Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 37,6 26,3 11,3 73 48 25 73 73
Høyre 22,7 20,4 2,3 39 36 3 38 39
Frp 12,8 11,6 1,2 20 21 -1 21 20
SV 4,3 7,6 -3,3 7 13 -6 7 7
Sp 5,1 13,5 -8,4 8 28 -20 8 8
KrF 5,1 3,8 1,3 8 3 5 8 8
Venstre 4,6 4,6 0,0 7 8 -1 7 7
MDG 4,3 3,9 0,3 7 3 4 7 7
Rødt 1,7 4,7 -3,1 0 8 -8 0 0
Andre 1,8 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 2 1 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 7 5 1 2 0 0+1 2 2 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 4 2 1 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,598232 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,559673 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,558512 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,511276 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,503928 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,498000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Oppland 0,490366 Mandat tildelt
8 Frp Oppland 0,473845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,468286 Mandat tildelt
10 MDG Sør-Trøndelag 0,467147 Mandat tildelt
11 SV Sør-Trøndelag 0,462116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Møre og Romsdal 0,462092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Rogaland 0,453424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Aust-Agder 0,439599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Nord-Trøndelag 0,435421 Mandat tildelt
16 Sp Østfold 0,426447 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Buskerud 0,426302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oslo 0,420214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,419070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,416716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,407992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Sør-Trøndelag 0,389553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Oslo 0,378643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Rogaland 0,374681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Østfold 0,373721 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Østfold 0,361565 Mandat tildelt
27 Sp Troms 0,360479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nordland 0,358773 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nord-Trøndelag 0,354527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Aust-Agder 0,354067 Mandat tildelt
31 MDG Oslo 0,348869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,344012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,341439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Rogaland 0,334356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Hordaland 0,327872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Nordland 0,322615 Mandat tildelt
37 Sp Sogn og Fjordane 0,321832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Buskerud 0,315629 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Vest-Agder 0,312734 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Telemark 0,311062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Sogn og Fjordane 0,308254 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Akershus 0,306189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Troms 0,304336 Mandat tildelt
44 KrF Telemark 0,301723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sør-Trøndelag 0,285722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Oslo 0,283805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vestfold 0,283522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Rogaland 0,283153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Finnmark 0,277352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Vestfold 0,274603 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Østfold 0,273558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Sør-Trøndelag 0,265058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Troms 0,258279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Østfold 0,255720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Vestfold 0,253530 Mandat tildelt
56 V Buskerud 0,252611 Mandat tildelt
57 SV Hordaland 0,249381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Møre og Romsdal 0,247908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vestfold 0,246927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vest-Agder 0,242151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Østfold 0,233780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Telemark 0,233756 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Hedmark 0,231701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Akershus 0,230099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oslo 0,226009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Buskerud 0,225114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Vestfold 0,224530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Buskerud 0,221933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Buskerud 0,219487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Hordaland 0,215045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nordland 0,213587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Hordaland 0,212903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Nordland 0,212415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Hedmark 0,211828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Vestfold 0,210505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Møre og Romsdal 0,204090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Nordland 0,202402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Nordland 0,197515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Vest-Agder 0,195011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Møre og Romsdal 0,188714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vest-Agder 0,180793 Mandat tildelt
82 SV Telemark 0,172273 Mandat tildelt
83 MDG Vest-Agder 0,171377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Sør-Trøndelag 0,171101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Troms 0,161579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Finnmark 0,159557 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Oppland 0,157053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Sogn og Fjordane 0,156036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Aust-Agder 0,153292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Telemark 0,152358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Troms 0,150307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Vest-Agder 0,150217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Finnmark 0,139445 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Hedmark 0,136540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Hedmark 0,134351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Hedmark 0,132110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Nord-Trøndelag 0,128857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Oppland 0,125531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Troms 0,122910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Nord-Trøndelag 0,121759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Oppland 0,119095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Telemark 0,112682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Oppland 0,105259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Sogn og Fjordane 0,102300 Mandat tildelt
105 SV Sogn og Fjordane 0,099932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Finnmark 0,099018 Mandat tildelt