Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 37,9 27,4 10,5 70 49 21 70 72
Høyre 23,2 25,0 -1,8 42 45 -3 43 41
Frp 11,3 15,2 -3,9 21 27 -6 21 20
SV 3,8 6,0 -2,2 2 11 -9 1 2
Sp 6,6 10,3 -3,7 12 19 -7 12 12
KrF 5,7 4,2 1,5 10 8 2 10 10
Venstre 4,9 4,4 0,5 9 8 1 9 9
MDG 3,5 3,2 0,3 2 1 1 2 2
Rødt 2,4 2,4 0,0 1 1 0 1 1
Andre 0,6 1,8 -1,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 5 2 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 7 5 1 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 4+1 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 1+1 0 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,625751 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,613931 Mandat tildelt
3 Sp Buskerud 0,551480 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,546415 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,523212 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,522445 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,513771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Akershus 0,505596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Hordaland 0,469217 Mandat tildelt
10 KrF Østfold 0,460291 Mandat tildelt
11 Sp Østfold 0,443626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Møre og Romsdal 0,441980 Mandat tildelt
13 H Vest-Agder 0,430505 Mandat tildelt
14 Frp Oslo 0,425915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,417657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Telemark 0,411286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,409910 Mandat tildelt
18 H Oslo 0,400950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Aust-Agder 0,399685 Mandat tildelt
20 V Akershus 0,387734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Aust-Agder 0,385606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Rogaland 0,384793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,380814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Finnmark 0,380683 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Hordaland 0,375657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,358323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Østfold 0,352712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Møre og Romsdal 0,350096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Østfold 0,347552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,346018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Buskerud 0,343380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nord-Trøndelag 0,341962 Mandat tildelt
33 V Oslo 0,340111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Telemark 0,338351 Mandat tildelt
35 Frp Hordaland 0,336705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,335135 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Sør-Trøndelag 0,334562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Buskerud 0,329399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,326386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Nordland 0,318003 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Troms 0,317229 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Møre og Romsdal 0,310554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Oppland 0,310194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,309978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Vestfold 0,300540 Mandat tildelt
46 H Nordland 0,299049 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Rogaland 0,296697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vest-Agder 0,285903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Buskerud 0,284581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Buskerud 0,284574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Hedmark 0,283643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Hedmark 0,283503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Oppland 0,271060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Nordland 0,264020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Sør-Trøndelag 0,260781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Vestfold 0,258304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vestfold 0,251172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Hordaland 0,244577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Oslo 0,243938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hordaland 0,241982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Vestfold 0,240724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Aust-Agder 0,237634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Nordland 0,232837 Mandat tildelt
64 Frp Troms 0,225998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Møre og Romsdal 0,222278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Møre og Romsdal 0,221044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sogn og Fjordane 0,220949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Østfold 0,216292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vest-Agder 0,212223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Nord-Trøndelag 0,208320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Vest-Agder 0,207221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Telemark 0,204920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Sør-Trøndelag 0,204856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Vest-Agder 0,202912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sogn og Fjordane 0,189886 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,189468 Mandat tildelt
77 H Nord-Trøndelag 0,182237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Troms 0,179587 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Finnmark 0,178262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Finnmark 0,177782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Sogn og Fjordane 0,175996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Sogn og Fjordane 0,172552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Oppland 0,172092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Oppland 0,171373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,164599 Mandat tildelt
86 Sp Troms 0,159657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Aust-Agder 0,159504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Hedmark 0,156785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Telemark 0,149948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Nord-Trøndelag 0,146548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Hedmark 0,146529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Sogn og Fjordane 0,137079 Mandat tildelt