Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 37,3 27,4 9,9 69 49 20 71 70
Høyre 24,7 25,0 -0,3 44 45 -1 44 44
Frp 11,7 15,2 -3,5 21 27 -6 21 21
SV 3,8 6,0 -2,2 2 11 -9 1 2
Sp 5,6 10,3 -4,7 10 19 -9 10 10
KrF 5,3 4,2 1,1 10 8 2 10 10
Venstre 6,0 4,4 1,6 11 8 3 11 11
MDG 3,3 3,2 0,1 2 1 1 1 1
Rødt 0,8 2,4 -1,6 0 1 -1 0 0
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 2 0 0+1 0 2 1 0 0
Oslo 8 5 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 0 0+1 2 1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,615981 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,586046 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,542565 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,541778 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,530907 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,528900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Oslo 0,512807 Mandat tildelt
8 V Sør-Trøndelag 0,501942 Mandat tildelt
9 Sp Møre og Romsdal 0,492314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oppland 0,471429 Mandat tildelt
11 H Vest-Agder 0,458340 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,450591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Oslo 0,439602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Østfold 0,428006 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,423283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Akershus 0,417384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,409672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Buskerud 0,409422 Mandat tildelt
19 H Hordaland 0,408725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Troms 0,406391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Aust-Agder 0,399268 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,394295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Østfold 0,376421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Østfold 0,375515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Aust-Agder 0,371619 Mandat tildelt
26 H Buskerud 0,371145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Sør-Trøndelag 0,368384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,359856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,356798 Mandat tildelt
30 Frp Nord-Trøndelag 0,354051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Buskerud 0,352952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Hordaland 0,349300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Telemark 0,348932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hordaland 0,348630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nordland 0,337944 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Møre og Romsdal 0,332703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Telemark 0,330023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,326139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Finnmark 0,323010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Akershus 0,320470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Nordland 0,318386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Vestfold 0,316320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Telemark 0,314607 Mandat tildelt
44 Frp Buskerud 0,311100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Sør-Trøndelag 0,311046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Hedmark 0,301841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Hordaland 0,299484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Nordland 0,285144 Mandat tildelt
49 KrF Vestfold 0,279444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Oslo 0,279290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Rogaland 0,275875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,275207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sør-Trøndelag 0,270022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nordland 0,269818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Vest-Agder 0,265845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Østfold 0,264843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vestfold 0,260062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Aust-Agder 0,252995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vest-Agder 0,248477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Nordland 0,245499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,240673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Møre og Romsdal 0,240251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,233996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Finnmark 0,232029 Mandat tildelt
65 KrF Buskerud 0,231524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sogn og Fjordane 0,228771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vest-Agder 0,219735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oslo 0,218466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Telemark 0,212164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Rogaland 0,209705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Vestfold 0,204234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Troms 0,202646 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Troms 0,201548 Mandat tildelt
74 H Nord-Trøndelag 0,194020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hedmark 0,192023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oppland 0,191659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Finnmark 0,189296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Finnmark 0,184567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Sogn og Fjordane 0,183722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Telemark 0,183602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Nord-Trøndelag 0,176745 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Vest-Agder 0,175821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Oppland 0,175622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Sør-Trøndelag 0,173816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Sogn og Fjordane 0,167836 Mandat tildelt
86 KrF Troms 0,167014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Sogn og Fjordane 0,163635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Sogn og Fjordane 0,161125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,136295 Mandat tildelt