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Rogaland 0,296697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Vest-Agder 0,291358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Buskerud 0,288224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Vest-Agder 0,285903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hedmark 0,283643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Hedmark 0,283503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,271735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nordland 0,264020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sør-Trøndelag 0,260781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Oppland 0,258495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Vestfold 0,258304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oslo 0,257490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vestfold 0,251172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Buskerud 0,249002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hordaland 0,244577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Hordaland 0,241982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Vestfold 0,240724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Aust-Agder 0,237634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Nordland 0,232837 Mandat tildelt
80 Sp Akershus 0,230224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Troms 0,225998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Oppland 0,225883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Sogn og Fjordane 0,220949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Østfold 0,216292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Vest-Agder 0,212223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Aust-Agder 0,211421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Nord-Trøndelag 0,208320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Vest-Agder 0,207221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Telemark 0,204920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Sør-Trøndelag 0,204856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Vest-Agder 0,202912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Møre og Romsdal 0,194493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Møre og Romsdal 0,193414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Sogn og Fjordane 0,189886 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,189468 Mandat tildelt
96 H Nord-Trøndelag 0,182237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Troms 0,179587 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Finnmark 0,178262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Finnmark 0,177782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,175996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Sogn og Fjordane 0,172552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,164599 Mandat tildelt
103 Sp Troms 0,159657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Aust-Agder 0,159504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,156785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,149948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nord-Trøndelag 0,146548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,146529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,143410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Oppland 0,142811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,137079 Mandat tildelt