Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 37,2 26,3 10,9 71 48 23 70 71
Høyre 23,0 20,4 2,6 42 36 6 43 42
Frp 13,3 11,6 1,7 24 21 3 25 24
SV 3,9 7,6 -3,7 2 13 -11 2 2
Sp 6,0 13,5 -7,5 11 28 -17 11 11
KrF 4,3 3,8 0,5 8 3 5 8 8
Venstre 4,0 4,6 -0,6 3 8 -5 2 3
MDG 4,5 3,9 0,6 8 3 5 8 8
Rødt 1,7 4,7 -3,0 0 8 -8 0 0
Andre 2,1 3,6 -1,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 7 6+1 2 0 1 0 1 1 0 0
Oslo 7 6 1+1 1 0 0 2 2 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 4+1 2 1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,601469 Mandat tildelt
2 Sp Møre og Romsdal 0,543595 Mandat tildelt
3 Sp Østfold 0,501705 Mandat tildelt
4 Sp Buskerud 0,501503 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,492716 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,491076 Mandat tildelt
7 H Nord-Trøndelag 0,479000 Mandat tildelt
8 H Hordaland 0,461053 Mandat tildelt
9 Frp Aust-Agder 0,455594 Mandat tildelt
10 Frp Oslo 0,435499 Mandat tildelt
11 Frp Hordaland 0,434304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Akershus 0,431872 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,428665 Mandat tildelt
14 Sp Troms 0,424118 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Møre og Romsdal 0,422094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,417163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Vest-Agder 0,400531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Rogaland 0,395304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Oslo 0,392299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,390930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,388795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Sogn og Fjordane 0,378612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nordland 0,371825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Oslo 0,367941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nord-Trøndelag 0,367418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Telemark 0,365958 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,356517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Møre og Romsdal 0,353863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Rogaland 0,352635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Buskerud 0,348850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vestfold 0,339751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,337431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sør-Trøndelag 0,335163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Buskerud 0,327110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Finnmark 0,326296 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Akershus 0,322943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Sogn og Fjordane 0,319465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Finnmark 0,308955 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Østfold 0,302861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Aust-Agder 0,296605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Sør-Trøndelag 0,296108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,295394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Vestfold 0,284586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Nordland 0,276592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Hordaland 0,274638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Østfold 0,269704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Troms 0,267681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Vestfold 0,267382 Mandat tildelt
49 Sp Oslo 0,265854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Vestfold 0,264146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Vest-Agder 0,261964 Mandat tildelt
52 H Møre og Romsdal 0,257181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Troms 0,253820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Telemark 0,252760 Mandat tildelt
55 Sp Nordland 0,251274 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vest-Agder 0,250948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hedmark 0,249212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Telemark 0,242269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Hedmark 0,239345 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vestfold 0,237476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Buskerud 0,237394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Oppland 0,235267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Akershus 0,234588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Østfold 0,232386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Vest-Agder 0,229439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Aust-Agder 0,228404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Hordaland 0,224551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Sør-Trøndelag 0,222023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hordaland 0,219493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Nordland 0,213487 Mandat tildelt
71 Sp Sør-Trøndelag 0,201297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Møre og Romsdal 0,199043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Hedmark 0,192945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oppland 0,192308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Buskerud 0,183868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Vest-Agder 0,180745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Aust-Agder 0,180360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Nordland 0,177906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nord-Trøndelag 0,170748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Troms 0,170424 Mandat tildelt
81 Frp Finnmark 0,165337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Telemark 0,160716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Sogn og Fjordane 0,155262 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Hedmark 0,141699 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Oppland 0,132423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Sogn og Fjordane 0,130714 Mandat tildelt
87 KrF Troms 0,125876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Hedmark 0,110691 Mandat tildelt
89 MDG Finnmark 0,104456 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Aust-Agder 0,102802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Nord-Trøndelag 0,101979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,088181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,085049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Nord-Trøndelag 0,084809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Finnmark 0,075315 Mandat tildelt