Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 37,3 27,4 10,0 70 49 21 69 68
Høyre 25,2 25,0 0,2 46 45 1 46 46
Frp 13,5 15,2 -1,7 24 27 -3 25 26
SV 3,6 6,0 -2,5 2 11 -9 1 1
Sp 5,2 10,3 -5,2 9 19 -10 9 9
KrF 4,7 4,2 0,5 8 8 0 9 8
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0 8 8
MDG 3,6 3,2 0,4 2 1 1 2 3
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 8 5+1 2 1 0 0 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,566449 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,538940 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,528756 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,488248 Mandat tildelt
5 Sp Nord-Trøndelag 0,487643 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,481121 Mandat tildelt
7 Sp Sør-Trøndelag 0,479565 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,477066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Akershus 0,469029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Vest-Agder 0,467997 Mandat tildelt
11 H Oslo 0,460076 Mandat tildelt
12 Frp Aust-Agder 0,459337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,454736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,452781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Sogn og Fjordane 0,444505 Mandat tildelt
16 H Akershus 0,432194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,418295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,417329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,407745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Nord-Trøndelag 0,407355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,405046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hordaland 0,401066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nordland 0,388791 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Østfold 0,383415 Mandat tildelt
25 V Sør-Trøndelag 0,380652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Østfold 0,379555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,378962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Buskerud 0,376531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Troms 0,373778 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vestfold 0,364310 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Buskerud 0,357891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Østfold 0,346176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Akershus 0,342971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Telemark 0,336957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Oslo 0,333366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Møre og Romsdal 0,333008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Aust-Agder 0,329567 Mandat tildelt
38 H Nordland 0,325084 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Rogaland 0,324010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Oslo 0,321307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Telemark 0,320904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sør-Trøndelag 0,310634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Hordaland 0,309765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Hedmark 0,308187 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Vestfold 0,299182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Finnmark 0,297103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Oppland 0,280998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Telemark 0,278991 Mandat tildelt
49 Frp Møre og Romsdal 0,276393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Sør-Trøndelag 0,275848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Troms 0,269207 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Sør-Trøndelag 0,268669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Buskerud 0,267627 Mandat tildelt
54 Frp Sogn og Fjordane 0,263198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Aust-Agder 0,258321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vest-Agder 0,252786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Møre og Romsdal 0,252302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Østfold 0,248387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nordland 0,248123 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vestfold 0,247799 Mandat tildelt
61 Frp Telemark 0,244080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Vestfold 0,239866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Vest-Agder 0,235749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Hordaland 0,227112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hedmark 0,221336 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Nordland 0,217689 Mandat tildelt
67 V Nordland 0,216210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Finnmark 0,212324 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Hedmark 0,207749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Troms 0,206907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Buskerud 0,205285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oslo 0,200920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Østfold 0,200821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Nord-Trøndelag 0,198101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Finnmark 0,193271 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vest-Agder 0,188401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Vestfold 0,187811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Sogn og Fjordane 0,187584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Oppland 0,180783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Finnmark 0,176000 Mandat tildelt
81 Sp Vest-Agder 0,161706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Troms 0,152849 Mandat tildelt
83 KrF Troms 0,148128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hedmark 0,145582 Mandat tildelt