Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 37,6 26,3 11,3 73 48 25 73 75
Høyre 22,8 20,4 2,4 41 36 5 41 41
Frp 12,5 11,6 0,9 22 21 1 23 22
SV 3,1 7,6 -4,5 1 13 -12 1 1
Sp 5,3 13,5 -8,2 10 28 -18 10 9
KrF 5,6 3,8 1,8 10 3 7 10 10
Venstre 5,2 4,6 0,6 9 8 1 9 9
MDG 3,6 3,9 -0,3 3 3 0 2 2
Rødt 1,7 4,7 -3,0 0 8 -8 0 0
Andre 2,5 3,6 -1,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 7 6 2 0 0+1 0 2 1 0 0
Oslo 7 6 1 1 0 0+1 2 2 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 6 5 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,621662 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,581668 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,549727 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,544024 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,543255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Rogaland 0,531313 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,516348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Oslo 0,510885 Mandat tildelt
9 Sp Møre og Romsdal 0,480203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oppland 0,461530 Mandat tildelt
11 Sp Nord-Trøndelag 0,452488 Mandat tildelt
12 V Sør-Trøndelag 0,443580 Mandat tildelt
13 Sp Østfold 0,443149 Mandat tildelt
14 Sp Buskerud 0,442986 Mandat tildelt
15 V Oslo 0,431164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Aust-Agder 0,428207 Mandat tildelt
17 H Akershus 0,424937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oslo 0,409302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,408186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,405886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Vest-Agder 0,397044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Østfold 0,394426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Rogaland 0,387532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,386238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Oslo 0,385414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Troms 0,374609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Hordaland 0,373945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,364020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Hordaland 0,357677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Nordland 0,349455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Buskerud 0,345817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nord-Trøndelag 0,345341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Vest-Agder 0,341154 Mandat tildelt
34 H Vestfold 0,336791 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,335073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,334496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Sogn og Fjordane 0,334445 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,332572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Sør-Trøndelag 0,332247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Telemark 0,329171 Mandat tildelt
41 Sp Telemark 0,323238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Vestfold 0,309285 Mandat tildelt
43 KrF Rogaland 0,308885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Buskerud 0,307442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Finnmark 0,306287 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sogn og Fjordane 0,300232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Telemark 0,292832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Sør-Trøndelag 0,289184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Finnmark 0,288228 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Buskerud 0,287642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Vestfold 0,281191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Akershus 0,278744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sør-Trøndelag 0,278301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,274196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,267468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Østfold 0,266196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Møre og Romsdal 0,254945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Troms 0,251609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,251573 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Hordaland 0,244883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Buskerud 0,239449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,237260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vest-Agder 0,235858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Oslo 0,234869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Vestfold 0,233334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Oppland 0,233223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,232390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nordland 0,231725 Mandat tildelt
69 Frp Telemark 0,227685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Aust-Agder 0,226415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Nordland 0,224931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nordland 0,221951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Hedmark 0,220132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Vest-Agder 0,205853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Vest-Agder 0,202667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sør-Trøndelag 0,177823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Sogn og Fjordane 0,170194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oppland 0,169858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Troms 0,163952 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Aust-Agder 0,159307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Nord-Trøndelag 0,158275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Hedmark 0,155458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Finnmark 0,155384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Sogn og Fjordane 0,153909 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Hedmark 0,144149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Troms 0,139953 Mandat tildelt
87 V Oppland 0,135616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nord-Trøndelag 0,132824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Telemark 0,128315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,116507 Mandat tildelt
91 KrF Oppland 0,114838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,109911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,097991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,091750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,065362 Mandat tildelt